IDG audituje své WWW stránky

Oddělení Online služeb, které v rámci vydavatelství IDG Czechoslovakia zajišťuje provoz firemních WWW serverů, výro...


Oddělení Online služeb, které v rámci vydavatelství IDG Czechoslovakia
zajišťuje provoz firemních WWW serverů, výrobu stránek a vývoj dynamických
aplikací, se zapojilo do projektu DCCI Audit. Jde o nezávislé vyhodnocení
návštěvnosti WWW stránek IDG, které připravuje společnost DCCI.
IDG se tak stává jedním z prvních vydavatelů počítačových titulů, který dává
své internetové stránky prověřovat nezávislou firmou.
Podle slov Davida Čížka, ředitele DCCI, je cílem projektu vnést jasno do
problematiky vyhodnocování návštěvnosti serverů, které chtějí nabízet na svých
stránkách inzertní prostor. V současné době každý provozovatel poskytuje jiné
údaje, mnohdy zavádějící. Typickým příkladem může být pojem "hit". Tento údaj
označuje počet požadavků na server bez ohledu na to, jde-li o navigační
tlačítka, obrázky nebo HTML stránky. Provozovatel serveru s desítkami tlačítek
na stránce tak může vykazovat "statisíce hitů" a přitom na jeho stránky chodí
jen desítky návštěvníků.
DCCI Audit přináší jasno nejen v otázce vyhodnocování provozu serverů, ale také
v používané terminologii a postupech zpracování výsledků.
Do projektu monitoringu se v současné době zapojilo 10 velkých serverů českého
Internetu. Namátkou jmenujme Seznam, Auto.cz, Svět Namodro, Direkta. Všichni
účastníci auditu musí pravidelně dodávat do DCCI své log soubory se záznamy o
provozu. DCCI pak provádí jednotné vyhodnocení a garantuje jeho serióznost.
Do výsledných údajů patří počet
prohlédnutých
stránek, počet návštěvníků z unikátních IP adres, počet jejich návštěv a
průměrná délka návštěvy. Z těchto výsledků se již může poměrně přesně určit,
nakolik je server navštěvován a které jeho stránky jsou pro inzerenty vhodné.
Výsledky auditu jsou pravidelně zveřejňovány na WWW serveru audit.dcci.cz v
podobě grafů a tabulek.
Mimo tyto údaje jsou na serveru DCCI další navazující údaje, které mohou
zájemci o inzerci na českém Internetu využít při přípravě své kampaně.
8 1143 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.