Ideální nástroj pro dávkové zpracování stránek

Učebnice, akademické časopisy, encyklopedie. Rozsáhlé dokumenty, které často zanechávají uživatele programů Adobe P...


Učebnice, akademické časopisy, encyklopedie. Rozsáhlé dokumenty, které často
zanechávají uživatele programů Adobe PageMaker, Corel Ventura, QuarkXPress a
dokonce i Adobe FrameMaker zničené a bez dechu. Ale tyto publikace se stránkami
komplikovanými miliardou vzájemných odkazů, poznámek pod čarou, koncových
poznámek, odkazů na obrázky a složitých rejstříků jsou specialitou programu
Pianzhang. S pomocí tohoto nástroje pro dávkové zpracování stránek si
nadefinujete, jak stránky mají vypadat a Pianzhang se postará o další na pouhé
zmáčknutí tlačítka.
Zadávání pravidel pro uspořádání stránek může být složitá záležitost, ale už
Pianzhang 1.0 byl obdivuhodný v tom, jak tento proces udržel účinným a logicky
jasným. Ve verzi 2.0 zůstaly stejné metody, jejich možnosti byly však ještě
rozšířeny: je zde podpora pro mnohasloupcové stránky, vyvažování sloupců,
vícesloupcová záhlaví i ojedinělé stránky a byly rozšířeny možnosti pro
poznámky pod čarou.
Společnost Miles 33 nebudovala celý program pro rozvrhování stránek od začátku
do konce. Raději navrhla Pianzhang tak, aby řídil QuarkXPress a změnil ho na
mohutný stroj pro dávkové zpracování stránek. (Nebojte se: pokud Pianzhang
nepoužíváte, váš XPress pracuje normálně.)
Pianzhang sestává
z dvou programů
První z nich je samostatný generátor pravidel a manažer úloh. Jeho pomocí
například definujete, jak stránky mají být vertikálně zarovnány, a jakým
způsobem budou vyznačené textové pasáže vyjmuty a použity jako živá záhlaví
nebo popisy obrázků. Druhou částí Pianzhangu je QuarkXTension, který využijete
pro určení struktury vašeho dokumentu a popis toho, jak se textové a grafické
rámce mají objevovat na jeho stránkách. Oznámíte programu, jaký druh rámců
byste potřebovali na každé stránce grafiku, živý text, poznámky pod čarou,
titulky obrázků atd. a program je vybere a upraví velikost, umístění i výplň
podle potřeby. Jakým způsobem jsou řízeny, to závisí na obsahu každého rámce a
na odpovídajících pravidlech. V Pianzhangu můžete vytvořit unikátní styl rámců
pro příslušný styl odstavce vašeho XPress dokumentu. Totéž můžete dělat s
grafikou a svázat tak specifické formáty souborů s chováním rámců, ve kterých
jsou umístěny. Tak je rozmístění vašeho dokumentu vždy řízeno jeho obsahem.
Tvorba stránek
Jakmile jste tedy nastavili strukturu stránek a pravidla stránkování, Pianzhang
řekne programu XPress, jak má vytvořit stránky. Poznámky pod čarou jsou vyňaty
z textu, očíslovány a správně umístěny. Obrázky se pak objeví na těch
stránkách, kde jsou citovány. Záhlaví a názvy kapitol v textu se objeví v
živých záhlavích a v tabulkách obsahů.
Můžete specifikovat různé vertikální zarovnání pro různé textové styly, takže
například s poznámkami pod čarou nebo titulky obrázků se zachází jinak než s
běžným textem. Nakonec obdržíte plně sestavený XPress dokument. Každá stránka
je zamknutá, takže můžete editovat jednu stránku, aniž by se změny šířily
zbytkem dokumentu.
Pianzhang 2.0 také přidává podporu pro více sloupců na stránce. Ze starého
Textového rámce se stal Sloupcový rámec. Pianzhang předpokládá, že chcete tok
textu od horního levého rohu stránky k dolnímu pravému (není pak třeba ručně
linkovat rámce), ale můžete určit jakýkoli tok textu, jaký si přejete. Textový
rámec teď může být použit pro oddělení bitů textu, jako jsou postranní boxy,
které se objeví vedle těch míst dokumentu, v nichž jsou citovány.
Vícenásobné sloupce přinesly i další možnosti. Patří k nim záhlaví přes větší
počet sloupců. Pianzhang umí také vyvažovat délku sloupců na poslední stránce
kapitoly nebo dílu. Můžete stanovit pravidla pro mezeru mezi sloupci, takže
jsou přeskakovány ty prvky, které patří do obou sloupců.
Nově je zavedena volba Pokračuj... (Continue On...), která umožní předepsat co
se stane, jestliže se v textovém proudu objeví určitý styl. Tak například
vícesloupcové záhlaví může způsobit začátek nové stránky (stejně jako vyvážení
sloupců předchozího textu). Nadpis kapitoly může zahájit novou pravou stránku.
Styl textu také může spustit použití odlišného rozvrhu stránky, například
zavést celostránkové postranní pruhy.
Úpravy a změny v textu
Už zkušenosti s Pianzhang 1.0, týkající se možností úprav a změn v textu, byly
velmi dobré. Program umožňoval zvětšit nebo zmenšit mezery nad a pod nadpisy,
mezi odstavci i mezi řádky textového rámce a též změnit hloubku samotného
rámce. Tyto nástroje byly nyní ještě zlepšeny přidáním funkce pro sledování
textu, která řeší problémy stránkování změnou mezer mezi písmeny. Program bere
v úvahu celý rozsah stránek (podle vašeho zadání) a když rozhoduje o jejich
dělení, může se vrátit a změnit například stránku 1, aby odstranil problém ze
stránky 10. Vy sami určíte, jak důsledný má program být při dodržování vašich
pravidel pro rozvrh stránek a Pianzhang vám oznámí, jak blízko se přiblížil k
jejich dodržení a také kde a jak mnoho je porušil. Je to nejlepší systém řízení
jakosti, jaký jsem v nějakém programu viděl.
Práce s poznámkami pod čarou a koncovými poznámkami byla také zdokonalena a
poznámky pod čarou mohou nyní být rozděleny do dvou sloupců nebo stránek.
Pianzhang také může kategorizovat vyjímání textu do více úrovní. To vám
například umožní určit, která úroveň nadpisů se má objevit jako živá záhlaví.
Může být identifikováno až 7 úrovní a navíc můžete svůj předpis založit na
rozsazích těchto úrovní. Například v katalogu součástí můžete mít stránková
záhlaví, uvádějící první a poslední druh zboží, který se na stránce vyskytuje.
Přitom styl záhlaví jednotlivých stránek nemusí být totožný.
Doplněk a manuál
Aby byl balík Pianzhang dobře zaokrouhlen, obsahuje ještě spolu s QuarkXTension
doplněk nazvaný Pianzhang View, který může být volně distribuován a umožňuje
ostatním prohlížet a tisknout obsah libovolného dokumentu stránkovaného v
Pianzhangu.
Manuál pro Pianzhang je příliš stručný a psaný tak hustě, že je utrpením ho
sledovat. Ale jestliže jste trpěliví, pak naleznete pěkný program, který nejen
dobře funguje, ale také vám pomůže organizovat velmi účinně vaše rozsáhlé
projekty, týkající se rozvrhování stránek.
7 2412 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.