Hospodárná alternativa

Matthias Mengeling V západní Evropě se v poslední době rostoucí měrou prosazuje širokopásmová přístupová technolo...


Matthias Mengeling V západní Evropě se v poslední době rostoucí měrou prosazuje
širokopásmová přístupová technologie pro přenos dat DSL (digitalsubscriber
line). Už jen z důvodů velmi přijatelné ceny se nabízí možnost použít novou
technologii i pro přenos hlasu. V Evropě jsou již k dispozici první služby pro
tuto variantu, nazvanou "Voice-over-DSL".
Vzhledem k neustále rostoucímu objemu dat ve veřejných i soukromých sítích
sázejí poskytovatelé přenosu i v oblasti přístupu stále více na technologie,
které mohou poskytnout větší šířku pásma. Ještě před několika roky se zdála být
světelná vlákna jedinou možností, jak realizovat vysokorychlostní spojení
end-to--end, ale realizace představy "Fiber to the Desktop" (vlákno až do
počítače) je díky neexistující a nebo jen minimální infrastruktuře finančně i
časově náročná. Další alternativy, jako je WLL (Wireless Local Loop) metoda,
která překonává poslední míli pomocí rádiových tras, jsou momentálně ve vývoji.
WLL se ovšem hodí především pro připojení malých a středních zákazníků nejde
totiž o nijak lacinou záležitost. Také využití koaxiálních kabelů, které se
používají pro jednosměrný širokopásmový přenos televizních a rozhlasových
signálů, je možné realizovat pouze pomocí značných investic do infrastruktury.
V podobě DSL bude však v dohledné době v záloze ekonomicky výhodná alternativa,
která umožní širokopásmové digitální využití stávajících měděných telefonních
linek v oblasti připojení, a kromě rychlých datových spojení nabídne i přístup
k analogovým anebo ISDN přípojkám. Hlas na DSL
Díky stále větší popularitě Internetu je dnes mnoho telefonních sítí zatíženo
uživateli, kteří jsou často několik hodin prostřednictvím modemu připojeni ke
svému poskytovateli (ISP). Nabízí se tu možnost odlehčit jim pomocí
širokopásmových DSL spojení, která jsou v řadě oblastí v západní Evropě již
dostupná, a to dokonce ve dvou ohledech. Jednak mohou uživatelé pracovat na
Internetu rychlostí rovnou dvanáctinásobku ISDN, jednak lze u nejnověji
nabízených systémů využít jejich velké šíře pásma i k hlasovému přenosu.
Prostřednictvím DSL spojení lze například vést současně až 30 telefonních
hovorů. Proto jsou řešení VoDSL zajímavá především pro střední a malé podniky,
které potřebují velký počet telefonních linek. V USA je již VoDSL používáno
nějakou dobu. Kvůli problémům s kompatibilitou však nelze tyto systémy jen tak
beze všeho použít i v Evropě. Zde jsou k dispozici hotová řešení teprve krátce.
Evropská telekomunikační společnost Colt Telecom nabízí od konce uplynulého
roku své VoDSL služby jako "InterVoice DSL". V blízké době chce podobné služby
nabídnout i firma Callino. Řešení Voice-over-DSL je zajímavé především pro
menší podniky, kterým již nestačí ISDN připojení, ale nepotřebují náročnou
ústřednu. Jak to funguje
Voice-over-DSL je technika, kterou se přenáší hlas i data společně po jedné
měděné lince. Lze přenášet až 30 hovorů najednou, čímž se výrazně sníží
zákazníkovy náklady na připojení. Jakmile je nová technika instalovaná, klient
může podle svých požadavků dodatečně zřizovat další služby, a to rychle a bez
nutnosti zavádění další infrastruktury.
Kvůli účinnosti je i hlas přenášen v podobě datových balíčků (paketů, ATM
buněk). Proto lze dynamicky přerozdělovat přenosovou kapacitu vedení mezi
hlasové a datové pakety. Hlas má přitom vyšší prioritu, aby byla zajištěna
stálá kvalita během přenosu.
Na straně zákazníka je zapotřebí jeden jediný přístroj, integrované přístupové
zařízení (IAD). To slouží k připojení různých koncových zařízení, jako jsou
telefony, faxy a pobočkové ústředny, stejně jako PC, sítě LAN anebo routery.
IAD sloučí veškerý datový i hlasový provoz a odešle tyto pakety po stávajícím
měděném vedení k nejbližšímu DSLAM (přístupový multiplexer DSL). Přístup do
ústředny se pak uskuteční prostřednictvím hlasové vstupní brány přes rozhraní
V.5. Pro uživatele telekomunikačních služeb však zůstává použitá technologie
zcela transparentní.
1 0647 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.