Index nebezpečí poprvé v evropě

Internet je podle prezidenta a CEO RSA Security Arta Coviella letos opět nebezpečnější než v minulém roce. Očekává s...


Internet je podle prezidenta a CEO RSA Security Arta Coviella letos opět
nebezpečnější než v minulém roce. Očekává se, že počet hlášených bezpečnostních
incidentů se do konce roku zdvojnásobí a dosáhne čísla 200 tisíc. Ještě horší
jsou ovšem neoznámené případy, které podle Aberdeen Group vyskočí z loňských
7,9 na 15,9 milionu za rok 2003. Index internetového nebezpečí, který RSA
představilo v dubnu ve Spojených státech, byl nyní uveden i pro Evropu, když
jej ve své úvodní řeči na konferenci společnosti v holandském Amsterdamu
představil přímo Art Coviello.
Index má celkem deset stupňů, přičemž nejvyšší skóre znamená nejhorší hodnocení
(více viz pokračování Cover Story uvnitř). Pokud by se index aplikoval na
Evropu, pak podle Arta Coviella dosáhl v minulém roce hodnoty 5. Letos se
bohužel rating zhoršil na 6+.
Jenom ve Spojených státech letos dosáhly odhadované ztráty z počítačové
kriminality asi 45 miliard dolarů. Proč se však bezpečnostní situace tak
rapidně zhoršuje? "Mezi hlavní ,viníky zvyšujícího se nebezpečí na internetu
patří expanze aplikací dostupných přes web současně se zanedbáváním základních
bezpečnostních opatření," říká Art Coviello a varuje: "Pokud se podniky chtějí
vyhnout vládní regulaci, pak musejí velmi rychle s touto situací něco udělat."
Samozřejmě, že podle šéfa RSA není zmiňovaný růst nebezpečí samoúčelný. Je
vyvážen vyšší produktivitou, kvůli níž jsou ovšem účastníci internetu bohužel
zranitelnější, což si mnohokrát neuvědomují. "I přes velké snahy v minulém roce
udělal IT průmysl v oblasti bezpečnosti jen velmi malý pokrok," konstatuje Art
Coviello.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.