Hodí se komunikace peer-to-peer pro firmy?

Sítě peer-to-peer (označované také zkratkou P2P) našly své uplatnění v malých firmách už dávno. Představují tot...


Sítě peer-to-peer (označované také zkratkou P2P) našly své uplatnění v malých
firmách už dávno. Představují totiž nejjednodušší způsob propojení počítačů.
Řada výrobců se však již delší dobu snaží najít také smysluplné aplikace pro
koncept P2P v podobě, v jaké si získal popularitu na internetu.
Ukazuje se, že zmíněný proces je spojen s řadou problémů. Zatímco populární
aplikace P2P dnešního internetu si získaly svou popularitu především schopností
vytvářet centrálně nekoordinované skupiny uživatelů, v podnikovém prostředí je
vyžadován spíše opak spolupráce v přesně definované struktuře.
Na obzoru jsou již přesto např. groupwarové aplikace, které koncept P2P v širší
míře využívají. Již před třemi lety začal např. Lotus, dceřiná společnost firmy
IBM, integrovat P2P technologie do svého groupwarového řešení Domino/Notes (v
podobě Sametime). Poté následoval s podobnými funkcemi jeho hlavní konkurent
firma Microsoft. Exchange 2000 Conferencing Server se přitom vrací k funkcím
produktu Windows Messenger, který je již delší dobu součástí operačních systémů
Windows. Microsoft také usiluje o těsnou návaznost P2P služeb na Outlook. Tak
se například dají z kalendáře naplánovat a rozeslat pozvánky na chat. Na první
pohled se zdá, že funkce P2P v podobě instant messagingu oba výše jmenované
systémy ideálně doplňují: Jak v softwarovém balíku Notes/Domino, tak i v
Exchange jsou mnohé funkce workflow a groupwaru založeny na zabudované
e-mailové komunikaci. Uživatelé jsou tak po zpracování nějakého procesu či
objevení nového příspěvku v diskusním fóru obvykle informováni právě touto
cestou. Na rozdíl od instant messagingu je však e-mail asynchronním médiem,
které umožňuje uživateli, aby na došlé zprávy reagoval později. Instant
messaging naproti tomu v reálném čase nutí adresáta k okamžité reakci, což může
být pro mnohé aplikace výhodné. I přes marketingové snahy obou prodejců se zdá,
že firmy jsou k používání těchto funkcí spíše zdrženlivé.
Důvod všeobecně zdrženlivého postoje firem k zavádění sdílených funkcí v
reálném čase by mohl spočívat v tom, že při zapojení funkcí groupwaru do
komplexních systémů typu klient-server se ztrácí P2P charakter instant
messagingu. Správa instalací Notes/Domino a Exchange podléhá totiž zpravidla
oddělení IT. Aplikace P2P jsou však charakteristické svou spontánností v
organizaci však chaty, sdílení souborů nebo zřizování diskusních fór podléhají
centrálním pravidlům firmy a bezpečnostním směrnicím. Rovněž vývojáři
seriozních obchodních aplikací oceňují díky svému kulturnímu pozadí technologii
P2P většinou jen málo.

Groupware pod kontrolou
Intranety podléhají ve většině firem určité centrální politice, a proto se
výrobci softwarových nástrojů pro jejich tvorbu snaží vyplnit mezeru mezi
běžným pojetím "neorganizovaného" P2P a firemním přístupem. Nepřekvapí přitom,
že zde svoji šanci vidí i autor produktu Notes Ray Ozzie se svou novou firmou
Groove Networks. Její stejnojmenný software nabízí typické funkce, které si
týmy často přejí pro spontánní spolupráci vztahující se k určitému produktu. Je
zajímavé, že jsou tyto funkce v mnohém podobné těm, které surfaři znají z
internetu: sdílení souborů (na internetu například Morpheus nebo Napster),
chaty (AIM firmy AOL nebo MSN Messenger firmy Microsoft) či dokonce hry. K tomu
se navíc přidávají běžné funkce typu skupinového kalendáře, jednoduchý seznam
adres, diskusní fóra, telefonie nebo třeba sdílená plocha na kreslení náčrtů.
Groove funguje pod firemní sítí jako čisté P2P řešení a nepotřebuje žádný
server.
Má-li naproti tomu komunikace probíhat přes firewally směrem ven, pak software
potřebuje specializované služby k nalezení aktivních uživatelů a k přenosu dat
do všech počítačů v definované skupině. Groove striktně dodržuje ideu
decentralizovaného nasazení a veškerá data předává všem členům virtuálního
pracovního prostoru. Na rozdíl od privátních nástrojů pro sdílení hudebních
skladeb a dalších souborů na internetu přitom Groove zásadně všechny informace
šifruje.

Sdílení souborů
Zmíněná komunikační technologie by měla přesvědčit projekční skupiny nebo
odborná pracoviště o užitečnosti takového softwaru i přesto, že nenabízí žádné
principiálně nové funkce. Typický úkol softwaru P2P distribuce informací by
sice mohl v nouzovém případě poskytnout i sdílený adresář Windows, ale jeho
použití včetně správy přístupových práv je složitější a není běžně možné přes
firewally. Vyhledávání dat dle specifického požadavku uživatele navíc v případě
uvedeného produktu nepředpokládá společné zpracování souborů pro celou skupinu
připojených uživatelů. Efektivně fungující vyhledávání v množství
distribuovaných dat je koneckonců označováno za jeden z důležitých úkolů
dnešního vývoje v oblasti P2P komunikace. V případě řešení P2P, jako je Groove,
si také každý uživatel otevírá svoji vlastní kopii dokumentu a změny jsou po
uložení na disk zasílány všem účastníkům. Software je přitom natolik chytrý,
aby poznal konflikty v rozesílání odpovědí a v tomto případě zachoval několik
verzí jednoho souboru. Produkt naopak vzhledem ke své filozofii nenabízí
možnost zablokování otevřených dokumentů jedním uživatelem.

Sebeurčení týmů
Jednoduchá obsluha a kontrola samotným uživatelem umožňuje podle představitelů
výrobce objevit lidem, kteří s produktem pracují, také další zajímavé funkce
jejich softwaru, které jsou jindy často ukryté pod funkcionalitou jiných
aplikací. Patří k nim například diskusní fóra nebo termínové kalendáře. Groove
nabízí na základě technologie P2P také některé známé funkce groupwaru. Patří k
nim například již zmíněný kalendář, diskusní fóra, messaging ve formě chatů,
společně použitelný virtuální lístek na poznámky a také již zmíněné sdílení
souborů. Ačkoli se do práce skupin mohou do určité míry zapojit i uživatelé
běžného e-mailu (mohou jeho prostřednictvím například zasílat poznámky do
společného poolu), je komunikační systém produktu Groove primárně založen na
synchronní komunikaci instant messagingu a na zabudovaných mechanizmech
odpovědí.
Aby nebyli členové z týmu vyřazeni, když jsou právě off-line, může relay server
uložit informace, které jsou jim určeny, do vyrovnávací paměti. Tento server
navíc přebírá funkci prostředníka mezi počítači, které musejí ve své komunikaci
překonat firewally. Aby Groove nezůstal omezen jen na okruh působnosti malých
skupin, může si také jeho Enterprise Integration Server vyměňovat data s
centrálními transakčními systémy.

Závěr
Protože dnešní firemní aplikace P2P nabízejí pouze omezený repertoár funkcí,
budou ve firemním zpracování dat zprvu na doplňkové pozici. Lze je doporučit
pro spontánní, projektově orientovanou spolupráci nepříliš velkých týmů. Ve své
základní funkci distribuce dat konkurují řešením typu peer-to-peer hlavně
e-maily. Ty jsou sice méně bezpečné a u dlouhého seznamu odesílatelů rychle
vedou k nepřehlednosti, ale zato chrání uživatele před nepříjemnou nutností
okamžité reakce při komunikaci prostřednictvím instant messagingu. A kromě toho
na používání e-mailu jsou všichni už zvyklí.

P2P v mnoha podobách
Komunikace peer-to-peer (P2P) představuje výměnu informací mezi dvěma nebo více
rovnocennými systémy (počítači, programy) a principiálně se tak liší od
komunikace typu klient/server, kdy je jedna strana řídící a druhá podřízená.
Koncept P2P byl přitom v "moderní počítačové historii" nejdříve realizován v
podobě sítí s rovnocennými uzly, posléze i u softwarových produktů
komunikujících spolu prostřednictvím internetu.
Za nejznámější síť P2P na internetu bývá označována ta od společnosti Napster,
která si loni na podzim vysloužila od federální vlády USA postih za to, že
umožňovala uživatelům, aby si vzájemně prohlíželi pevné disky a vyhledávali
soubory chráněné autorskými právy. Ale technologie Napster nebyla typickou sítí
P2P. Uživatelé této služby se museli při každém požadavku na hledání titulu
přihlásit do serveru, server je potom nasměroval na PC jiného uživatele někde
na internetu, kde byl požadovaný soubor uložen. Po vyhledání souboru proběhl
download typu peer-to-peer, to znamená z jednoho PC do druhého. K dalším
významným službám, které ve větší či menší míře využívají principů P2P, patří
instant messaging a distribuované zpracování dat v rámci různých projektů. V
poslední době se řada firem snaží využít zkušeností z provozu těchto služeb ve
svých produktech určených pro podnikovou sféru. Největší pozornost přitom
upínají k instant messagingu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.