IBM sesadila Oracle

Databázový trh stagnoval Podle analytické společnosti GartnerGroup byla vloni největším světovým dodavatelem DBMS da...


Databázový trh stagnoval
Podle analytické společnosti GartnerGroup byla vloni největším světovým
dodavatelem DBMS databází společnost IBM, které k vedoucí pozici pomohla loňská
akvizice Informixu.
Mezi DBMS (DataBase Management Systems) produkty řadí GartnerGroup, na rozdíl
od oblasti RDBMS (Relational Database Management Systems), také mainframové
databáze IBM nebo produkty jako Microsoft Access.
V roce 2001 IBM spolu s Informixem podle analytiků GartnerGroup generovaly 34,6
% obratu z prodeje nových DBMS databázových licencí, zatímco Oracle se na
obratu světového trhu podílel 32 %. O rok dříve přitom dvojice IBM/Informix
ovládala 33,7 % trhu a Oracle 34,1 %.
Celosvětový obrat z DBMS databází vloni dosáhl hodnoty 8,8 miliardy dolarů, což
představuje nárůst o 1,4 %, mezi lety 1999 a 2000 byl růst na úrovni 10 %.
Většina dodavatelů databází (DBMS) v roce 2001 vykázala v prodeji nových
licencí růst v řádu několika procent, nebo dokonce pokles obratu. Jedinou
výjimkou byl Microsoft, jehož obrat meziročně vzrostl o 17,8 %, největší pokles
naopak zaznamenala Sybase (-16,1 %) a bývalý Informix (9,4 %).
V oblasti relačních RDBMS databází si vedoucí pozici v roce 2001 udržel Oracle
s tržním podílem 39,8 % na obratu z prodeje nových databázových licencí. V
porovnání s předchozím rokem to představuje pokles tržního podílu o 2,7 %. Na
druhé pozici byla vloni IBM s Informixem, které společně ovládaly 34,1 % trhu.
S odstupem pak následoval Microsoft s tržním podílem 14,4 % v oblasti relačních
databází. Největší meziroční nárůst v tomto segmentu opět vykázal Microsoft
(25,3 %), největší propad naopak zaznamenala Sybase (-16,1 %). Celková hodnota
trhu s RDBMS databázemi byla v roce 2001 7,1 miliardy dolarů tedy o 1,6 % více
než v roce 2000. Z toho 3 miliardy dolarů byly na platformě Unix a 2,6 miliardy
na platformě Windows.
Na poli unixových databází měl vloni největší podíl Oracle (63,3 %),
následovaný dvojicí IBM/Informix s 24,7% podílem.
Na platformě Windows v roce 2001 kralovala firma Microsoft (39,9 %),
následovaná společností Oracle s podílem 34 % a IBM/Informix, která ovládala
20,7 % trhu.
Zatímco společnosti Microsoft a IBM spolu s Informixem dokázaly alespoň v jedné
z kategorií dosáhnout meziročního nárůstu obratu, Sybase a Oracle naopak
prodávaly ve všech oblastech méně než o rok dříve.
Krátce po zveřejnění výsledků za rok 2001 společností GartnerGroup zpochybnil
Oracle výsledky průzkumu, protože podle něj IBM a Microsoft neposkytují
analytikům, na rozdíl od Oraclu, auditované údaje, což nezaručuje přesné
porovnání. Jiří Burian z českého Microsoftu k tomu dodal, že například pro
český a slovenský trh Oracle nezveřejňuje vůbec žádně výsledky. Podle Buriana
vzrostl prodej databáze Microsoft SQL Server na lokálním trhu v roce 2001
meziročně o 75 %.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.