Hodnocení open source

Návrh standardního modelu hodnocení softwarových řešení typu open source předložila univerzita Carnegie Mellon spole


Návrh standardního modelu hodnocení softwarových řešení typu open source
předložila univerzita Carnegie Mellon společně s firmami SpikeSource a Intel.
Model má zjednodušit orientaci ve více než 100 tisících projektech vyvíjených v
podmínkách open source.
Tvůrci definovali 12 kategorií pro hodnocení. Klasifikace vzniká na základě
hlasování, respektive známkování uživatelů a vývojářů. Stupnice začíná známkou
1, která označuje naprostou nevhodnost projektu, a končí číslem 5, jež značí
výbornou úroveň v dané kategorii.
Systém Business Readiness Ratings (BRR) umožní uživatelům a vývojářům zhodnotit
připravenost a vybavenost daného projektu, slovy autorů jeho dospělost. Význam
modelu BRR mají podle tvůrců ocenit zejména podniky, jimž pomůže významným
způsobem šetřit čas a prostředky vynakládané na hledání vhodného open source
řešení pro nasazení v jejich informačních prostředích. Model se nachází ve fázi
připomínkování a reálného nasazení se pravděpodobně dočká koncem letošního
roku. Stránky projektu naleznete na adrese www.openbrr.org.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.