Hodnocení dat ze všech úhlů

Množství dat, se kterými jsme denně nuceni pracovat, stále roste. Jedná-li se o data v číselné podobě, která zachyc...


Množství dat, se kterými jsme denně nuceni pracovat, stále roste. Jedná-li se o
data v číselné podobě, která zachycují např. nějaké ekonomické jevy, mohou vám
při jejich vyhodnocování výrazně pomoci nástroje OLAP (Online Analytical
Processing). Ty totiž umožňují uživatelům rychle zobrazovat získaná
vícerozměrná data z různých pohledů.
Cílem je umožnit manažerům vidět data tak, aby byl patrný smysl v nich
obsažených informací. Proto OLAP nahlíží data hierarchicky tak, jak jsou
manažeři zvyklí uvažovat o svém podnikání. Mezi funkcemi, které OLAP poskytuje,
je analýza trendů, odkrývání detailnějších pohledů, sumarizace dat a rotace dat
umožňující jejich pohodlné porovnání.
Prostorový pohled
Vícerozměrný zápis organizuje data do prostorových polí místo do plochých,
dvourozměrných tabulek. Tato pole vypadají jako kostky (krychle), v nichž
rozměry jednotlivých stran reprezentují činitele související s průběhem
podnikání. Takovým činitelem může být např. čas, druh výrobku, množství nebo
region. Kostky lze přetvářet a otáčet, aby se zvýraznila určitá srovnání a
vzájemné vztahy. Většina nástrojů OLAP umožňuje manažerům dostat se níže, ke
složitějším a detailnějším úrovním. Při opačném postupu může OLAP data
sumarizovat a sdružovat.
"Práce s více rozměry může manažerům informační technologie pomoci, aby lépe
pochopili záležitosti, kterými se zabývají," říká Howard Dresner z Gartner
Group. "Vícerozměrná aplikace vám například ukáže, kde se nalézáte, takže se
můžete podívat na vhodnou podmnožinu informací a analyzovat problém nebo určit
trend. To pomáhá koncovým uživatelům, aby lépe porozuměli svým datům."
Ve více vrstvách
Použít OLAP má smysl v mnoha aplikacích, protože vám umožní vidět vaše
záležitosti shora, od globální úrovně k těm podrobnějším. "Předstate si celou
strukturu jako obchod s potravinami," říká Don MacTavish, vedoucí analytik Meta
Group. "Na vrcholku jsou společně všechny produkty; na nižší úrovni jsou
obiloviny a osvěžující nápoje; pod tím jsou jednotlivé druhy obilovin a nápojů
např. Crispix a Cheerios, a snadno Coke a Pepsi. Teď zaveďte třetí rozměr,
např. volbu okresu nebo jednotlivého prodejce nebo čas, a snadno pochopíte
komplexnost vícerozměrného porovnání. Uvidíte, kolik krabic Cheerios se prodá
za celý den nebo kolem desáté dopoledne, nebo v určitém obchodě či okrese."
Při návrhu aplikace tohoto typu musíte začít s celkovými požadavky a pokračovat
zpětně. Nejdřív musíte určit, která data koncoví uživatelé potřebují, aby své
úkoly vyřešili efektivně. Pak se musíte rozhodnout, jaký typ OLAP potřebujete.
Za třetí identifikujte zdroje dat a stanovte, jak budou data připravena pro
uživatele. Potom vyberte pro koncového uživatele vhodné rozhraní podle toho, co
potřebují.
Lze říci, že OLAP dává profesionálním uživatelům možnost analyzovat data z
jakékoli perspektivy, která jim vyhovuje, místo toho, aby se museli spolehnout
na perspektivy pevně určené někým jiným.
9 1045 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.