ICT má pomoci Ostravsku

Na konci minulého roku se v Ostravě uskutečnila konference "Rozvoj informačních technologií šance pro Ostravsko". O vý...


Na konci minulého roku se v Ostravě uskutečnila konference "Rozvoj informačních
technologií šance pro Ostravsko". O významu akce svědčí účast místopředsedy
vlády, ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidly, mezi dalšími
přednášejícími byli primátor Ostravy Evžen Tošenovský, předseda ÚSIS Alexander
Kratochvíl, rektor Vysoké školy báňské Václav Roubíček a Miloslav Rut, ředitel
české pobočky Cisco System.
Tématem konference byla například podpora státu v rozvoji informačních
technologií, jejich rozšiřování na školách a nezbytná podpora v oblasti výuky.
Jako vhodný model použitelný zejména pro přípravu lektorů a pedagogů byla
prezentována Cisco Networking Academy. Primátor Ostravy Tošenovský zmínil ve
svém vystoupení tři body, které by měly být splněny, aby byl v oblasti
nastartován ekonomický růst a snižovala se nezaměstnanost. Prvním je vstup
nových investorů a výrobních kapacit do oblasti Ostravska. Druhým je zavádění
prvků, které překlenou bariéru lokální izolace regionu od obchodních,
průmyslových a společenských center. Tomu by mělo napomoci i vybudování
komunikační infrastruktury, zejména Internetu. Třetím bodem je výrazná změna
stávající struktury výrobních podniků. Založení ostravské pobočky Cisco Network
Academy při VŠ báňské v Ostravě by se mělo stát významným krokem k nastartování
výše uvedených změn.
0 3373 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.