Hospodářské výsledky

Společnost Asbis, distributor počítačových komponent v regionu východní Evropy, dosáhl v 1. čtvrtletí roku 2000 obra...


Společnost Asbis, distributor počítačových komponent v regionu východní Evropy,
dosáhl v 1. čtvrtletí roku 2000 obratu ve výši 60 milionů dolarů, což znamená
30% nárůst oproti stejnému období v loňském roce, kdy příjmy činily 47 milionů
dolarů. V České republice dosáhl Asbis 50% růst v prodeji počítačových
komponent z 3,4 milionu dolarů v prvním kvartálu roku 1999 vzrostl prodej na
5,1 milionu dolarů ve stejném období roku 2000.
Hospodářské výsledky společnosti Navision Software v 1. polovině fiskálního
roku 1999/2000 zaznamenaly výrazný vzestup obrat i zisk společnosti totiž
meziročně vzrostl o 72 %. Očekávání společnosti pro celý fiskální rok se přitom
pohybují na hranici 55% růstu tržeb. V tomto období uzavřel Navision Software
smlouvu se společností Computer Corporation, která znamená začátek poskytování
služeb formou ASP.
Obrat společnosti Informix v 1. čtvrtletí roku 2000 vzrostl na 250,9 milionu
dolarů, tj. o 10,3 % v porovnání se stejným obdobím loňského roku (227,5
milionu). Zisk se bez započtení nákladů spojených s akvizicí společnosti Ardent
Software meziročně zvýšil ze 7,9 milionu dolarů na 27,0 milionů dolarů letos. O
celkový růst firmy se za první tři měsíce tohoto roku nejvíce zasloužily
sektory řešení pro Web (+ 352 %) a Business Intelligence (+ 42 %).
Rostoucí obrat a zároveň prohlubující se ztrátu oznámila společnost
MicroStrategy. Zatímco obrat vzrostl v 1. čtvrtletí roku 2000 meziročně téměř o
73 % z 29,3 na 50,6 milionu dolarů, prohloubila se ztráta z loňských 3,8
milionu dolarů (5 centů na akcii) na 32,9 milionu dolarů, což odpovídá 42
centům na akcii.
Čtvrtletní výsledky oznámila i společnost Sybase, jejíž obrat ve srovnání s 1.
čtvrtletím roku 1999 vzrostl z 208 na 227 milionů dolarů (+ 9 %). Zisk
společnosti se započítáním akvizice firmy Home Financial Network dosáhl 6,7
milionu dolarů neboli 8 centů na akcii, v roce 1999 činil 5,9 milionu, resp. 7
centů na akcii. Bez započítání nákladů na akvizici by zisk při hodnotě 8,5
milionu dolarů (10 centů na akcii) dosáhl 129% meziročního nárůstu.
Společnost Creative Labs Europe oznámila finanční výsledky za 3. čtvrtletí
fiskálního roku 2000, které skončilo 31. března 2000. Obratu ve výši 330
milionů dolarů odpovídal zisk 88,3 milionu dolarů, neboli 1,01 dolaru na akcii.
Výborné výsledky naznačuje srovnání s loňskými výsledky, kdy zisk činil 18,3
milionu dolarů, což odpovídalo zisku 20 centů na akcii. Za 9 měsíců fiskálního
roku dosáhl zisk 148,6 milionu dolarů neboli 1,66 dolaru na akcii.
Quantum oznámil hospodářské výsledky svých dvou samostatných obchodních
jednotek za 4. čtvrtletí fiskálního roku 2000 končícího 31. března 2000. Divize
DLT & Storage Systems Group vykázala obrat ve výši 365 milionů a čistý zisk 22
miliony dolarů (14 centů na akcii). Divize Hard Disk Drive Group prodala 8,6
milionu pevných disků při obratu 902 miliony dolarů. Zisk této divize dosáhl 17
milionů dolarů, tj. 20 centů na akcii. To představuje výrazný nárůst oproti
předchozímu čtvrtletí, kdy zisk činil pouze 5,2 milionu dolrů (6 centů na
akcii).
Fiskální rok ukončila 31. března i společnost Computer Associates, která v
tomto období zaznamenala obrat 6,77 miliardy dolarů, zisk 1,52 miliardy dolarů
a zisk na akcii 2,74 dolaru. Rok předtím byly dosažené hodnoty nižší obrat
činil 5,25 a zisk 1,3 miliardy dolarů, zisk na akcii činil 2,31 dolaru. Úspěšný
rok naznačily už výsledky 4. čtvrtletí, kdy obrat dosáhl 2,13 miliardy dolarů
(oproti 1,63 miliardy dolarů v roce 1999) a zisk 551 milionů dolarů, resp. 98
centů na akcii.(dar)
0 1441 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.