IBM představila SOA pro SMB

O novém softwaru a sadě služeb pro multiúrovňovou podporu architektury SOA (Service Oriented Architecture) informovala sp...


O novém softwaru a sadě služeb pro multiúrovňovou podporu architektury SOA
(Service Oriented Architecture) informovala společnost IBM.
Nabídka se skládá z inovovaných technologií middlewaru, jež vycházejí z
produktového portfolia WebSphere. Dle představitelů společnosti budou moci
korporátní uživatelé integrovat podnikové procesy a existující aplikace s cílem
vybudovat SOA prostředí. Seskupením těchto produktů IBM sleduje snahu o
přiblížení architektury SOA zákazníkům segmentu SMB. Zejména pak chce nabízet
řešení, jež odpovídá současnému trendu horizontální integrace řízené
podnikovými procesy.
Základ nabízené sady tvoří nástroje WebSphere Business Modeler verze 6 a
WebSphere Integration Developer. První slouží pro návrh a modelování toku SOA
procesů a druhý pro vizualizaci existujícího informačního prostředí do podoby
služeb, jež lze v rámci podniku propojit.
Doplňkovou nabídku představuje software WebSphere Enterprise Service Bus, který
integruje webové aplikace a služby. WebSphere ESB pohání nový otevřený standard
IBM a sice WebSphere Process Server. Ten byl koncipován jako nástroj pro
usnadnění přechodu informací mezi podnikovými aplikacemi.
Vylepšením prošla monitorovací aplikace WebSphere Business Monitor, jež
spravuje SOA pomocí sledování podnikových procesů a výkonnostních indikátorů.
V rámci své SOA iniciativy IBM hodlá rovněž poskytovat servisní a poradenské
služby.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.