Hotelový internet bez potíží

Internet For Rooms, tedy komplexní řešení přístupu na internet pro hotely, představila společnost Kapsch. Novinka posk...


Internet For Rooms, tedy komplexní řešení přístupu na internet pro hotely,
představila společnost Kapsch. Novinka poskytuje hotelům jednotnou a snadno
spravovatelnou komunikační platformu.
Veškerá uživatelská rozhraní (jak pro obsluhující personál, tak pro hotelové
hosty) jsou tvořena systémem aktivních webových stránek, což například dovoluje
lokalizaci do libovolného jazyka nebo přizpůsobení vzhledu či funkčnosti
systému.
Rozhraní pro hosty je navrženo tak, aby se host mohl obsloužit zcela
samostatně, což ve spojení s automatickou konfigurací a automatickým přenosem
účtovacích informací do hotelového informačního systému umožňuje poskytovat
služby hostům zcela bez účasti personálu hotelu.
Systém Internet For Rooms navíc místo toho, aby vyžadoval úpravu konfigurace
hostova počítače, si tuto konfiguraci zjistí sám a upraví své vlastní nastavení
tak, aby bylo shodné se sítí, ze které si host svůj počítač přiváží. Pro
hotely, kde není dosud nainstalována datová síť pomocí strukturované kabeláže,
je možné použít prvek dovolující ethernetové spojení po jednom metalickém páru
telefonního kabelu. Internet For Rooms však také plně podporuje i Wi-Fi (pomocí
Access Pointů).
Zpoplatňování může být realizováno pomocí minutové sazby, předplatného,
přístupu přes předem přidělený kód, přístup přes heslo a podobně, a přenos
účtovacích dat lze nastavit pro přímý přístup do hotelového IS, přímé připojení
na systém platebních karet nebo na tištěný účet. Další způsoby účtování a
přenosu mohou být vyvinuty pomocí vestavěného programátorského rozhraní.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.