IDC: informace z první ruky

Naši pravidelní čtenáři si již zvykli, že mnoho z našich článků, analyzujících nejrůznější jevy a události v...


Naši pravidelní čtenáři si již zvykli, že mnoho z našich článků, analyzujících
nejrůznější jevy a události ve světě IT, uvádíme lakonickým oznámením "podle
zprávy nebo výzkumu IDC". Kdo je vlastně IDC a jakým způsobem získává
informace, po kterých rád sáhne laik i odborník? Představuji vám tedy IDC,
neboli společnost International Data Corporation.
Společnost IDC (International Data Corp.) je součástí IDG (International Data
Group), společnosti, která je ve světě informací a informačních technologií
doma již 33 let. IDG má 3 hlavní oblasti, ve kterých si získala významné
světové postavení: jde o její aktivity v oblasti vydávání papírových i
elektronických médií (do široké rodiny více než 275 titulů, mapujících oblast
IT, patří i váš Computerworld a měsíčník PCWorld), podnikání v oblasti
výstavnictví (zástupcem aktivit IDG v této oblasti u nás je nedávno uskutečněný
veletrh ComNet), a 3. stěžejní oblastí zájmu IDG je výzkum v oblasti IT a ten
právě zastupuje společnost IDC.
Kdo je IDC
Společnost IDC získává a zpracovává data, vypracovává analýzy a přehledy,
nabízí poradenství a cílené konzultace o všem, co se týká dnes již globálního
světa informačních technologií. O zákazníky nemá nouzi klasicky se na její
studie a analýzy spoléhají představitelé informačního a komunikačního průmyslu,
a s rychlým pronikáním moderních informačních technologií do všech sfér
hospodářství získává další klienty z oblasti finančnictví a bankovnictví,
obrací se na ni pojišťovny, představitelé reklamního i zábavního průmyslu,
vydavatelé a v neposlední řadě i představitelé vlád.
Se sítí více než 300 analytiků ve více než 40 zemích světa patří IDC k
nejvýznamnějším zdrojům informací o světových trendech IT, o trzích, produktech
i prodejcích. Významnou výhodou, upevňující pozici IDC, je její schop-nost
provádět analýzy a expertizy ve světovém měřítku, založeném ovšem na podrobných
znalostech lokálních prostředí, ve kterých získává základní informace.
Co nabízí...
Ve svých základních činnostech se IDC zaměřuje především na hodnocení
technologií, identifikaci potřeb zákazníků, analyzuje možnosti dodavatelů
informačních technologií a interpretuje tržní trendy. Dále vytváří nejrůznější
přehledy, charakterizující trh IT, a provádí hloubkové analýzy konkurenčního
prostředí. Její výstupy slouží na podporu strategického plánování, umožňují lé-
pe předvídat a podporovat rozvoj podnikání (nejen ve sféře informačních
technologií) a v neposlední řadě slouží k upřesnění a definování marketingových
požadavků klientů. Experti IDC se zaměřují na tyto základní oblasti: Osobní
systémy (světový trh s PC, ceny, desktopy, notebooky, handbooky apod.),
Zákazník (trh domácích a virtuálních kanceláří), Systémy (servery, pracovní
stanice, vertikální pohled na podnikovou sféru), Komponenty a periferie
(tiskárny, PC-karty, atd.), Grafika a multimédia, a Internet (e-commerce,
interaktivní služby, mobilní technologie, apod.). Dalšími důležitými oblastmi
jsou Distribuční kanály (distribuce serverů, pracovních stanic, PC), Služby
(podpora systémů klient-server, podpora sítí, softwarová podpora a integrační
služby, konzultace, vzdělávání a zdokonalování pracovníků v oblasti IT),
Software (operační prostředí, vývojové nástroje pro aplikace, aplikace a
přístupy k mezioborovým i vertikálním informacím, zákaznický software pro PC,
spolupracující výpočetní systémy) a nakonec je to i oblast Sítí a
telekomunikací (LAN, WAN, světové komunikace, osobní komunikační služby). Tyto
informace potom slouží jako důležitý nástroj pro podnikatelská rozhodnutí
klientů IDC.
Strategie a taktika na trhu i to jsou služby IDC
IDC Consulting nabízí i služby v oblasti strategických a taktických
marketingových služeb pro podporu rozvoje a implementace strategií společností,
podnikajících na trhu informačních technologií. Multidisciplinární analýzy
zahrnují následující oblasti:
loblast zákaznických požadavků, jejich hodnotových systémů
lmodely, definující nákupní preference zákazníků
lanalýzy podnikatelských příležitostí a možností vstupu na trh
lanalýza vývoje produktů a segmentů trhu
lnávrhy strategie a programů pro rozvoj distribučních kanálů
lanalýzy konkurenčního prostředí
lanalýzy rozvoje a zavádění tržní komunikace
Společnost IDC má v tomto ohledu k dispozici zkušenosti se širokou paletou
výzkumných a dotazovacích metod. Ve své práci se řídí 3 základními
strategickými principy. V první řadě se soustředí na pochopení záměrů a zvyků
zákazníka. Dále IDC nabízí hloubkovou analýzu dat, kde využívá statistické
metody a modelování. V neposlední řadě nabízí i znalosti lokálních trhů a
jejich vývoje ve více než 40 zemích, kde pracují její experti.
IDC/Link a IDC Government dvě základní organizační jednotky IDC
IDC/Link, založený v roce 1976, dodává informace z lokálních i mezinárodních
trhů. Shromažďuje informace z nejrůznějších oblastí patří sem například
informace o produktech a službách z oblasti domácích kanceláří, o informačních
službách, osobních počítačích, multimédiích, nebo globálních komunikacích. IDC
Government vypracovává expertizy trendů a zavádění technologií pro potřeby
veřejného sektoru. Tyto expertizy dokáže podložit znalostí legislativy, dokáže
definovat optimální možnosti obstarání a implementace IT pro státní sektor na
úrovni celostátní i lokální.
IDC East Central Europe aneb IDC u nás
Od roku 1990 působí pobočka IDC i v Praze. Jedná se o centrálu pro oblast
střední a východní Evropy, přičemž další pobočky jsou v Maďarsku (IDC Hungary),
Polsku (IDC Poland/ProMarket), Chorvatsku (IDC Croatia/Omnia Consult),
Bulharsku (IDC Bulgaria) a v Rusku (IDC Russia/RDS). IDC ECE na přidělených
územích kontinuálně monitoruje stav trhu informačních technologií. Analýzy jsou
vypracovávané na třech základních úrovních místní, regionální a celosvětové.
Místní analýzy vznikají na základě kontaktů s lokálními prodejci, poskytovateli
služeb a uživateli, dále studiem distribučních kanálů. Z regionálního hlediska
zajímají výzkumné pracovníky zejména obraty hlavních prodejců a distributorů,
podíly na trhu, průměrné hodnoty zásilek, a další globální informace i trhu IT,
včetně předpovědí. Takto získané údaje jsou posléze srovnávány s údaji
regionálních prodejců a vlastními analýzami trhu. Takto získaná data, mapující
celý region, jsou začleňována do celosvětových analýz.
8 1645 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.