Hradlo pro každého

Uhlíkové nanotrubičky v dalším kole Předpokládá se, že možnosti křemíku jako základního materiálu pro výrobu ...


Uhlíkové nanotrubičky v dalším kole
Předpokládá se, že možnosti křemíku jako základního materiálu pro výrobu
tranzistorů se vyčerpají během příštích 10 až 15 let. Jednu z možných cest k
další miniaturizaci představují tranzistory z uhlíkových nanotrubiček (CNT) z
laboratoří firmy IBM.
Ve výzkumném středisku T. J. Watsona ve státě New York se problematikou CNT
zabývají již delší dobu. Tyto tranzistory mají místo relativně velkých plochých
elektrod vyrobených na křemíkové destičce uhlíkové trubičky o průměru 1
nanometru (tj. zhruba 3 atomů). Takový stupeň miniaturizace může pohodlně
zajistit další zhušťování integrovaných obvodů.
Dosavadní výsledky však příliš optimisticky nevyhlížely. CNT potřebovaly ke
spínání 20 voltů místo 1 voltu obvyklého u křemíkových tranzistorů. Kvůli
použité technologii, kombinující polovodičové hradlo ovládající celou skupinu
trubiček, nebylo navíc možno spínat jednotlivé tranzistory samostatně. Také
jejich spolehlivost a spínací rychlost silně pokulhávala za konkurencí.
Nová generace CNT úspěšně řeší většinu výše uvedených problémů. Nyní má již
každá trubička vlastní hradlo, takže tranzistory mohou být ovládány jednotlivě.
Výrazně se zvýšila spolehlivost přepínání stavů a poklesly nároky na napájení.
Nové CNT si již vystačí s 1 voltem tak jako jejich křemíkoví konkurenti.
Hlavním problémem tedy zůstává rychlost spínání, která je prozatím nižší než u
současných tranzistorů.
Přes tyto dílčí úspěchy ještě několik let potrvá, než budou CNT moci opustit
výzkumné laboratoře. Nová technologie si totiž vyžádá nejen jiný způsob výroby
tranzistorů, ale i jiný postup při umisťování a propojování jednotlivých
součástek v rámci velmi složitých integrovaných obvodů. Pokud se podaří všechny
problémy vyřešit včas, můžeme počítat s tím, že plynulost vývoje v oblasti IT
zůstane i nadále zachována.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.