Illustrator s pořadovým číslem 10

Nejnovější verze těžkotonážního softwaru Illustrator 10 společnosti Adobe určeného pro tvorbu vektorové grafiky sl...


Nejnovější verze těžkotonážního softwaru Illustrator 10 společnosti Adobe
určeného pro tvorbu vektorové grafiky slibuje mnohé a přináší ještě více. Tato
verze nabízí širokou škálu nových a vylepšených možností a obsahuje vynikající
nové nástroje, palety a grafické efekty.
Díky tomu si zaslouží vřelé přivítání zejména ze strany tiskařů, sazečů a
webových návrhářů.
Podobně jako většina softwaru z dílny Adobe vyvinutého původně pro sazeče a
tiskaře také Illustrator postupně nabývá rysů typických pro webové prostředí.
Verze 10 se ze všech jejích předchůdců orientuje na web nejvýrazněji. Možnosti
jako paleta Variables či podpora grafických efektů typu Scalable Vector
Graphics (SVG) představují mocná pokušení, která mohou svádětwebové návrháře k
odklonu od konkurenční aplikace Macromedia FreeHand 10 pro práci s vektorovou
grafikou. Uživatele Macintoshů jistě potěší zpráva, že Illustrator 10 je první
významnou softwarovou verzí společnosti Adobe, se kterou lze pracovat pod
operačním systémem Mac OS X. Zároveň ji lze používat i na platformách OS 9.1 a
9.2 (není kompatibilní s verzemi OS 8.x). Illustrator 10 představuje rovněž
první významnou verzi produktu s visačkou Adobe, kterou lze používat v
prostředí Windows XP.

Vhodné nástroje
Poslední dobou lze u vývojářů softwaru určeného pro práci s webovým prostředím
vypozorovat všeobecnou tendenci ke "zpřehlednění" pracovních postupů. Tato
tendence se projevuje vytvářením nástrojů, které umožňují návrhářům navrhovat,
databázovým programátorům programovat, správcům obsahu starat se o obsah a
podobně. Paleta Variables softwaru Illustrator 10 v tomto trendu pokračuje tím,
že podle slov společnosti Adobe "odděluje návrh webové stránky od jejího
obsahu". V praxi to znamená, že se s pomocí palety Variables přiřazují grafické
prvky stránky k záznamům v databázi, což umožňuje velmi rychlou aktualizaci
webové stránky.
A takto to chodí ve skutečnosti: Poté, co je vytvořen grafický návrh, využije
návrhář paletu Variables, s jejíž pomocí definuje jednotlivé prvky návrhu
(text, grafiku, logo, fotografie apod.) jako proměnné. Tyto proměnné jsou poté
přiřazeny k polím libovolné databáze kompatibilní se standardem ODBC. Od tohoto
okamžiku jde pouze o to buď napsat skript, který nahradí každou proměnnou
ostrými daty z databáze (Illustrator je dodáván s některými základními příklady
skriptů, které mohou být použity buď ve své nezměněné podobě, nebo podle
potřeby upraveny), či použít dynamický obrazový server, jakým může být např.
AlterCast společnosti Adobe.

Sbohem, nudo!
Význam palety Variables rozhodně není dobré podceňovat: Automatizace pracovních
postupů, jakou nabízí, může osvobodit vývojáře od všemožných nudných, nicméně
však nezbytných úkonů. Mezi ně patří například tvorba desítek tlačítek s textem
"Pokračovat" ve všech možných jazycích, angličtinou počínaje a svahilštinou
konče. Dále si lze pomocí rozšiřujícího nástroje Preview in Browser a
testovacích datových souborů předběžně prohlédnout aktualizace vzhledu i
vlastní data. Tato možnost je důležitá zejména při schvalovacích řízeních ze
strany zákazníka ještě předtím, než je vytvořena konečná grafická podoba
stránky.
V zájmu zjednodušení procesů návrhu a tvorby posílila společnost Adobe ve svém
produktu Illustrator 10 také podporu formátu SVG. V nové verzi lze importovat
SVG soubory od kteréhokoliv tvůrce, aniž by přitom tyto byly narušeny. Dále je
možné uložit kopii původního souboru ve formátu Illustrator bez SVG souboru.
Díky oběma zmíněným možnostem mohou vývojáři provádět změny grafické úpravy,
aniž by přitom měnili zdrojový kód velmi užitečná vlastnost v prostředí, kde
jsou jednotlivé pracovní postupy navzájem odděleny.
Některé z nových funkcí implementovaných v produktu Illustrator 10 jsou
napodobeniny nástrojů softwaru FreeHand. Jen s přimhouřením obou očí si lze
nevšimnout, že nová funkce Symbols a nástroje pro práci se symboly vypadají
jako téměř dokonalé kopie nástrojů Symbols a Library známých z FreeHand. Z
pohledu webového návrháře spočívá obrovská výhoda symbolů v automatické
konverzi všech těch vytvořených Illustratoru na symboly ve formátu Flash, k níž
dochází během SWF exportu. Díky tomu jsou symboly v Illustratoru kompatibilní s
těmi z Flash knihovny a velikost souborů je držena na uzdě. Toho se dosahuje
renderováním několika instancí symbolů, což nahrazuje ukládání několika
jednotlivých objektů.
Pokud jde o promyšlenost softwaru a různorodost nástrojů pro tvorbu symbolů,
Illustrator svého konkurenta FreeHand předčí. Sada nástrojů pro vytváření
symbolů, která je ukryta v toolboxu pod ikonou připomínající starý známý
nástroj Dodge/Burn Photoshopu, obsahuje sedm nástrojů s názvy začínajícími na
"S": Sprayer, Scruncher, Stainer, Styler, Screener a Shifter. Nástroje
Screener, Styler a Stainer poskytují možnost kreslit rastrově vyhlížející
obrázky navzdory tomu, že samy pracují ve vektorovém grafickém prostředí.
Některé nástroje, jako například Shifter a Spinner, lze nakonfigurovat tak, aby
výsledkem jejich působení byly mírně pozměněné variace jednotlivých symbolů.
Tato možnost je mimořádně užitečná při vytváření speciální grafiky, například
při vyobrazení organických řetězců. Je obtížné si zvyknout, že nástroje pro
tvorbu symbolů neumožňují jejich výběr. Nejdříve je třeba přepnout mezi
nástrojem pro okamžitý výběr a nástrojem pro tvorbu symbolů, což si ovšem s
rostoucí praxí zautomatizujete.
Už bylo načase, aby Illustrator zahrnul do své nabídky také nástroje pro tvorbu
řezů (slicing): Tím se dočasně stal poněkud zaostalý bitmapový editor
Photoshop/ImageReady od Adobe. Nové nástroje pro tvorbu řezů přidané nakonec
sady Toolbox fungují dvojím způsobem. Řezy lze získávat buď z objektů, skupin
nebo vrstev. Tyto jsou se změnou grafického návrhu automaticky aktualizovány.
Druhý způsob spočívá v použití alternativní sady ručních nástrojů pro tvorbu
řezů v těch případech, kdy je třeba volit speciální šířky řezů a jejich pozice.
Za použití manuálních nástrojů lze z jednoho objektu nebo z obsahu vrstvy
vytvořit několik řezů, což je velmi užitečná vlastnost zejména s ohledem na
větší obrázky podstrkované prohlížeči v několika rozdělených balících dat. V
následující verzi softwaru Illustrator by nebylo od věci dotáhnout zmíněnou
novou sadu nástrojů do svého logického konce a přidat k ní poloautomatický
nástroj pro vytváření řezů, s jehož pomocí by mohly být manuálně definované
řezy automaticky aktualizovány.
Krok správným směrem představuje sada nástrojů, kterou se postupně prochází v
dialogovém okně Save for Web. V tomto dialogovém okně lze volit různé formáty a
možnosti komprese pro každý řez zvlášť. Formát GIF pro loga, JPEG pro
fotografie, HTML pro text, PNG pro transparentní obrázky a formáty SVG
společnosti Adobe a SWF (Flash) pro vektorovou grafiku. Také v tomto případě
jde Illustrator ve stopách konkurenčního produktu FreeHand, na užitečnosti
nových možností to však nic nemění.
Illustrator 10 prožívá rozkvět, pokud jde o tvorbu grafických efektů. Mnohé z
nových nástrojů pro vytváření efektů jsou zřejmé kopie z Photoshopu přepsané
pro prostředí vektorové grafiky. Zpočátku se zdá být používání nástrojů typu
Flare poněkud podivné, neboť výsledkem jejich působení jsou efekty, které
nepůsobí dojmem, že do vektorového prostředí zapadnou. S pomocí těchto nástrojů
je však mnohem jednodušší vytvářet složitě vypadající grafiku, která si nicméně
i do budoucna ponechává možnost snadné editace.

Zakřivení a kroucení
Illustrator 10 nabízí celou řadu nových a zajímavých efektů zakřivení včetně
několika příkazů pro zakřivení textu a grafiky. Stačí se podívat pod položku
menu Effect/Warp a použít některý z příkazů Flag, Fish, Inflate, Squeeze, Wave,
či Bulge. (Nepříjemné je, že podmenu pro tyto nové efekty není seřazeno podle
abecedy a požadovaný efekt občas není snadné nalézt.) Pod položkou menu Object
se nově skrývá příkaz Envelope Distort. Tuto funkci lze použít buď izolovaně
(zakřiví objekty podle křivky použité jako obálka), nebo v kombinaci s novými
nástroji Warp, kdy je nástroj Warp aplikován na objekt jako obálka a křivka
obálky poté dotvořena.
K dispozici je rovněž nový nástroj Flare, který má podobné účinky jako filtr
Lens Flare známý z Photoshopu. Nástroj Flare je však dále rozpracovaný a
uživatel pro něj může definovat nastavení pro efekty Halo, Ray a Rings. A
konečně je do Illustratoru přidána nová sada nástrojů Liquifying, také tato je
okopírována z Photoshopu. Sada obsahuje efekty Wrinkle, Pucker, Twirl, Scallop
a Bloat a pracuje s rozhraním v podobě štětce, s nímž se v případě lokálně
aplikovaných efektů obvykle pracuje snadněji než s dialogovými okny.

Efekty na požádání
Další "efektní" rozšíření produktu Illustrator 10 představují "live" SVG
efekty. Vzhledem k tomu, že SVG efekty jsou přidávány pouze během prohlížení
stránky v prohlížeči, zůstává grafice díky nim možnost škálovatelnosti. "Za
chodu" lze tedy přidat takové efekty jako vrhání stínů či rozmazání obrazu,
čehož bylo v minulosti možné dosáhnout pouze pomocí předem narastrované
grafiky. S využití palety Variables lze dále kombinovat živé SVG efekty s
dynamicky proměnnými daty z databáze. SVG efekty je možné přiřadit také k
místům rezervovaným pro umístění grafiky nebo textu (placeholder). K
automatickému spuštění efektů dochází poté, co je grafika nebo text natažen z
databáze na stránku.
Dalším lákadlem je možnost upravovat základní SVG efekty nabízené softwarem
Illustrator 10, nebo vytvářet efekty vlastní. Zajímavé je, že v době vzniku
tohoto článku se verze 3.0 rozšíření pro podporu technologie SVG již nacházela
ve fázi zkušebního provozu (betaverze), avšak její specifikace se o podpoře
"live" SVG efektů vůbec nezmiňovala.
Dalším užitečným nástrojem okopírovaným z Photoshopu je nástroj Magic Wand
určený pro výběr objektů. V Illustratoru 10 doznal značného vylepšení svých
možností, přičemž využívá výhod vektorového prostředí. Dokáže vybrat objekty s
podobnými barvami výplně, druhy vzorů a jejich výraznosti či průsvitnostmi (pro
všechny zmíněné vlastnosti obrázku lze nastavit tolerance). Je škoda, že
zmíněná vylepšení si pravděpodobně nenajdou cestu zpět do Photoshopu. Jen s
obtížemi si lze totiž představit, jak by nástroj mohl fungovat v bitmapovém
prostředí. S cílem urychlit a usnadnit výběr objektu přibylo v Illustratoru
nové menu Selection, které v sobě funkci Magic Wand ukrývá.

Hladká aktualizace
Nová verze obsahuje také celou řadu dalších, méně významných funkcí a možností.
Čtyři nové kreslicí nástroje pro rychlejší tvorbu čar, oblouků, sítí a kulově
deformovaných sítí, podporu pro správu souborů na serveru WebDAV a ovládací
prvky pro rastrování textu s využitím nových rastrovacích efektů. Možnost
automatického vytváření souborů kompatibilních s formátem PDF při ukládání
souborů lze vypnout, což vede ke zrychlení ukládání a otevírání souborů.
Nová verze nabízí funkci tzv. Flattener Preview s možností výběru řezu, s jejíž
pomocí lze vytvářet náhledy průsvitných fólií, konverze na obrysy a přetisky.
Illustrator 10 poskytuje také plnou podporu pro psaní skriptů ve skriptovacích
jazycích JavaScript, AppleScript či Windows Visual Basic umocněnou
400stránkovým manuálem Scripting Guide.
A konečně je k dispozici již dlouho očekávaná nová verze palety Pathfinder s
(konečně) podstatně intuitivnější nabídkou možností. Zdokonalené funkce jako
Add, Subtract, Intersect či Exclude zachovávají možnosti úprav jednotlivých
tvarů i po jejich zkombinování, a to až do okamžiku, kdy ťuknutím na tlačítko
Expand dojde k jejich "zploštění".
Illustrator 10 představuje povšechně vynikající sbírku nových nástrojů a funkcí
s několika velmi zdařilými vylepšeními, co se týče pracovních postupů. Jedním
slovem ohromující.

Adobe Illustrator 10
Editor vektorové grafiky
+ grafika pro web, propojení s ostatními produkty Adobe
- nezaznamenali jsme
Prodejce: Amos Software, www.amos.cz
Cena (bez DPH): 20 630 Kč
Platformy: PC (Windows 9x//2000/XP), Mac 0s x (9.x)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.