Hybridní pomoc od IT

Firmy hledají pracovníky, kteří disponují technologickými vědomostmi i obchodní prozíravostí. V IT odděleních m...


Firmy hledají pracovníky, kteří disponují technologickými vědomostmi i obchodní
prozíravostí.

V IT odděleních mnohých firem se začíná objevovat nový typ pracovní pozice.
označované jako hybrid či kříženec, tedy role, jež kombinuje technologický
talent s obchodní prozíravostí či s oborově specifickými zkušenostmi. Díky tomu
vzniká typ zaměstnance, který rozumí nejen IT, ale i konkrétním potřebám firmy.
"Společnosti by měly podporovat rozvoj IT zaměstnanců, kteří mají schopnosti na
to, aby analyzovali, jaký má jejich práce význam nejen vůči koncovým
uživatelům, ale také pro samotný byznys příslušné organizace," říká Jeff
Markham, manažer sanfranciské pobočky společnosti Robert Half Technology,
zabývající se personální politikou v oblasti IT. "Tito zaměstnanci musejí
vědět, jakým způsobem firma vydělává peníze, a když vyvinou nějakou aplikaci,
jaký to bude mít vliv na obchodní činnost celé organizace," dodává Markham.

Konkrétní příklad
Technologie se stala páteří byznysu společnosti Thomson, poskytovatele
informací, neboť se jedná o primární způsob, jak se dostat ke svým zákazníkům.
"Povzbuzujeme naše IT zaměstnance, aby uvažovali jako zákazníci a uvažovali i
nad souvislostmi mimo hranice svého oddělení," říká Carl Giaimo, senior ředitel
divize Technology Best Practices v Thomsonu, což je malá skupina
technologických profesionálů, kteří pracují jako podpora pro další oddělení
společnosti. "Cestou, jíž se k tomuto cíli dostaneme, je experimentální
přístup, týmová spolupráce a otevřenost vůči ostatním skupinám."
Přesněji vzato, firma každoročně vyškolí okolo 25 nebo 30 zaměstnanců z IT
oddělení čítajícího 9 tisíc členů takovým způsobem, že ředitelé všech
obchodních jednotek Thomsonu uvedené pracovníky podrobně seznámí se
záležitostmi spojenými s vlastním provozem společnosti.
"Smyslem tohoto programu je, že zmínění experti, kteří rozumějí informačním
technologiím, potřebují poznat také obchodní stránku věci. Naším záměrem přitom
je, aby v rozmezí 12 až 18 měsíců výrazně vzrostla jejich zodpovědnost v rámci
technického zařazení," vysvětluje Giaimo. "To, že je necháme putovat napříč
organizací, jim dá velkou výhodu vidět vše v podstatně širších souvislostech."

Nezastupitelná role
Community Medical Centers je další firmou, která těží z prolínání vědomostí o
IT a o provozních záležitostech. "Nemyslím si, že by naše společnost byla v tak
silném postavení, v jakém jsme dnes, kdybychom nevyužívali tyto hybridní role,"
říká Rich Cummins, manažer síťových služeb této kalifornské firmy poskytující
zdravotní péči. Z 11 zaměstnanců, kteří jsou Cumminsovi přímo podřízeni,
funguje zhruba polovina v hybridních rolích.
V uvedené společnosti probíhají v současnosti tři klíčové IT iniciativy jedna
za účelem nahrazení rentgenových snímků elektronickými obrazy, druhá, která
lékařům umožní skoncovat s tabulkami a grafy, a třetí, jejímž cílem je
vybudovat portál s přístupem k mnoha kritickým aplikacím. Bez hybridních
zaměstnanců, kteří rozumějí tomu, jak lékaři, sestry a další personál používají
zmíněné programy, by tyto kritické obchodní aplikace zdaleka nebyly tak
efektivní.
"Zřejmě by přišel nějaký výrobce, nainstaloval aplikace a prohlásil Tak už vám
to běží, a poskytnul nám příslušnou podporu. Nedošlo by ale k žádné integraci.
Krása hybridní role spočívá v tom, že daná osoba rozumí jak technologické
infrastruktuře, tak i koncovému uživateli," říká Cummins.
"Koncept hybridního IT pracovníka není nový, obzvláště v transakčně založených
sektorech, jako jsou například finanční služby," podotýká David Foote,
prezident manažerské konzultační a výzkumné firmy Foote. Avšak tento trend se
začíná šířit i do ostatních sektorů a zasahuje hlouběji do řad IT oddělení.
"Předpovídáme, že s hybridními pozicemi se budeme setkávat ve stále větší a
větší míře, i když především v odvětvích, kde je podíl rozpočtu IT na celkových
výdajích týkajících se obchodních procesů vyšší, než je běžné," říká a jako
příklady uvádí bankovnictví, zdravotní péči, maloobchodní prodej,
pojišťovnictví či vzdělávací organizace. Foote poukazuje také na to, že
hybridní IT personál reprezentuje něco víc než jen přání společnosti propojit
své IT se svým byznysem. "IT je sám o sobě byznys. Jestliže mluvíte o
propojování, jste natolik pozadu, že můžete stejně tak mluvit i o opuštění
pole," tvrdí.

Zneuznaní pracovníci
Navzdory výhodám, jež tito hybridní pracovníci mohou organizaci přinést, se
zdá, že nejsou široce uznáváni, nebo dokonce jednoznačně identifikováni. Mnozí
IT manažeři mají několik klíčových zaměstnanců, kteří se rychle učí, dobře
spolupracují s lidmi z jiných oddělení a jsou schopni vést konverzaci s lidmi z
marketingu nebo z finančního oddělení stejně snadno jako s jinými IT
zaměstnanci. Avšak jen málo manažerů šlo zatím tak daleko, aby těmto
jednotlivcům dali tituly, které je odliší o jejich spolupracovníků, nebo aby
tomu přizpůsobili rovněž jejich odměny.
"Jsou určití jednotlivci, kteří pracují v mém oddělení a jsou schopni jít i za
hranice samotné technologie a dostat se až do obchodních procesů a
reinženýringu," říká Autumn Baylesová, CIO společnosti Tasty Baking, producenta
pečiva. "Jde o typy lidí s vysokým potenciálem, kteří dokáží velmi rychle
pochytit cokoliv. Nejsou omezeni jen na technické úlohy."
Baylesová například jednoho takového pracovníka ze svého týmu propůjčila, aby
ve firemním skladu pomohl vyřešit problém s inventářem, což se přitom vůbec
netýkalo IT. Další ze zaměstnanců Baylesové se zase na základě požadavků
připojil k jinému oddělení, které se zabývá řízením lidských zdrojů, ačkoliv
toto oddělení opět nemá nic společného s IT. "Důvodem bylo, že daná
zaměstnankyně se osvědčila už v jiném týmu a má k práci celkově pozitivní
postoj," vysvětluje Baylesová.
Nicméně tito hybridní pracovníci jejichž počet představuje asi 20 % z
16členného personálu Baylesové nejsou společností formálně uznáváni, ačkoliv je
na jejich schopnosti často poukazováno při různých poradách vedení a při
hodnocení výkonnosti. "Ale je na ně pohlíženo jako na kandidáty pro řídicí
pozice v různých odděleních mimo IT."
Stejně tak je tomu v Community Medical Center. Její klíčoví IT zaměstnanci jsou
dobře oceňováni, avšak nejsou pro své kombinované znalosti a schopnosti
uznáváni. Avšak Cummins nemůže tyto pracovníky nechat, aby se soustředili jenom
na strategické obchodní aplikace firmy. "Stále se musíte věnovat údržbě sítě,
instalovat záplaty Microsoftu, zálohovat síť, spravovat datové centrum... a
upřímně řečeno, když tyto věci na úrovni back-endu neděláte, obchodní aplikace
nepoběží."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.