Indoš s velkým L

Alternativní počítačová učebna Jednota školských informatiků připravuje jako jeden ze svých pilotních projektů k...


Alternativní počítačová učebna
Jednota školských informatiků připravuje jako jeden ze svých pilotních projektů
koncepci nasazení Linuxu do škol. Tento projekt se snaží prokázat, že
počítačovou učebnu lze postavit i na bázi Linuxu a otevřeného softwaru.
Tzv. Lindoš má být na jednu stranu protiváhou řešení současné koncepce, na
druhé straně se však snaží respektovat i původní zadání projektu, jak bylo
schváleno vládou na jaře roku 2000.
Podle autorů projektu ukazují zahraniční zkušenosti, že nasazení open source
systémů v rámci veřejné vzdělávací soustavy je výhodné nejen z hlediska
ekonomického, ale i z pedagogického a technicko-administrátorského.
Projekt předpokládá vytvoření nové linuxové distribuce (či adaptaci nějaké
distribuce stávající), která bude brát ohled na specifika českého školského
prostředí a umožní snadnou integraci do stávajícího informačního systému škol.
Souběžně s vývojem distribuce se počítá s tvorbou dokumentace, metodického
materiálu a organizačního zázemí pro instalaci, správu a školení. Další
informace o projektu jsou k dispozici na http://www.edu nix.cz/lindos/

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.