Hudební formát MP3 skrz naskrz

Název MP3 vznikl jako zkratka slov Motion Picture Group Layer 3. Jde o komprimovaný audio formát, který při kvalitě blí...


Název MP3 vznikl jako zkratka slov Motion Picture Group Layer 3. Jde o
komprimovaný audio formát, který při kvalitě blízké CD tvoří soubory o
velikosti 10 až 20krát menší, než jsou hudební soubory na kompaktních discích.
Na jedno CD médium se díky němu vejde až 150 písní. Každá minuta hudby na
kompaktním disku vyžaduje přibližně 10 MB ukládacího prostoru a její stažení
přes modem o rychlosti 56 Kb/s trvá zhruba půl hodiny. To znamená, že by
stažení kompletního CD trvalo přibližně jeden den, takže by si většina lidí ono
CD raději zakoupila.
Ale při využití MP3 lze 600MB hudební CD směstnat do 50 či dokonce ještě méně
MB. Lze je stáhnout po částech a současně streamovat, takže při downloadu
můžete zároveň začít poslouchat, zatímco se soubory na pozadí ještě stahují. A
co je nejdůležitější hudba ve formátu MP3 si zachovává dobrou kvalitu, která
chyběla dřívějším kompresním technologiím. Taková kombinace vlastností činí
poprvé přístup k hudbě pomocí Webu praktickým, ale současně umožňuje snadnou
nelegální distribuci hudby chráněné autorskými právy.

Jak to funguje
Abychom pochopili, jak MP3 pracuje, je třeba si uvědomit, že zvuk se přenáší
prostřednictvím neustále se měnících vln. Při ukládání hudby ať už na PC nebo
třeba na CD počítač nahrává "snímek" těchto vln v krátkých intervalech, pomocí
techniky zvané sampling (vzorkování). Při přehrávání se pak reprodukuje původní
zvuk, čím více vzorků, tím blíže je tento zvuk realitě. K dosažení kvality
odpovídající telefonickému hovoru potřebujete 2 500 vzorků za sekundu. K vyšší
CD kvalitě je však už třeba 44 100 vzorků za sekundu. 137sekundová skladba
Elvise Presleyho "Hound Dog" zabere na pevném disku přibližně 24,1 MB; ve
formátu MP3 pak jen 2,1 MB. Software pro kódování do formátu MP3 tedy aplikace,
která ve skutečnosti soubory MP3 tvoří, ukládá pouze ty části zvukového vzorku,
které jsou nejsilněji vnímány jako hudba, a to, co je přitom odstraněno,
neznamená přílišné zhoršení konečné kvality. Tato technologie funguje nejlépe
při jasné, hlasité hudbě, jakou je třeba rocknroll. Klasická hudba zní v
tomto formátu cvičenému uchu zakaleně a zkresleně. Podle inženýrů Frauenhoferu,
německé firmy, která stojí za vynálezem formátu MP3, je pro jejich technologii
ideální například výše zmíněná skladba Hound Dog. Byla nahrána monofonně v roce
1956 a je plná šumů a praskání, které je konverzní MP3 software schopen
odstranit.

Konkurenti
Formát MP3 ovšem představuje pouze první krok. Po něm přišly další stejně
zaměřené technologie, například AAC (AdvancedAudioCoding), Windows Audio 4.0 od
Microsoftu nebo a2b od firmy AT&T. Kromě lepší kvality zvuku a větší komprese
byl velký důraz kladen také na zabezpečení proti pirátskému kopírování skladeb.
Takovou ochranu slibuje i formát MP3Pro společnosti Thomson Multimedia. Kromě
lepší ochrany se jeho autoři ovšem zaměřili i na zvýšení komprese (až dvakrát)
při zachování kvality zvuku.
V souvislosti s MP3 se hodně hovoří o peer-to-peer výměnných sítích, z nichž
nejznámější je patrně Napster. Vzhledem k zásahům na ochranu autorských práv,
které byli jeho provozovatelé nuceni učinit, se však řada jeho dosavadních
uživatelů přesunula jinam. K oblíbeným programům pro sdílení hudebních souborů
tak dnes patří např. BearShare (Gnutella), Morpheus nebo Direct-Connect.
Souboj s uživateli, kteří porušují autorská práva, je zdánlivě nekonečný. Lze
bez rizika omylu tvrdit, že formát MP3 změnil svět hudby; peer-to-peer sítě pro
sdílení hudby a vztah hudebních vydavatelství k nim pak mají zase ambice změnit
svět digitálních formátů. O vítězi těchto soubojů lze zatím pouze spekulovat.

Slovník pojmů
CD ripper: Program, který stahuje audio stopy z CD a konvertuje je do formátu
WAV, MP3 nebo podobného pro ukládání a přehrávání na PC.
Kodek: Zkratka slov compression/decompression či coder/decoder. Program, který
řídí konverzi MP3 a jiných hudebních nebo multimediálních formátů.
Dekodér: Program, který dekomprimuje datové soubory, jako je MP3, a převádí je
do formátu WAV tak, aby je bylo možno přehrát.
Enkodér: Program pro převod dat, jako například audio souborů, do menších
formátů, kupříkladu MP3.
Filtrovací pásmo: Výsledek zvukových měření, který enkodér využívá k určení,
která data budou komprimována a která naopak vyloučena.
Ztrátová komprese: Technika zmenšování velikosti souborů pomocí odstranění
části dat. Ztrátové kompresní techniky, jako např. MP3, vytvářejí menší
soubory, ovšem za cenu ztráty kvality.
Přehrávač: Program, případně zařízení, které přehrává MP3 či jiné multimediální
soubory.
WAV: Zkratka ze slov wave-form audio. Audio formát s vysokou kvalitou a
současně velmi velkými zvukovými soubory.
1 1329 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.