HoloDozo plug-in k mapování obrazů na 3D tvary

HoloDozo od společnosti MMM Software je plug-in k programu Adobe Photoshop. Slou-ží k rychlému mapování obrazů na jedno...


HoloDozo od společnosti MMM Software je plug-in k programu Adobe Photoshop.
Slou-ží k rychlému mapování obrazů na jednoduché 3D (trojrozměrné) tvary, bez
nutnosti náročného učení se práci s 3D programem. Dosahuje se toho využitím
rozšíření systému QuickDraw firmy Apple. (Budete si muset na svůj Power Mac
sami nainstalovat Quick Draw 3D 1.0.4 nebo novější, protože není součástí
HoloDozo.)
Program přichází s 28 jednoduchými tvary, na něž mohou být obrazy mapovány.
Jsou mezi nimi HoloBagel, HoloTube, HoloCookie, HoloStick. Přál bych si, aby
tak jako jsou zvláštní tato jména, byly také více osobité vyjmenované tvary.
HoloHorn a HoloKnee jsou téměř totožné. HoloTorus je vlastně HoloBagel s
nepatrně větším otvorem. Zatímco několik málo tvarů bude nepochybně velmi
užitečných, mnoho jiných je navzájem těžko rozlišitelných a u dobré poloviny z
nich si marně lámu hlavu, k čemu by mi, pro všechno na světě, mohly být.
Jak program používat
Používání HoloDozo je jednoduchost sama. Vložte svůj obraz do Photoshopu (může
také být použit k vytvoření sekvence v Macromedia Director nebo Adobe Premier)
a vyberte jeden z 28 filtrů. HoloDozo pak zajistí mapování na daný tvar.
Ke každému tvaru existuje několik parametrů, jejichž pomocí můžete nastavit
takové věci, jako je okolní osvětlení, plné osvětlení a intenzita reflektoru.
(Směr nebo barva světla nemůže být změněna, což omezuje přizpůsobivost těchto
efektů.) Je možné využít transfokaci na jednotlivé tvary, měnit jejich velikost
proporcionálně, nebo měnit jejich šířku.
Unikátní rozhraní
Všechny tyto možnosti ovládání jsou soustředěny na unikátním uživatelském
rozhraní, nazvaném HoloCube. Je to rotující 3D krychle, která má na každé stěně
jednopólový ovládací prvek. Parametry měníte tím, že posunujete táhlo
ovládacího prvku dovnitř nebo ven. HoloDozo vám prostřednictvím real-time
preview okamžitě ukáže, jaký efekt vaše nastavení bude mít. I když tento velmi
zvláštní způsob řízení může přispět k zábavnějšímu použití filtrů, obvyklé
posuvné ovladače by byly řešením účinnějším. Jiným, více zřejmým problémem je
neschopnost HoloCube zapamatovat si přednastavení. Vytvoření stejného 3D efektu
pro více obrazů znamená nutnost vždy znovu opakovaného protáčení krychle.
Největším dojmem působí udivující rychlost programu HoloDozo: 3D efekty mohou
být upravovány v reálném čase dokonce i bez zrychlení, které poskytuje
QuickDraw 3D. Bohužel se ale podkladový dokument nezobrazí v thumbnail obrázku,
který poskytuje preview, a proto je obtížné umístit daný tvar přesně vzhledem k
ostatním prvkům dokumentu.
Klady a zápory
HoloDozo poskytuje přiměřený výkon v mapování obrazů na základní tvary, i když
neposkytuje možnost řídit, kde se mapování na daném tvaru objeví.
Problematičtější je absence antialiasingu: i s využitím volby Smooth Rendering
(uhlazování) jsou hrany mapovaných obrazů viditelně roztřepané. Zatímco u
multimédií by tato okolnost nemusela být velkým problémem, pro tisk to v mnoha
případech bude znamenat, že program je téměř nepoužitelný.
Pracovat s HoloDozo je zábavné, ale program není vzhledem k ceně dost
přizpůsobivý. Jelikož zatím neumožňuje mapování do vašich vlastních 3D tvarů
(MMM Software slibuje tuto schopnost v příští vylepšené verzi), jste odkázán na
původních 28 možností. Mne začaly rychle nudit. Možnosti nastavit osvětlení a
editovat tvary jsou příliš limitovány a nepřítomnost antialiasingu vážně
omezuje užitečnost tohoto plug-in programu. Teprve když tyto problémy budou v
příští verzi vyřešeny, stane se HoloDozo dobrou koupí.
(jam)
7 2416 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.