Hudební přehrávač Sonique

Prakticky všechny současné počítače jsou vybaveny zvukovými kartami, které umožňují přehrávat na počítači hude...


Prakticky všechny současné počítače jsou vybaveny zvukovými kartami, které
umožňují přehrávat na počítači hudební soubory nebo přímo hudební CD. Samotná
zvuková karta ovšem k přehrávání nestačí, je ještě třeba mít nainstalovaný
nějaký vhodný software.
Nějaké programy k přehrávání hudby obsahují přímo Windows (např. Přehrávač
záznamů, Přehrávač CD, Ovládání hlasitosti). Ty sice plní všechny základní
funkce, ale něco jim obvykle chybí. Tím něčím je za prvé sjednocení všech
přehrávacích funkcí do jednoho uživatelského rozhraní a za druhé stylový design.
Toho si všimli už výrobci WinAmpu, zřejmě nejrozšířenějšího, nejlepšího a
nejhezčího přehrávače současnosti. Nyní ovšem vstupuje na scénu zcela nový (a v
několika oblastech doslova revoluční) Sonique, který podle mého názoru může
WinAmp i všechny ostatní přehrávače strčit do kapsy.
Favorit přichází
V čem tedy spočívá ona revolučnost Sonique? Kromě některých technických řešení
především v neuvěřitelně futuristickém vzhledu, který ani zdaleka nepřipomíná
standardní programy pro Windows, ale spíše nějakou hodně moderní počítačovou
hru.
Základní podoba programu je vidět na ukázkovém obrázku. V horní části "okna" se
nacházejí základní ovládací prvky pro zavření programu, minimalizaci a pro
přepnutí do dalších dvou možných zobrazení (viz dále). Také si zde můžeme
vybrat jeden z pěti způsobů vizualizace. Ve spodní části najdeme tlačítka
Play/Stop, Pause, Previous Track a Next Track a také informace o čísle, času a
názvu skladby. Ubíhající čas se současně názorně zobrazuje pomocí svítících
"diodek" po obvodu spodního kruhu. Do této části se zároveň vypisuje kontextová
nápověda pro všechny ovládací prvky programu. Levá část obsahuje tlačítka
Shuffle (náhodné pořadí skladeb), Repeat (opakované přehrávání), Jump to
Navigation Console (přepnutí do navigační konzoly) a Open (otevření souboru
typu mp3, wav, mod, s3m, xm nebo it, CD nebo playlistu). V pravé části lze
pomocí komfortních ovládacích prvků nastavit hlasitost a rozteč. Veškeré
prováděné akce ve všech částech tohoto zobrazení (stisknutí tlačítka, přepnutí
do jiného zobrazení, změna způsobu vizualizace apod.) jsou vkusně animované.
O dalších dvou zobrazeních jsme se už letmo zmínili, nyní tedy o něco
podrobněji. Prvním z nich je zobrazení minimální při něm je vidět pouze malý
"váleček" s číslem skladby a časem. Pokud nad něj najedeme myší, vysune se
ještě jakýsi šuplík se základními ovládacími prvky. Druhé zobrazení je zase
maximální jde o tzv. navigační konzoli, o které už byla také řeč. Ta kromě
ovládacích prvků obsahuje grafické menu, ze kterého se lze přepnout na detailní
informace o skladbě, editor playlistu, výborný grafický equalizér, okno
Options, ve kterém lze nastavit zhruba 30 parametrů programu a také
nakonfigurovat plug-iny, informace o programu a nakonec tzv. Online tools.
Poslední nástroj umožňuje přístup na WWW stránky firmy Sonique, můžeme pomocí
něj stahovat z Internetu hudbu, přečíst si hudební zprávy nebo koupit nějaká ta
CD. Stejně jako u obou předchozích zobrazení se veškeré akce animují.
Kromě fantastického vzhledu a velkého množství zajímavých funkcí patří mezi
největší výhody Sonique také to, že je pro domácí použití zcela zdarma. Pokud
tedy právě hledáte ten pravý hudební přehrávač, jste u Sonique zřejmě na
správné adrese.
9 0367 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.