i-platby budou bezpečnější

Významné banky v ČR hodlají ještě během tohoto roku zprovoznit MasterCard SecureCode systém bezpečných plateb na int...


Významné banky v ČR hodlají ještě během tohoto roku zprovoznit MasterCard
SecureCode systém bezpečných plateb na internetu.
Nakupování na internetu s MasterCard SecureCode lze přirovnat například k
výběru z bankomatu nebo k přímé platbě kartou v kamenném obchodě. Při nákupu v
internetovém obchodě, který tento systém podporuje, je totiž držitel karty při
platbě kartou vyzván, aby zadal osobní kód, podobně jako při jiných transakcích
zadává PIN. Teprve je-li kód zadán správně, vydavatel karty potvrdí identitu
nakupujícího a transakce je dokončena.
Citlivá data nakupujícího, jako je číslo karty nebo její platnost, jsou přitom
zašifrována a v režimu zabezpečeného spojení přenášena přímo mezi nakupujícím a
bankou. Vzhledem k tomu, že data nejsou k dispozici internetovým obchodníkům,
nehrozí například krádež údajů potřebných ke zneužití platební karty z databází
internetových obchodníků.
Zvýhodněni však budou i obchodníci, kteří získají vyšší záruku o identitě
nakupujícího a například sníží i riziko, že držitel bude transakci reklamovat s
odůvodněním, že ji nezrealizoval (tento typ podvodů přitom představuje v USA 70
% všech zpětných úhrad v elektronickém obchodování) obchodníkům je i v uvedeném
případě garantováno proplacení jejich pohledávek za odebrané zboží či služby.
Pokud chce spotřebitel nakupovat s využitím systému MasterCard SecureCode,
nemusí žádat o vydání nové karty stačí se registrovat se stávající kartou
MasterCard či Maestro u vydavatelské banky, a získat tak příslušný osobní kód.
V Evropě v současnosti podporuje platby prostřednictvím MasterCard SecureCode
téměř 20 tisíc internetových obchodníků.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.