Horká jižní krev

Společnost Libra, dnes Libra Electronics, se sídlem v Českých Budějovicích, začala s výrobou PC již na počátku deva...


Společnost Libra, dnes Libra Electronics, se sídlem v Českých Budějovicích,
začala s výrobou PC již na počátku devadesátých let. Rychle získala významný
podíl nově se tvořícího trhu, a to díky agresivní reklamní kampani a cenové
politice. Již v roce 1992 překročil prodej na území tehdejší ČSFR hranici 10
000 kusů a poptávka po hotových sestavách převyšovala možnosti výroby. Libra se
pustila do vlastní výroby počítačů již od počátku, protože si byla vědoma
skutečnosti, že počítač je v nabídce klasické firmy z oblasti IT vždy ozdobou.
S tím také souvisí šance vybudovat stabilní prodejní síť, která by měla
jednotný image, definovaný značkou produktu.
V počátcích se do pojmu "výroba počítačů" schovala i klasická kusová výroba v
poměrně amatérských podmínkách, přestože kvalita a termín dodání počítačů mohly
být na dobré úrovni. S rostoucí poptávkou se firma začala rozhlížet u
zahraničních výrobců a vstřebávat jejich know-how, především v oblasti
technologií. To přineslo změny směrem k organizované sériové výrobě, s
výraznými prvky pásové výroby.

Tvrdé bodyčeky
První náraz trhu v Libře zaznamenali v letech 1993 až 1996, kdy všichni větší
místní výrobci museli výrobu rychle profesionalizovat; seriózní výrobci byli
donuceni k provádění testů ve státní zkušebně a větší zákazníci požadovali
pravidelnou kvalitu dodávek. To znamenalo zvýšené výrobní náklady a velký tlak
na neustálý růst rentability výroby.
Z jedné strany také narůstal tlak od světových výrobců (Compaq, Dell, HP, IBM),
kteří měli větší zkušenosti i finanční možnosti pro aktivní marketing, a z
druhé strany pak vrcholil tlak malých regionálních výrobců, kteří si s
homologací počítačů a stabilitou produktových řad nedělali starosti, neboť
jejich prioritou byla nízká prodejní cena. Dřívějším dodávkám na Slovensko se
navíc postavila v roce 1993 do cesty státní hranice.

Léčba studená a horká
Cesta z výše uvedených problémů byla podle Adolfa Středy, ředitele dnešní firmy
Libra Electronics, celkem jednoduchá. Stačilo rychle zvednout produktivitu
výroby, přísně vybírat dodavatele vstupních komponent, nyní již s důrazem na
kvalitu, a s dlouhodobou strategií řídit produktový i prodejní marketing.
Prosazení této "jednoduchosti" však podle něj nebylo nijak jednoduché a trvalo
dva roky. Když bylo vše hotovo, nechali v Libře celé vnitřní fungování firmy
úspěšně certifikovat podle normy ISO 9000.
Převzali trhy a vidí dopředu
V tehdejší době také opustilo trh několik významných velkých a středních
výrobců a jejich bývalí zákazníci hledali nové dodavatele s určitým zázemím. I
to tenkrát pomohlo nejenom Libře, ale i jejím konkurentům, se kterými dnes
Libra Electronics drží prapor výroby počítačů v Čechách.
Aby si Libra zachovala dlouhodobou stabilitu, cíleně diverzifikovala své
podnikatelské riziko. Ke stávajícímu obchodu s IT na tuzemském trhu Libra totiž
přidala vývoz IT výrobků do Evropy na východ i západ a distribuci zboží ze
stále se přibližujícího oboru spotřební elektroniky.
Tvrdá, ale obecná pravidla
Pro klasickou českou sériovou výrobu PC v Libře vidí jako spodní hranici asi 5
tisíc kusů za rok.

Hlavně zvládnout zmatek EU
Dlouhodobý cílem Libry je udržet meziroční nárůst výroby v úrovni 20 až 30 %.
Vstup naší země do EU berou v Libře jako výzvu. Z vlastní zkušenosti totiž
vědí, že dobře fungující česká firma nemá horší výsledky než firmy
západoevropské. Takže nejvíce problémů našim firmám asi přinesou adaptace na
legislativní změny a rychlé zvládnutí zmatku, který je bude doprovázet.
(vox)
1 0582 / vox

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.