HP a Quantum představují výkonnou páskovou technologii

Přestože různí průmysloví vizionáři opakovaně předpovídali brzký zánik páskových zařízení, páskové zálohy...


Přestože různí průmysloví vizionáři opakovaně předpovídali brzký zánik
páskových zařízení, páskové zálohy jsou stále pro řadu strategií, jak udržet
podnik v chodu, nezastupitelné. Alternativní zálohování na pevné disky sice
může snížit dobu výpadku, ale pro nízkonákladové a dlouhodobé ukládání a
archivování dat náhradou není.

Přestože v současnosti existuje spousta dostupných zálohovacích alternativ,
vývoj páskových technologií pokračuje a vede k zařízením, jež jsou rychlejší,
mají větší kapacitu a jsou schopná ukládat data bezpečněji a za rozumnou cenu.
Nikde není toto technologické úsilí patrnější než v segmentu středně velkých
podniků, kde technologie SDLT (Super Digital Linear Tape) firmy Quantum soupeří
s LTO (Linear Tape-Open) technologií vyvíjenou triumvirátem Certance,
Hewlett-Packard a IBM. (Pozoruhodné je, že firma Quantum v současné době
koupila firmu Certance, a dostala se tím do jedinečného postavení, umožňujícího
vyvíjet obě technologie.)

Jako odpověď na výzvu představovanou alternativními řešeními zálohování dali
výrobci jak LTO, tak SDLT na trh velmi rychlé mechaniky a velkokapacitní
kazety, jaké kdy spatřily světlo světa. Obě technologie mají jasně načrtnutý
plán budoucího vývoje, který v podstatě slibuje každé dva roky zdvojnásobit
výkon i kapacitu. Milníky obou plánů jsou rozprostřeny v jiném časovém sledu, a
proto má v určitém momentu navrch vždy jedna z technologií. V době, kdy vznikl
tento článek, je dostupná druhá generace SDLT firmy Quantum a mají ji
následovat čtyři další. V případě LTO jde o třetí generaci, přičemž v plánu
jsou ještě tři další.
V rámci našeho přehledu jsme testovali poslední modely páskových mechanik
založené na obou zmíněných technologiích. Šlo o jednotky Quantum SDLT600 a HP
StorageWorks Ultrium 960 a Certance CL800 založených na technologii LTO3.
Dvě zařízení vybavená technologií LTO3 nesporně vyhrávají co do kapacity a
výkonu, přičemž zařízení od HP pracuje rychleji než to od Certance. Dokonce i
když vezmeme v úvahu pouze jejich nominální přenosovou rychlost (bez komprimace
dat), je LTO3 více než dvakrát výkonnější než SDLT600. Rovněž kapacitu má vyšší
asi o třetinu. Navíc, zatímco pásky SDLT firmy Quantum musejí být pro režim
WORM (write once read many, zapsat lze pouze jednou a číst libovolněkrát) ručně
naformátovány, pásky LTO si můžete pohodlně v tomto formátu objednat rovnou.
Na druhou stranu, jednotka Quantum stojí méně a totéž platí i o jejích
kazetách. Mechaniky od firmy Quantum mají také výhodu ve správě, kde jejich
bohatá sada diagnostických a monitorovacích nástrojů zastiňuje více strohé
programy firem HP a Certance.

HP StorageWorks Ultrium 960
Pro recenzi této páskové mechaniky nám firma HP nabídla, abychom si vybrali
mezi jednotkou s průhledným krytem a jednotkou s obvyklým vzhledem. Byli jsme
přitom ujištěni, že jsou obě vyrobeny stejně a obě budou pro zákazníky stejně
dostupné. Průhledný kryt přitom umožňuje pohled na vnitřní mechanismus zařízení
a sledování pohybů pásky.
Nemohli jsme proto variantě s průhledným krytem odolat a je dobře, že jsme tak
učinili: s výhledem na pohyb pásky jsme lépe porozuměli, jak některé činnosti
jednotka vykonává.
Vidět znamená uvěřit, nic tedy nepřekoná, když se přesvědčíte na vlastní oči,
jak například funkce přizpůsobování rychlosti dat (data-rate matching)
automaticky zrychluje nebo zpomaluje pásku, aby její rychlost odpovídala toku
dat z počítače. Tento přístup zajišťuje, že při zálohování nedojde k zastavení
kvůli přesouvání pásky (na správné místo). Skutečně jsme při pozorování skrz
průhledný kryt viděli, jak se v mechanice páska neustále plynule převíjela
vpřed či vzad, což je jedna z příčin její výjimečné výkonnosti.
Jako každá páska LTO3 nemůže zpracovávat data rychleji, než je server dodává.
Abychom mohli 960ce poskytovat data správným tempem, poskytli nám ze
společnosti HP i server ProLiant DL 380 osazený dvěma SCSI řadiči Ultra320 a
nainstalovaným operačním systémem Windows Server 2003. Ke zmíněným dvěma
řadičům byla připojena čtyři disková pole, se čtyřmi LUN (logical unit number)
rozprostřenými na sedm pevných disků. Tato konfigurace nám dovolila spouštět
zálohy a obnovovat data maximálně 16 souběžnými datovými proudy (stream), a
vytvořit tak přenos odpovídající schopnostem pásky.
Abychom mohli využít výhody těchto vícenásobných proudů (streams), byl na
serveru nainstalován HP OpenView Storage Data Protector, aplikace schopná řídit
několik souběžných zálohování na stejnou pásku. Pro udržení souladu mezi testy
jsme stejné zařízení používali i pro jednotky firem Certance a Quantum.
Takovéto uspořádání se zdá být (a pravděpodobně je) pro stolní pásky nesmyslně
silné, ale je nezbytné pochopit, že opravdový užitek z navýšené rychlosti,
kterou tyto jednotky poskytují, můžete mít, jen když dokážete rychleji tahat
data z vašeho činného serveru a zařízení pro ukládání dat.
Odměna za sestavení tohoto testovacího prostředí byla patrná okamžitě. Když
jsme zálohovali 21 GB vysoce komprimovatelných dat z jednoho logického svazku,
naměřili jsme přenosovou rychlost asi 68 MB/s.
Ačkoli jde o nejvyšší rychlost, kterou dosáhla páska Quantum SDLT600, zařízení
od HP pracuje celkově lépe. Když jsme provedli souběžnou zálohu zhruba stejně
zkomprimovatelných dat ze čtyř svazků, přenosová rychlost poskočila na téměř 90
MB/s. Složení proudů z osmi svazků vytlačilo přenosovou rychlost na 125 MB/s,
zatímco námi dosažený nejlepší výkon se souběžným zálohováním ze 16 logických
disků dosáhl na více než 130 MB/s.
Datový tok sloučený z více proudů dostal z technologie LTO3 opravdu vysoký
výkon. Vaše data ale nemusí jít zkomprimovat tak dobře, jako šly naše testovací
soubory. Nicméně i při nižších kompresních poměrech opravňuje rychlostní rozdíl
mezi LTO3 a ostatními páskami vážné přehodnocení vaší zálohovací výbavy. Přece
jen jde o nejrychlejší páskovou technologii, kterou lze vůbec koupit, a vašemu
podnikání může HP Ultrium 960 při zálohování přinést zkrácení prostojů.

Certance CL800
Firma Certance byla (ještě než ji koupila společnost Quantum) prvním výrobcem,
který přišel na trh s mechanikou vybavenou technologií LTO3 a nabídkou
zahrnující kopii zálohovací aplikace NetVault firmy BakBone a praktickou
garancí v podobě tříleté záruční doby.
Stolní model CL800 je o několik milimetrů širší a vyšší, ale trošku kratší než
jednotka od Quantumu. Přední strana mechaniky obsahuje otvor pro kazetu a čtyři
LED diody určené k indikaci a monitorování napájení, aktivity (práce s páskou),
chyb a celkového stavu mechaniky.
Zmáčknutí jediného knoflíku vhodně umístěného napravo od vkládací štěrbiny
automaticky zasune nebo vysune kazetu. Naproti tomu u jednotky Quantum SDLT600
musíte kazetu zastrčit dovnitř ručně, i když pro její vysunutí používáte
tlačítko. Všechny ostatní řídicí prvky a konektory jsou dle očekávání umístěny
na zadní straně produktu.
Firma Certance vybavila svou páskovou LTO3 jednotku přehršlí funkcí, jež
vylepšují životnost kazety a měly by zajistit spolehlivější zálohování
prováděné i tou nejvyšší rychlostí, jež poskytuje server. Pravděpodobně
nejzajímavější z nových funkčností je, že nevyžadují žádná zvláštní nastavení,
pásková mechanika automaticky "dělá tu správnou věc".
Například páska si automaticky vybere ze 13 rychlostí tu, která nejlépe
odpovídá rychlosti (nebo pomalosti) vašeho serveru. V případě výpadku napájení
CL800 také použije malou elektrickou rezervu, aby pásku zastavila a udržela
její správné napnutí.
Během zálohování páska automaticky ověřuje data ve čtyřech různých fázích.
CL800 má navíc pro pásku speciální izolovanou komoru, která podle Certance
prodlužuje životnost kazety až na 500 zápisů, což je dvojnásobek životnosti
konkurenčních kazet.
Instalace CL800 není obtížná, přesto Certance k mechanice přibaluje CD doslova
napěchované rozsáhlou dokumentací, ovladači a diagnostickými nástroji. Quantum
možná v budoucnu rozšíří diagnostické nástroje ještě o podporu LTO mechanik (ta
nám v testu ale nescházela). Aplikace TapeRx prodávaná spolu s páskovou
jednotkou pokrývá všechny diagnostické úkoly, jež by uživatel mohl potřebovat.
Například jsme prohlíželi nebo měnili taková nastavení, jako jsou automatická
komprese dat nebo rychlost zálohování, mohli jsme rovněž zkontrolovat, zda v
protokolu o činnosti mechaniky nejsou zaznamenány nějaké chyby, a spustit na
pásku krátký test čtení i zápisu. Páska pracovala dobře, takže jsme postoupili
k instalaci přiložené verze programu NetVault a spuštění několika záloh.
Kvůli konzistenci testů jsme jednotku Certance připojili ke stejnému serveru HP
a spustili zálohování prostřednictvím stejného programu HP Data Protector.
Stejně jako u modelu Ultrium 960 jsme očekávali, že CL800 bude rychlejší než
SDLT600. CL800 zpracovala například zálohu ze 16 svazků o velikosti 315 GB za
méně než hodinu a skončila téměř o 20 minut dříve než SDLT600. I tak ale
Certance zaostala za Ultriem 960 o 15 minut.
Taková úspora času má při každodenních operacích velký význam a spolu s
ostatními přívětivými vlastnostmi modelu CL800 jde o zajímavou alternativu k
mechanice HP.

Quantum SDLT600
K recenzi nám firma Quantum poskytla mechaniku určenou pro pásku SDLT600, což
je zařízení tvaru a velikosti krabice na boty, hlubokou 30 cm s téměř
čtvercovým průřezem zhruba 18 cm širokým. Přední části vévodí otvor pro kazetu,
tři LED diody a tlačítko pro vysunutí pásky. SCSI konektory, volič SCSI adresy,
napájecí konektor a vypínač jsou umístěny vzadu.
Nelíbilo se nám, že štěrbina pro kazetu nemá kryt chránící před prachem. Ale
abychom byli spravedliví, ostatní dvě testované mechaniky ji měly podobně
nechráněnou a nutno dodat, že během několika měsíců testování jsme žádné
problémy nezaznamenali. Přední strana jednotky nabízí ještě infračervený port
přístupný pro diagnostiku.
Pro tuto řadu mechanik vyvinul Quantum DLTSage jedinečnou sadu ovládacích
aplikací, které zjednodušují diagnostiku a administraci z velkého výběru
platforem včetně PDA a jiných zařízení vybavených infračerveným rozhraním.
Částí DLTSage jsou aplikace iTalk a xTalk. První z nich se k mechanice
připojuje přes infračervený port, ta druhá komunikuje přes standardní serverová
spojení. Oba programy lze stáhnout z webových stránek firmy Quantum a umožňují
posbírat bohaté množství diagnostických dat, jež zjednodušují hledání chyb a
předpovídání poruch hardwaru nebo média.
Testování možností režimu WORM nebylo v rámci tohoto testu původně v našem
plánu (kromě toho na něm není moc co testovat), ale Quantum zvolilo k této
technologii jedinečný přístup, jenž si zaslouží pozornost. Zatímco ostatní
producenti implementují WORM pomocí jiné sady kazet, Quantum pro tento účel
vybavil balík softwaru DLTSage aplikací DLTIce, která přemění obyčejná média
(kazety) na formát WORM a zabezpečí je unikátním elektronickým klíčem.
Předělávka jedné z kazet Quantumu na zabezpečené médium byla docela snadná.
Stáhli jsme a nainstalovali poslední verzi firmwaru, poklepali na ikonu DLTIce
a hned po několika sekundách byla kazeta připravena pro WORM.
Quantum tvrdí, že maximální přirozená přenosová rychlost pro SDLT600 je 36
MB/s, což více než zdvojnásobuje výkon předchozí technologie SDLT320, ale
zůstává pozadu ve srovnání s neuvěřitelnou rychlostí mechanik LTO3.
SDLT600 byla podle předpokladu nejpomalejší páskou v námi testované skupině
produktů. Nicméně naměřili jsme u ní nejvyšší zálohovací přenosovou rychlost
asi 70 MB/s při využití osmi souběžných proudů. Zajímavé bylo, že se výkon
mechaniky Quantum při zálohování ze 16 svazků nezlepšil, popravdě přenosová
rychlost byla s 67 MB/s jen o málo nižší.
Rozdíl ve výkonu ve srovnání s ostatními páskovými jednotkami je nápadný:
mechanice Quantum trvalo dokončit zálohu 315 GB vysoce komprimovatelných
souborů téměř hodinu a 20 minut, zatímco obě mechaniky LTO3 ji dokončily za
méně než hodinu.
Takovéto výsledky mívají v téhle branži krátký život a následné SDTL mechaniky
příští generace pravděpodobně tento odstup ve výkonu vyrovnají. Dokud se tak
nestane, není rychlost nejsilnějším parametrem SDLT600, ale jeho cena z něj
dělá dobrého kandidáta pro modernizaci ze stávajících modelů společnosti
Quantum.


Pásková mechanika
HP StrorageWorks Ultrium 960
Ze souboje vyspělých páskových technologií LTO a SDLT vyšla vítězně ta prvně
jmenovaná. Její třetí generaci (LTO3) reprezentuje v našem testu také produkt
společnosti Hewlett-Packard StorageWorks Ultrium 960, jenž na podobném principu
založenou mechaniku Certance porazil ve výkonnostních testech. Nezbývá nám než
konstatovat, že jde o rychlou, spolehlivou jednotku, schopnou se přizpůsobit
rychlosti serveru. Její propustnost dosahuje až 80 MB/s a na moderní pásku LTO3
můžete uložit 400 GB v nativní a až 800 GB dat v komprimované podobě.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.