Hradecký maraton

Základním tématem byl e-government Koncem března 2004 se v Hradci Králové uskutečnil již 7. ročník konference ISSS ...


Základním tématem byl e-government
Koncem března 2004 se v Hradci Králové uskutečnil již 7. ročník konference ISSS
Internet ve státní správě a samosprávě. Prestiž konference signalizuje stálý
zájem návštěvníků, kterých bylo více než 2 000 z dokonce 26 zemí.
Letos si mohli vyslechnout 230 přednášek a projít stánky 80 vystavovatelů.
Konference slouží především pro prezentaci výsledků místní a regionální
informační politiky. Letos bylo do programu zařazeno i pracovní setkání
zástupců Visegrádské čtyřky v rámci projektu V4DIS (Visegradgroup for
Developing Information Society). ISSS doprovázely též konference LORIS a
workshop sítě Elanet, který se věnoval především novým trendům a projektům v
oblasti rozvoje municipalit a regionů celé Evropy.
Nejdůležitějším tématem byla celková koncepce e-governmentu, řada příspěvků se
dotkla otázek portálů, elektronického podpisu, e-podatelen či komunikační
infrastruktury informačních systémů veřejné správy. Mezi další projednávané
problematiky patřil e-learning, informatizace měst a obcí a v neposlední řadě
také role ICT v krizových situacích. Ministr informatiky Vladimír Mlynář
představil též záměr ministerstva poskytnout obcím zdarma elektronické podpisy.
První by měly být předány v 2. polovině roku 2004.
Vyhlašovaly se výsledky celé řady soutěží. Předával se Český zavináč, Zlaté
erby, ocenění Biblioweb, Geoaplikace roku nebo EuroCrest. Cenu ministra
informatiky ČR získal Český úřad zeměměřičský a katastrální za elektronickou
aplikaci Průběh řízení. Cenu geoaplikace roku získaly letos dvě řešení: OPRL
GIS aplikace společnosti Help Service Remote Sensing, která vznikla ve
spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa, a aplikace Regionální
informační systémy vytvořená Centrem regionálního rozvoje ČR ve spolupráci se
společnostmi S&T Services ČR, ICZ, T-Mapy a Tesco SW. V soutěži EuroCrest o
nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v Evropě se mezi hlavními
oceněnými projekty roku umístily oficiální stránky regionu Vysočina.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.