ICQ ("I Seek You") kvalitní komunikace po Internetu pro všechny

Komunikační programy Různé formy komunikace po Internetu probíhají v současnosti bouřlivým rozvojem a stávají se n...


Komunikační programy
Různé formy komunikace po Internetu probíhají v současnosti bouřlivým rozvojem
a stávají se největším praktickým přínosem celosvětové sítě. Kromě známého
e-mailu se vyměňují krátké textové zprávy Messages, posílají se soubory v
různých formátech i URL adresy, probíhá hlasová a dokonce i video on-line
komunikace...
Programů, které se pro tyto účely používají, je celá řada, dobrých i méně
dobrých, placených i těch, které lze používat zdarma. Není přitom pravda, že
software, za které neplatíte další peníze, musí být nutně horší což dokazuje
např. NetMeeting od Microsoftu. Pro běžného uživatele Internetu je mnohdy
obtížné orientovat se v dané oblasti, protože je odkázán na různá doporučení
odborníků, která z různých důvodů nemusí být z hlediska daného uživatele
optimální. Běžný uživatel také většinou není schopen efektivně používat větší
počet komunikačních programů a přichází o mnoho užitečných kontaktů.
Přitom lidí, kteří používají Internet a mají pouze základní uživatelské
znalosti z oblasti IT, je (a zejména bude) většina. Tento druh uživatelů
požaduje v oblasti komunikace jednoduchou možnost vyhledání a možnost
kontaktování lidí s podobnými zájmy, či lidí, zabývajících se určitou
problematikou. Pokud již takovéto přátele nalezli, požadují např. také
informaci, zda jsou v daném okamžiku připojeni k Internetu a to vše nejen bez
ohledu na místo na zeměkouli, ale i bez ohledu na použitý operační systém či
komunikační program.
Zrod ICQ
Asi podobnými úvahami se zabývali čtyři izraelští mladíci ve věku od 24 do 27
let, když v červenci 1996 založili firmu MIRABILIS Ltd. Tito počítačoví
nadšenci zjistili, že uživatelé Internetu jsou většinou připojeni, ne však
vzájemně propojeni a že zde dokonce možnost nějakého univerzálního propojení
chybí.
Dospěli k závěru, že vyvinutí a nasazení takové aplikace umožní vytvoření
přímých on-line kanálů mezi jednotlivými uživateli i servery. Pro jednoznačnou
identifikaci byla zvolena prostá metoda, když každý uživatel má přiděleno
takzvané ICQ číslo, což je pořadové číslo narůstající s počtem uživatelů. Tato
nová technologie otevřela do té doby nevídané možnosti a vzala Internet útokem.
V listopadu 96, tedy čtyři měsíce po založení Mirabilis Ltd, byla vyvinuta
první verze komunikačního programu ICQ a distribuována přes Internet řádově
desítkám přátel zakladatelů firmy. Těm se program líbil, a tak jej
představovali zase svým přátelům, takže již v lednu 97 překročil počet
uživatelů 100 000. Postupně byly vyvíjeny další verze až po dnešní 98a Beta,
DII 1.05, která již obsahuje mnoho užitečných vlastností a je podporována řadou
služeb.
Při stahování ICQ programu zjistíte, že je výrazně méně objemný než třeba
NetMeeting; podstatné však je, že je koncipován jako klient, tedy běží na
pozadí s minimálními požadavky na paměť a na kapacitu datového spojení, přičemž
není ovlivněn současný běh jiných aplikací, které ICQ podporuje. Obliba ICQ
narůstá geometrickou řadou tak, že na konci roku 1997 překročil celkový počet
zaregistrovaných uživatelů 6 000 000 a denně jej používá v průměru více než 1
300 000 uživatelů. Obliba ICQ není způsobena jenom tím, že program je
deklarován jako časově omezená bezplatná beta-verze pouze pro soukromé použití.
Lze jen doufat, že obchodní politika pro jednotlivé soukromé uživatele ještě
dlouho nebude změněna. Řada lidí a firem však zakoupila produkty společnosti
Mirabilis i pro komerční využití.
Začínáme s ICQ
Pokud se chcete seznámit blíže s komunikačním programem ICQ a nehodláte jej
stahovat a instalovat, navštivte URL http://www.
icq.com/. Upozorňuji však, že tato stránka obsahuje nebývalé množství odkazů,
takže natažení může trvat podle kvality připojení déle, než je obvyklé.
Jestliže jste se rozhodli pro ověření programu, můžete začít stažením ze
stránky http://www.
icq.com/download a dále postupovat podle instrukcí.
Instalace programu je velmi rychlá a jednoduchá. Spustíte instalační exe soubor
(přitom musíte být připojeni k Internetu). Budete vyzváni k zadání e-mailové
adresy, jména, příjmení a dalších nepovinných informací, vše s možností
zajištění heslem. Nakonec vám bude přiděleno ICQ číslo a vaše osobní ICQ WWW
stránka obsahující pager.
Osobní ICQ stránka a pager
Vaše osobní ICQ stránka obsahuje informace o vás, jako je jméno, e-mailová
adresa, odkaz na URL vaši domovské stránky, doplňující informace například o
vašich zájmech, ale nejzajímavější jsou možnosti komunikace.
Součástí vaší osobní ICQ stránky je pager, neboli přijímač zpráv, který umožní
komukoliv, tedy i tomu, kdo nemá ICQ, poslat vám zprávu (až 450 znaků dlouhou)
a pokud jste připojeni, dostanete vzkaz okamžitě včetně optické a zvukové
signalizace. Pokud připojeni nejste, dostanete vzkaz ve chvíli nejbližšího
přihlášení. Provedení je velmi jednoduché. Pager se skládá z pole, do kterého
napíšete své jméno, pole pro vaši e-mailovou adresu, kterou je vhodné uvést,
aby vám mohl příjemce odpovědět a pole pro vlastní text zprávy. Pak stačí
zmáčknout tlačítko Send Message a do 10 sekund je zpráva u příjemce.
Obdobně vás může kdokoliv kontaktovat tak, že klikne na vaši e-mailovou
expresní adresu, která je ve formátu ICQčíslo@pager.mirabilis.com tím je
aktivován jeho e-mailový klient s vyplněnou adresou příjemce a po odeslání se
objeví e-mail přímo na vaší obrazovce. Můžete být kontaktováni pro Chat a
můžete využít možnost vytvořit si svou vlastní domovskou stránku a přidat do ní
odkazy vedoucí na vaši osobní ICQ stránku.
Z vaší ICQ stránky může kdokoli poslat zprávu i jakémukoliv jinému uživateli
ICQ, přičemž ani nemusí znát jeho ICQ číslo. Pokud toto číslo nezná, lze se
dostat na ICQ Communication Panel, Global directory, na White pages nebo Yelow
pages a vyhledat kontakt dle jména, příjmení, přezdívky nebo e-mailové adresy,
může vybírat dle kategorií jako je věk, stát, zájmy a podobně. Je zde celá řada
dalších možností a doporučuji se podívat na nějakou takovou stránku ještě před
instalací ICQ, abyste věděli, co získáte. Obecně má URL těchto stránek formát
http://www.mirabilis.
com/ICQčíslo, tedy místo ICQ čísla musíte dosadit nějaké konkrétní relevantní
číslo menší, než je celkový počet uživatelů ICQ. (V době, kdy tento článek šel
do tisku, procházely stránky Mirabilis rozsáhlou úpravou, adresy se proto mohly
změnit poznámka pah).
První spuštění
Po instalaci a registraci ICQ čísla doporučuji spustit ICQ bez připojení k
Internetu poklepáním na květinovou ikonu, stornovat telefonické připojení sítě
a nastavit status Disconected tlačítkem vedle ICQ Menu, a pak si v klidu pod
ICQ Menu projít Help, zvolit si Simple nebo Advanced mod a doladit některá
nastavení v nabídce Preferences, Security, Windows alerts a informace o vás
jako uživateli. Některá z těchto nastavení budou uplatněna až po připojení k
Internetu, ale to už budete vědět, o co se jedná, a nebudete mrhat drahým
síťovým časem.
Při příštím připojení k Internetu již vše zařídí ICQ Net Detect Agent, který
spustí samotný ICQ. Nejdříve se na několik sekund zobrazí tzv. ICQ
Annoucements, ze kterých si můžete vybrat:
lHome page
lWhats New
lPeople Space directory Make ICQ friend
lPeople with similar interests takzvané White pages
lAssistance and help
Pokud vám tyto možnosti zmizí dříve, než jste si vybrali, můžete je obnovit pod
ICQ Menu v nabídce Help.
K vyhledání zajímavých kontaktů a vytvoření vašeho osobního seznamu těchto
kontaktů contact list je vhodné použít tlačítko Add/Find Users, pod kterým
naleznete více způsobů hledání pro různé druhy datové komunikace. Můžete
vybírat dle států a řeči, zájmů, věkových kategorií a mnoha dalších kritérií
skupiny lidí, nebo konkrétní jednotlivé subjekty. Existuje zde bezpočet
diskusních fór k určitým tématům ve formě zpráv na nástěnkách, které můžete
číst, přispívat do nich nebo můžete vytvořit své vlastní fórum na dané téma,
včetně vytvoření vaší ICQ Special site. Můžete zveřejnit svůj osobní jmenný
seznam lidí s ICQ čísly i stručným komentářem, což např. zjednoduší kontakt s
pracovníky vaší firmy. Není problém nalézt vhodného on-line partnera pro Chat,
protože můžete volit kritéria pro výběr pod ICQ Menu v nabídce Preferences,
podobně se můžete nabídnout pro vyhledání jiným uživatelem pro Chat.
Pokud jste nalezli zajímavé kontakty, přidejte (vytvořte seznam) je do svého
osobního contact listu. Jméno nového kontaktu se nejprve objeví v oddílu Future
Users Watch, protože přidání uživatele do kontaktního seznamu většinou vyžaduje
autorizaci přidávaného uživatele. Také vám doporučuji toto nastavení pod ICQ
Menu v nabídce Security. A to je vše, co musíte udělat, abyste mohli využít
možnosti komunikačního programu ICQ. Předpokládejme, že přidávaní uživatelé
autorizovali váš požadavek, takže po připojení k Internetu vidíte, kteří
uživatelé jsou v oddílu Offline a kteří v oddílu Online, tedy momentálně v Síti.
Informace o on-line uživatelích není jen optická, ale i zvuková můžete použít
implicitní nastavení zvuků a také si nahrát jinou zvukovou signalizaci pro
každého uživatele zvlášť.
To znamená, že jste-li v Síti a váš kontakt z USA se připojí k Internetu, pak
se ikona s jeho jménem přesune z oddílu Offline do oddílu Online a z
reproduktorů se ozve třeba "John je v síti". Zvukovou signalizaci lze libovolně
nakonfigurovat nejen pro každého uživatele zvlášť, ale i pro každou z událostí,
které budou dále popisovány pro každého uživatele.
(Dokončení v příštím vydání)
8 0010 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.