INFIMA se mění v systémového integrátora

Předposledním sponzorem loňského roku a naší ankety "Co vy na to?" vůbec, byla pražská INFIMA. Již podruhé se v roc...


Předposledním sponzorem loňského roku a naší ankety "Co vy na to?" vůbec, byla
pražská INFIMA. Již podruhé se v roce 1997 odhodlala tato společnost vstoupit
se svojí nabídkou cen do jámy lvové, čímž jste myšleni vy respondenti. Ovšem
ani tentokráte její nabídka několikaměsíčního připojení na Internet "gratis"
nebyla pro vás atraktivním lákadlem. Přesto jsem po losování v polovině
prosince usedl s jejím novým šéfem Milanem Nemčekem k tradičnímu rozhovoru,
neboť i tak bylo o čem povídat.
Ke změně na postu ředitele Infimy došlo počátkem prosince, ale tato záležitost
byla připravována již delší dobu. K tomu, že jsme si s panem Svobodou vyměnili
role, vedlo několik příčin. Jednou z nich bylo odlehčit panu Svobodovi činnosti
spojené s vedoucí funkcí tak, aby se mohl více věnovat vnějším firemním
vztahům. Navíc vznikla potřeba poněkud změnit řízení vnitřního chodu firmy.
Změnilo se něco na majetnických právech?
Ne, protože Infima je i nadále společností s ručením omezeným, dnes již ovšem
ve vlastnictví tří majitelů. Kromě Tomáše Svobody jsme spolumajiteli firmy
ještě já a obchodní ředitelka slečna Kateřina Palečková.
Můžete nás blíže seznámit s novým způsobem řízení vnitřního chodu firmy?
Především ve změně etablování Infimy na českém trhu stáváme se nejen systémovým
integrátorem, ale především firmou, která je schopná realizovat velké projekty
na bázi technologií Intranetu. Dosavadní činnosti nám přitom zůstávají
zachovány. To znamená, že i nadále budeme zastupovat některé významné firmy. U
některých je to zastoupení výhradní, u jiných pouze částečné.
Ještě nedávno jste se také podíleli se společností Junek na hlasové poště a
jejím využití pro Internet.
To je již minulostí, protože služba hlasové pošty se zcela osamostatnila a
funguje dál, ale Infima má s hlasovou poštou společné pouze sídlo v jednom domě.
Povězme si, pane řediteli, nyní něco o tom, jak se z mladého muže může stát
nejen ředitel, ale i spolumajitel společnosti?
Moje působení ve společnosti Infima je zcela prozaické. Nastoupil jsem zde před
třemi roky jako řadový člen a jako zaměstnanec jsem se zprvu zabýval především
technikou SW a HW vybavení. Postupně jsem se propracoval k řízení větších
projektů, kde jsem uplatnil své předchozí zkušenosti a tato koordinační činnost
mne velice nadchla. Navíc jsem u sebe objevil schopnost efektivně řídit týmovou
práci i pracovat pod silným tlakem okolí. V roce 1996 byla moje dosavadní
pozice posílena a majitel firmy Infima, RNDr. Tomáš Svoboda, se rozhodl pro
moji majetkovou spoluúčast na nově vzniklé společnosti s ručením omezeným,
nesoucí jméno Infima, s. r. o. Toto rozhodnutí pro mne znamenalo ještě silnější
motivační efekt.
Máte pro výkon této zodpovědné funkce kvalifikační předpoklady?
To je otázka skutečně na tělo, protože já skutečně nevím nic o tom, že by naše
školství nabízelo možnost absolvování nějaké "vyšší školy ředitelské". Ale nyní
vážně mám za sebou pět let studia na Stavební fakultě ČVUT, obor Management a
řízení. Toto studium jsem sice absolvoval celé, ale před složením státní
zkoušky jsem je přerušil. Nyní ale vážně uvažuji o dokončení, takže až se
příště uvidíme, budu vám moci říct, že moje vzdělání je vysokoškolské. Pro
doplnění kvalifikace technického směru jsem navíc absolvoval řadu doplňkových
kurzů v oborech IT.
Přerušení vysokoškolských studií bylo jistě něčím způsobeno.
Samozřejmě bylo to především obrovské zatížení, kterému jsem byl v průběhu
studia a zaměstnání vystaven.
Dnes jste ne už obchodním ředitelem, ale ředitelem celé společnosti. Nezdá se
vám, že vaše rozhodnutí dokončit studia zmaří ještě větší pracovní vytížení,
než tomu bylo dříve?
Máte jistě pravdu, ale musím to dokázat. Nejen firmě, ale především sám sobě!
Vím, že je to problematické. Chtěl jsem s tím začít již v tomto roce a chybělo
opravdu jenom malinko, abych začal. Proto doufám, že lepší organizací svého
času to zvládnu v roce příštím.
Máte pro takové rozhodnutí i odpovídající rodinné zázemí?
Zde nemám jako svobodný muž žádné problémy, žiji s přítelkyní.
K zajišťování chodu firmy a k mezinárodní komunikaci dnes již mateřština
nestačí. Jste schopen řídit firmu i v jiném jazyce, než je čeština?
S cizinou (naštěstí) zatím mnoho komunikovat nemusím, protože to z titulu
majitele firmy vykonává pan Svoboda. Ale protože se komunikace se zahraničím
velice rozšířila, nemohu ke své určité jazykové bariéře zůstat lhostejným.
Pasivně sice vše potřebné zvládám, ale chybí mi alespoň půlroční stáž někde ve
staré dobré Anglii. I zde mám tedy určité minus, které budu nucen zatím vyřešit
absolvováním nějakého jazykového rychlokurzu.
Ponechme stranou problémy, které vás zatím tíží a na závěr se podívejme na to,
jak si svoji roli ve vedoucí funkci představujete v příštím roce.
Infimu, stejně jako většinu firem IT u nás, postihla v průběhu roku 1997 určitá
(nebojím se to nazvat) krize. Obchody vázly, realizace, které byly
rozpracovány, nebyly proplaceny. Bylo to kruté, ale pro nás to mělo přece jenom
obrovský význam. Naučili jsme se jít do sebe, stmelili jsme celou firmu i její
činnost a rozloučili jsme se i s některými pracovníky. V současné době máme asi
10 zaměstnanců, ještě nedávno jich bylo dvakrát tolik. Nejen, že jsme
zeštíhleli, ale v posledním čtvrtletí jsme se začali dostávat do velkých
projektů, které se nám postupně daří realizovat. Tyto projekty navíc přerůstají
do letošního roku, takže až do prosince 1998 máme zaplněnou kapacitu firmy.
Děkuji za rozhovor a v nové funkci zlomte vaz.
8 0015 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.