Hypotéky s Rebeccou (3)

V posledním dílu našeho seriálu se budeme věnovat způsobu, jakým jsou v programu evidovány nemovitosti, které mohou v...


V posledním dílu našeho seriálu se budeme věnovat způsobu, jakým jsou v
programu evidovány nemovitosti, které mohou v případě hypoték vystupovat jako
objekt úvěru i předmět zajištění. Následně probereme další možné způsoby
zajištění úvěru a způsoby jeho financování.
Popis objektů úvěru a předmětu zajištění
Významnou odlišností hypotečních úvěrů od ostatních typů úvěrů jsou podrobné
popisy nemovitostí, které mohou být evidovány jak objekt úvěru nebo předmět
zajištění. Jedna nemovitost může být také zadána jako společné jištění více
úvěrů současně.
K úvěru je možno evidovat neomezený počet objektů úvěru a předmětů zajištění.
Popis nemovitostí obsahuje řadu informací, které jsou důležité pro úspěšné
zpracování hypotečního úvěru a informační kompatibilitu s externími
informačními systémy. Jsou to zejména tyto oblasti:
lzákladní popis a klasifikace objektu úvěru/předmětu zajištění (vše plně
parametrizovatelné),
ladresa nemovitosti a katastrální údaje o stavebních parcelách a pozemcích,
lrozměrové a objemové bilance objektu,
lpopis typu vlastnictví, vlastnických titulů a vlastnických podílů k dané
nemovitosti může být přiřazen neomezený počet vlastníků, včetně popisů jejich
podílů a vlastnických titulů,
lpopis věcných břemen a zástavních práv nad nemovitostí,
lodhadní ceny,
lpojištění nemovitosti.
Zajištění úvěru
Vedle základního typu jištění nemovitostí jsou v IS Rebecca podporovány i další
typy zajištění úvěru ručením třetí osobou, vkladem, postoupením pohledávky,
směnkou, cennými papíry, movitým majetkem. Pro všechny typy zajištění je
podporováno automatické účtování výše zajištění v účetní podrozvaze v okamžiku
čerpání úvěru, respektive odúčtování při ukončení úvěru.
Vzhledem k tomu, že informační systém Rebecca je autonomní, jsou v rámci tohoto
systému vedeny i účty a prováděny účetní a technologické operace nad nimi:
lzaložení a správa vnitřních účtů,
lautomatické založení a správa klientských účtů poloautomatický režim,
lvyhledávání a zpracování informace o účtech,
lmodifikace základních vlastností účtu,
lrekvalifikace úvěrových účtů.
Celá správa účtů v IS Rebecca je plně parametrizovatelná. Počátkem je definice
"účetních grup", což jsou vlastně šablony vlastností zvoleného typu účtů. Tyto
šablony obsahují popis úročení účtu, povolené syntetické účty, definice
konstrukcí analytických účtů a celou řadu dalších vlastností. Dalším stupněm
parametrizace je definice skupiny účtů potřebných ke správě úvěrového případu.
Nedílnou součástí informačního systému pro správu úvěrů je sledování platební
kázně klientů banky s automatickým generováním upomínek. Na vyhodnocení
platební kázně navazuje i poloautomatická rekvalifikace úvěrových účtů u
delikventních klientů.
Finanční zdroje pro poskytování hypotečních úvěrů
IS Rebecca byl navrhován zejména pro správu hypotečních úvěrů. Základním
zdrojem financování těchto typů úvěrů jsou emise hypotečních zástavních listů.
V IS Rebecca je evidence a sledování krytí emisí hypotečních zástavních listů
plně propojeno s evidencí hypotečních úvěrů a jakákoliv změna výše pohledávky
banky k libovolnému úvěru se okamžitě projeví ve výši krytí emise HZL.
Co říci na závěr?
Informační systém Rebecca představuje moderní komplexní informační systém
hypoteční banky, který je plně přizpůsobitelný konkrétním požadavkům cílové
banky a její klientely.
8 2226 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.