Hvězda Českého Mobilu stoupá

Pravděpodobně každý zaznamenal, že 8. 1. tohoto roku byla spuštěna třetí GSM síť u nás síť Českého Mobilu. Mno...


Pravděpodobně každý zaznamenal, že 8. 1. tohoto roku byla spuštěna třetí GSM
síť u nás síť Českého Mobilu. Mnoho odborníků o tom pochybovalo do poslední
chvíle. Prakticky všichni na začátku října (1999) více věřili tomu, že 8. ledna
2000 nebude mít Český Mobil vůbec nic, než tomu, že splní své sliby. A přesto
se mu to podařilo. Nicméně Český Mobil sám přiznává, že zatím jeho síť
nedosahuje dostatečné kvality. Z tohoto důvodu ji zatím nijak nepropaguje a
prodává zatím pouze přímým prodejním kanálem bez jakékoliv reklamní podpory.
Start "s veškerou parádou", lepším pokrytím, širší paletou služeb, reklamou a
dealerskou sítí se má uskutečnit 1. března.
Pokrytí
Co se pokrývání našeho území týče, udělil Český Mobil názornou lekci z výstavby
sítě oběma našim stávajícím operátorům. Ke dni spuštění sítě hlásal pokrytí 42
% obyvatel České republiky. V Praze, kde jsem měl na monitorování sítě dostatek
času i příležitosti, je signál ve venkovních prostorách prakticky
všudypřítomný. Velmi dobrá situace je také ve velkých (bývalých krajských)
městech a jejich okolí. Připomeňme jen, že RadioMobil měl při startu sítě
pokryta jen asi čtyři města (a to ještě mnohem hůře). A zatímco RadioMobil měl
na přípravu sítě šest měsíců, Českému Mobilu stačily jen tři.
Nutno však podotknout, že síla signálu na pokrytém území není tak dobrá, jako
síla signálu "starších" operátorů. Problémy lze proto očekávat zejména ve
vnitřních prostorách. V tuto chvíli se Český Mobil soustřeďuje na pokrývání
menších (okresních) měst a silničních tahů. Do července tohoto toku by měl
pokrýt 80 % území, což se mu nejspíše povede. Lze očekávat, že na úroveň
pokrytí "starších" operátorů se dotáhne někdy koncem roku. Zlepšit by se mělo i
vnitřní pokrytí velkých měst.
Pro pokrytí je vesměs použita frekvence 900 MHz, kde má Český Mobil přiděleno
cca 20 kanálů. To je dostatek pro teritoriální pokrytí, nikoliv však pro
dostatečnou kapacitu sítě. Z tohoto důvodu lze očekávat "druhou vlnu", kdy bude
na kapacitně náročná místa instalovat technologii 1 800 MHz. V několika
lokalitách (zejména v Praze), kde má Český Mobil frekvence z pásma 900 MHz
zakázané, je samozřejmě instalována technologie 1 800 MHz. Podle některých
zpráv je frekvence 1 800 MHz používána v Brně, kde je používána současně s
technologií 900 MHz.
Jednou z výhod pro rychlejší výstavbu sítě bylo, že Český Mobil dostal
celoplošné povolení pro malou část mikrovlnného spektra, která je používána k
propojení jednotlivých základnových stanic. Výhoda konkrétně spočívá v tom, že
si nemusí zdlouhavě žádat o povolení každého mikrovlnného spoje zvlášť.
Ceny a tarify
Nejvíce se od Českého Mobilu očekávalo v oblasti cen za poskytované služby.
"Starší" operátoři ještě v průběhu výběrového řízení halasně prohlašovali, že
ceny jsou u nás tak nízké, že níž už jít ani nemohou. Proto jsem byl velice
zvědav, s čím mezi nás Český Mobil přijde. Jak je vidět z tabulek, má v
současné době pět tarifních programů. Pustíme se proto do jejich podrobnější
analýzy. Opticky vypadají všechny tarify nesmírně výhodně, při podrobnějším
zkoumání se objeví různé záludnosti, na které se vás pokusím upozornit.
Jednička a Čtyřka
Tyto dva tarify prezentoval Český Mobil ve výběrovém řízení na třetího GSM
operátora, a má je tudíž "napsané" v licenčních podmínkách. Na první pohled
jsou oba velmi výhodné. Jelikož však jsou tyto tarify Českému Mobilu tak trochu
trnem v oku, navěsil na ně různé nepřímé omezující podmínky, které jejich
výhodnost otupují.
Jednička obsahuje 5 minut zdarma ve špičce do všech národních sítí a 35 minut
mimo špičku do pevné sítě. Jelikož minuty nad tento paušál jsou nebojím se říci
"nechutně drahé", svá volání si pečlivě hlídejte (zjednodušeně řečeno, od
deseti minut ve špičce se vám již obvykle vyplatí Dvojka). Co mě ale vyrazilo
dech nejvíce, je, že volné minuty mimo špičku můžete čerpat pro volání do
Maďarska. Škoda, že neumím maďarsky.
Čtyřka je velmi výhodný tarif pro často volající uživatele. Hlavní háček
spočívá v tom, že si jej musíte zaplatit na čtyři roky. Pokud byste jej chtěli
vypovědět dříve, musíte zaplatit všechny paušály až do konce čtyřletého období!
Volné minuty mimo špičku je zde ale možné čerpat i do mobilních sítí.
Mezi další výhody těchto programů jsou extrémně levné SMS zprávy 50 haléřů, v
případě jedničky mimo špičku dokonce jen 35 haléřů. K těmto tarifům však není
možné dokoupit některé doplňkové služby. Nepříjemné je, že tarifikační
jednotkou je půlminuta u Jedničky a celá minuta u Čtyřky. Minimální délka
hovoru je jedna minuta.
Příjemné také je, že na rozdíl od konkurentů v síti Českého Mobilu končí špička
již v 18:00 (začíná v 8:00).
Dvojka, Trojka a Pětka
Tyto tarifní programy si Český Mobil již vykonstruoval "podle svého". Jsou na
první pohled méně výhodné, ale některá nepříjemná opatření jsou u nich
odbourána.
Výhodou těchto tarifů je jednoduchá tarifikace. Jedna cena platí kdykoliv a do
všech sítí. Jiná cena se uplatňuje jen pro volání na záznamovou službu a na SMS
zprávy (1 Kč).
I zde je zachována minimální délka hovoru jedna minuta, ale nad tento interval
je tarifikace po sekundách. Tyto tarifní programy také umožňují převod
neprovolaných volných minut do následujícího měsíce.
Další finanční záležitosti
Příjemné je, že Český Mobil nepožaduje za aktivaci žádný poplatek. Z oblasti
cen a finančních vztahů překvapí nového zákazníka několik opatření, která
posouvají Český Mobil citelně dozadu. Prvním z nich je nutný depozit Český
Mobil vám nepovolí měsíčně provolat více, než jakou si složíte tzv. "počáteční
zálohu" (minimální výše je 1 000 Kč). To může velmi aktivní zákazníky značně
znechutit, málo telefonujícím by to nemělo vadit. Je to však poměrně účinné
opatření proti neplatičům a nástroj, jak si zadarmo opatřit nějaké peníze (ano
jde o bezúročný úvěr od zákazníků!).
Mezi jiné nepříjemné opatření patří omezení minimální účtované délky hovoru na
jednu minutu. Toto omezení (včetně výše uvedených tarifikačních jednotek) se
vztahuje i na mezinárodní hovory. Za vrchol všeho považuji speciální zálohu na
mezinárodní hovory a roaming ve výši 5 000 Kč. U roamingu je tato záloha ještě
snad (!) opodstatněná, neboť na hovory v zahraničních sítích (díky dodatečnému
vyúčtování) není možné uplatnit ochranu pomocí počáteční zálohy. Nicméně oba
"starší" operátoři nabízejí způsob, jak se mohou platící zákazníci dostat k
roamingu bez zálohy. U běžných mezinárodních hovorů však tuto zálohu opravdu
nechápu vždyť mezinárodní hovory jsou již jednou zajištěny výše zmíněnou
počáteční zálohou. Osobně bych si tipnul, že s touto zálohou Český Mobil na
trhu neobstojí.
S napětím se také očekává, jak bude vypadat u Českého Mobilu nabídka dotovaných
telefonů. To je totiž zatím jeden z "finančních polštářů", kde má Český Mobil
prostor pro boj cenou. Vyzdvihněme ještě, že Český Mobil nepožaduje za aktivaci
datových a faxových hovorů žádné poplatky a pro jejich přenos platí běžné ceny.
A nakonec zdůrazněme, že třetí operátor nemá v tuto chvíli předplacený tarif
(tuto funkci plní tarif Jednička). Oficiálně Český Mobil uvádí, že jej bude
poskytovat od dubna tohoto roku.
Služby
Jelikož Český Mobil poskytuje poměrně standardní (tj. známé) služby, omezím se
pouze na jejich suchý výčet. V měsíčním paušálu naleznete služby přesměrování
hovorů, signalizaci příchozího hovoru, přidržení hovoru, konferenční hovor,
identifikaci volajícího (CLIP), odesílání a přijímání SMS, základní hlasovou
schránku, blokování hovorů a aktivaci datových a faxových služeb. Z
netechnologických služeb zdarma je možné jmenovat uvedení v telefonním seznamu,
infolinku a zjišťování telefonních čísel sítě Český Mobil.
Mezi další služby je možné jmenovat omezení identifikace na straně volaného
(CLIR), lepší hlasovou (a faxovou) schránku, podrobný účet, neuvedení v
telefonním seznamu, změnu telefonního čísla, výměnu SIM karty, telefonní číslo
na přání a další. V blízké době (po přijetí Českého Mobilu do asociace GSM
operátorů) bude zprovozněn i roaming. To by se mělo stát ještě do oficiálního
startu v březnu.
Z dodaných informačních materiálů také vyplývá, že Český Mobil bude nabízet
volání do zahraničí přes Internet. Služby s přidanou hodnou (zejména různé
druhy informačních služeb) zatím v nabídce Českého Mobilu chybějí. Lze je však
v průběhu času také očekávat.
Český Mobil dodává standardní "Phase II" SIM karty, které známe od "starších"
operátorů. Všechny dodávané karty již údajně podporují SIM Toolkit, který v
nich bude dodatečně aktivován někdy v létě letošního roku.
Příchod třetího operátora mobilních telefonů vzbuzoval mnohá očekávání. Některá
splnil, na jiná dojde později a některá, jak už to tak bývá, asi nesplní. To
zásadní však zdá se již přinesl přinesl nové ceny, které jsou pro řadu
uživatelů výhodnější.
0 0094 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.