ICQ ("I Seek You") kvalitní komunikace po Internetu je tu pro všechny

(dokončení z minulého vydání) Praktické ukázky využití ICQ V minulém vydání Computerworldu jsme se seznámili s pr...


(dokončení z minulého vydání)
Praktické ukázky využití ICQ
V minulém vydání Computerworldu jsme se seznámili s principy ICQ. Podívejme se
na několik ukázak praktického využití tohoto populárního komunikačního programu.
Uvažujme například, že s Johnem řešíte nějaký problém, který je zpracováván v
tabulce MS Excel, a hodláte se s ním domluvit na určité variantě. Provedete
dvojklik levým tlačítkem na ikonu se jménem Johna a objeví se okno, do kterého
napíšete své přání probrat novou variantu. Po stisknutí tlačítka Send bude vaše
zpráva asi do 10 sekund doručena Johnovi a bude na tuto událost okamžitě
upozorněn příslušnou optickou i zvukovou signalizací. Odpoví vám, že bude mít
čas až za 10 minut a že se ozve s požadavkem na hlasovou komunikaci
prostřednictvím NetMeetingu. Vy si zatím otevřete požadovaný soubor v MS Excelu
a mezitím je vám prostřednictvím ICQ doručen požadavek od Johna na hlasovou
komunikaci. Spustíte NetMeeting a v přímém kanálu řešíte problém varianty na
otevřeném souboru v režimu Sharing, tedy máte on-line Johnův kurzor myši
viditelný a aktivní v souboru a domlouváte se s využitím Full duplexu (tedy
podobně jako telefonem). V tom vám začne blikat ikona se jménem jiného
uživatele a z reproduktorů se ozve "Rick žádá o Chat". Poklepete na blikající
ikonu a odpovíte Rickovi, že momentálně nemáte čas, ale že mu pošlete výzvu a
spustíte Chat, až skončíte práci s Johnem. To vše za poplatky providerovi a
Telecomu, což může být i pod 200 Kč za hodinu.
Samozřejmě si můžete i vy vyžádat vytvoření přímého spojení nejen pro některý z
audiovizuálních programů, které ICQ podporuje, ale máte i řadu jiných možností.
Ty zpřístupníte kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu se jménem uživatele a
objeví se nabídka možností:
lPoslat zprávu, čili totéž jako u dvojkliku levým tlačítkem.
lPoslat soubor nebo adresář, vyhledáte jej, nebo požadovaný soubor prostě
přetáhnete na ikonu vybraného uživatele.
lPoslat URL WWW stránky se stručným komentářem. Pokud je uživatel off-line,
bude mu adresa doručena, až se připojí k Internetu.
lPoslat váš osobní contact list (celý, nebo jen jeho vybranou část).
lPoslat e-mail (obyčejně nebo s avizováním přes WWW pager).
lSpustit Chat: pokud uživatel není v Síti, dostane vaši výzvu, jakmile se
přihlásí. Pokud Chat již běží a hodláte přidat dalšího účastníka, stačí
přetáhnout jeho ikonu do okna Chat.
lPoslat výzvu na klasické telefonní spojení uživateli a odpověď uložit v listu
Reminder. V určeném čase se na obrazovce objeví (se zvukovým signálem) výzva k
uskutečnění telefonního spojení.
Pokud používáte tónovou volbu, můžete vytáčet číslo prostřednictvím ICQ. Můžete
zvolit nastavení, že vaše telefonní číslo je jinému uživateli poskytnuto jen s
vaším souhlasem po jeho výzvě. To samozřejmě platí i opačně.
lVýzva k vytvoření přímého spojení prostřednictvím MetMeetingu.
lVýzva k vytvoření přímého spojení prostřednictvím H.323 compilant.
lVýzva k vytvoření přímého spojení prostřednictvím jiných audiovizuálních
programů a her, které ICQ podporuje, tedy například: InternetPhone od Vocal Tec
Phone a od Intelu, VDO Phone, Cool Talk a Netscape Conference od Netscapu,
Cu-SeeMe, WebPhone, VidCall, VideoPhone od Connectix, IRIS Phone, CineVideo,
VoxPhone/TeleVox, Speak Friely a hry Quake, Canasta, Rikken on the Rocks a
další.
lDále můžete zobrazit historii zpráv Messages v členění:
-příchozí události
-odchozí události
-chronologicky
Tato možnost je výhodná, protože po čase zapomenete, co jste komu sdělili a co
vám odpověděl.
lOtevřít domovskou stránku uživatele.
lInformace o uživateli. Zde můžete mimo ICQ čísla nalézt další specifikaci
(pokud ji uživatel zveřejnil), jako je přezdívka, jméno a příjmení, IP adresa,
e-mailová adresa, domovská stránka, věk, pohlaví, telefonní číslo, zájmy a
další poznámky. Velmi užitečný je aktuální čas v dané zemi, což oceníte zejména
při přechodech na letní čas v různých zemích.
Tlačítkem Update se tyto informace aktualizují, pro další informace o
uživatelích se odtud můžete dostat také na White pages.
Další použití
Možných událostí aktivovaných pouhým pravým kliknutím je tedy celá řada a
stejné druhy událostí může aktivovat ve vztahu k vám uživatel, který vás má ve
svém contact listu. Pokud takováto událost nastane, jste uvědoměni zvukovou
informací, o kterého uživatele a jaký druh události se jedná. Postačí dvojklik
levým tlačítkem na blikající ikonu se jménem uživatele a pak se rozhodnout, co
s danou událostí uděláte. Můžete událost odmítnout, nebo ji akceptovat. Závisí
to i na nastavení Windows alerts v ICQ Menu a Alert/Accept Modes v nabídce
zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem na ikonu uživatele. Zde si můžete
zvolit, které události způsobené daným uživatelem budou akceptovány automaticky
a které až po vašem souhlasu. Doporučuji nepřijímat automaticky soubory.
Součástí Alert/Accept Modes je možnost konfigurace zvukových reakcí na
jednotlivé události a také možnost speciálního nastavení informace, která se
zobrazí danému uživateli, když se připojíte k síti. Základní nastavení této
informace volíte vedle ICQ Menu tlačítkem s možnostmi Available/Connect, Free
for Chat, Away, N/A (Extended Away), Occupied ( Urgent Msgs), DND (Do not
disturb), Privacy (Invisible) a Disconnected.
To znamená, že když se připojíte do Internetu, zvolíte si, zda vás ostatní
uživatelé uvidí jako připojeného do sítě a dostupného, nebo že jste připojen a
nejste u počítače nebo nechcete být rušen, nebo vás neuvidí vůbec atd.
Speciální nastavení v Alert/Accept Modes ovlivní informaci, která se zobrazí
pouze danému uživateli, když se vy připojíte. Pokud je vám protivný, zvolíte
Invisible a on vůbec nezjistí, že jste on-line. Takových možností je celá řada.
Po dvojkliku levým tlačítkem myši na ikonu System se objeví historie událostí
ICQ serveru, tedy různých událostí typu akceptace požadavků, zpráv přijatých od
WWW pageru, expresních e-mailů a také list Out box, ve kterém jsou přechovávány
zprávy a události, které jste vytvořili v době, kdy nejste v síti. Po připojení
jsou odeslány, takže je výhodné si nejprve v klidu vše nachystat, uložit v Out
boxu a šetřit drahý on-line čas.
Součástí historie událostí ICQ serveru je také list Reminder, ve kterém se
ukládají výzvy k telefonickému kontaktu. Kliknutí pravého tlačítka na ikonu
System zpřístupní další nabídky typu zaslání adresy vašeho pageru určitému
uživateli, prohlédnutí složky přijatých souborů nebo URL Bookmarks atd.
Je velmi příjemné, že existuje možnost nastavit ikony se jmény jednotlivých
uživatelů jako "Floating On", takže můžete mít na pracovní ploše umístěny své
časté kontakty a pouhým poklepáním nebo pravým kliknutím se vám zpřístupní výše
pospané možnosti.
Závěr
Rozsah tohoto článku neumožňuje popsat všechny užitečné vlastnosti programu
ICQ, který nesporně zvyšuje úroveň komunikace a je vhodným prostředkem pro
řízení dalších komunikačních aplikací, které používáte. Domnívám se však, že
nyní je zřejmé, že obliba ICQ a geometrický nárůst počtu uživatelů není dán
pouze tím, že jde o bezplatnou aplikaci. Lze si jen přát, aby (pokud v budoucnu
dojde ke změně obchodní politiky společnosti Mirabilis), zůstala alespoň část
možností tohoto revolučního programu bezplatně dostupná co nejširšímu počtu
uživatelů.
8 0326 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.