HTML je mrtvé, ať žije XHTML!

World Wide Web Consortium (W3C), síťový standardizační orgán, schválil novou specifikaci pro publikování na Webu XHTM...


World Wide Web Consortium (W3C), síťový standardizační orgán, schválil novou
specifikaci pro publikování na Webu XHTML. XHTML kombinuje klíčová slova HTML 4
a syntaxi XML.
Vzhledem k tomu, že je XHTML zpětně kompatibilní s HTML, jsou současné webové
prohlížeče schopny stránky napsané v XHTML zobrazovat. Můžete si tedy
prohlédnout stránky http:// www.w3.org (které jsou v XHTML napsány) i ve vašem
webovém prohlížeči.
Pomocí nového standardu lze lépe psát dokumenty, které mohou být zobrazovány
různými aplikacemi na širokém spektru hardwarových zařízení od PC po handheldy
a mobilní telefony. Na stránkách napsaných v XHTML můžete používat nejen
elementy HTML jazyka, ale též elementy z dalších XML jazyků: Mathematical
Markup Language (MathML), Scalable Vector Graphics (SVG), Resource Description
Framework (RDF) a jiných. MathML je určen pro zápis matematických výrazů, který
dříve uměl prohlížeč a WYSIWYG editor Amaya. SVG je formát pro vektorovou 2D
grafiku, s jehož pomocí lze textově tvořit obrázky a tím následně podstatně
urychlit načítání dokumentů ze sítě. Reklamní bannery už nebudou ucpávat linky.
RDF je jazyk metainformací dokumentů. Jeho využití spočívá v možnosti sdělení,
zda daný dokument je kniha, jízdní řád nebo specifikace prodávaného zboží. Když
budete něco na Internetu hledat, můžete k vyhledávanému výrazu připojit, čeho
se má týkat, tj. určit nejen jeho syntaxi, ale i jeho sémantiku.
XHTML je jazyk splňující pravidla XML. Obecné XML dokumenty za přítomnosti
pravidel pro zobrazování, která jsou definována v XSL souborech, umí do určité
míry zobrazovat Internet Explorer 5 a některé vývojové verze Netscape
Navigatoru 5. O jazyce XML jsme již dříve na stránkách i Webu Computerworldu
přinesly obsáhlé články.
0 0340 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.