IBM a Sequent oznamují s potěšením své hospodářské výsledky

IBM: Výsledky za rok 1997 jsou více než uspokojující Společnost IBM oznámila, že ve 4. čtvrtletí roku 1997 dosáhla ...


IBM: Výsledky za rok 1997
jsou více než uspokojující
Společnost IBM oznámila, že ve 4. čtvrtletí roku 1997 dosáhla čistého zisku ve
výši 2,1 miliardy dolarů, což odpovídá zisku 2,16 dolaru na jednu akcii. Oproti
stejnému období minulého roku jde o 10% nárůst. Celkový obrat za toto období je
rekordních 23,7 miliardy dolarů, což představuje 3 % nárůst proti stejnému
období roku 1996. Pokud by byly vyloučeny kursové vlivy, šlo by o nárůst 8 %. Z
hlediska regionů si nejlépe vedla IBM v Severní Americe, kde byl zaznamenán
obrat 10,4 miliardy dolarů (9% nárůst), následovala Evropa, Blízký východ a
Afrika s obratem 7,7 miliardy (zde byl ovšem zaznamenán 4 % pokles), dále Asie
a Pacifik se 4,4 miliardy dolarů obratu, v Latinské Americe vedl 4 % růst k
obratu ve výši 1,2 miliardy dolarů. Celkový prodej hardwaru ve 4.Q. 1997
poklesl ve srovnání s loňským rokem o 1 % a představoval 11,5 miliardy dolarů.
Zato obrat ze servisních služeb stoupl o celých 18 % na 5,9 miliardy dolarů.
Během tohoto čtvrtletí byly podepsány nové obchodní kontrakty ve výši 8,5
miliardy dolarů. Obrat v prodeji softwaru stoupl o 1 % na 3,8 miliardy dolarů,
přičemž se zdvojnásobil prodej Lotus Notes (cca 4 miliony licencí), stejně jako
se každoročně zdvojnásobuje prodej SW produktu Tivoli. Obrat ze servisní údržby
klesl o 9 % na 1,6 miliardy dolarů, obrat z pronájmu a financování poklesl o 4
% na 1 miliardu dolarů. Během tohoto období IBM ukončila akvizici společnosti
Union Software a ohlásila plány získat společnost Software Artistry.
Příznivé jsou i výsledky za celý rok 1997. V tomto období byl vykázán čistý
zisk ve výši 6,1 miliardy dolarů, což odpovídá rekordnímu příjmu 6,18 dolaru na
akcii. V roce 1996 činil čistý zisk 5,4 miliardy dolarů, neboli 5,12 dolaru na
akcii. Obrat za rok 1997 dosáhl rekordních 78,5 miliardy dolarů, což odpovídá 3
% nárůstu oproti roku 1996, kdy byl zaznamenán obrat ve výši 75,9 miliardy
dolarů. Celkový obrat v prodeji hardwaru zůstal v porovnání s předchozím rokem
nezměněn na úrovni 36,2 miliardy dolarů. Obrat v oblasti služeb vzrostl o 22 %
na 19,3 miliardy dolarů. Obrat ze servisní údržby poklesl o 8 % na 6,4 miliardy
dolarů, zatímco obrat z pronájmu a financování zůstal nezměněn na hodnotě 3,7
miliardy dolarů. Pokud by se nezapočítaly kursové vlivy, byly by výsledky ještě
příznivější. IBM získala z finančních operací hotovost ve výši 8,9 miliardy
dolarů, na hotovosti jí zůstalo 7,5 miliardy dolarů. V témže období společnost
vynaložila téměř 7 miliard na kapitálové nákupy a 7 miliard dolarů na zpětný
odkup akcií. Dluh společnosti se zvýšil o 900 milionů dolarů a činil 3,1
miliardy dolarů, dluh podporující celosvětové kreditní operace společnosti IBM
se zvýšil o 3,2 miliardy na 23,8 miliardy dolarů.
Sequent rychle roste
Podle IDC (International Data Corporation) se společnost Sequent Computer
Systems stala nejrychleji rostoucím dodavatelem v oblasti středně velkých
serverů. O tento růst se zasloužil především obchodní úspěch serverů pro datová
centra NUMA-QTM2000 a jeho schopnosti v komerčních aplikacích. Obchodní úspěch
firmy s sebou přinesl i rekordní příjmy obrat společnosti Sequent ve 4.
čtvrtletí roku 1997 poprvé přesáhl 250 milonů dolarů, což znamená 41% nárůst
oproti stejnému období loňského roku. Čistý zisk ve stejném období vzrostl
sedminásobně. Díky úspěchům ve 4. čtvrtletí roku 1997 celoroční příjmy dosáhly
833,9 milionu dolarů, což představuje 46 % nárůst oproti roku 1996. Většina
dodaných sestav NUMA--QTM2000 je dnes využívána v největších otevřených
systémech, což se odráží i na velikosti zakázek v posledním kvartálu roku 1997
byla cena 82 % zakázek nad jeden milion dolarů. Společnost Sequent též
oznámila, že do konce 1. pololetí roku 1998 umožní na svém systému NUMA-QTM2000
provoz jak UNIXových aplikací, tak aplikací pracujících pod Windows NT.(dar)
8 0501 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.