Informace a síťový vandalismus

V záplavě fantastických technických novinek a vymožeností, která se na nás každodenně valí, stále často zapomín


V záplavě fantastických technických novinek a vymožeností, která se na nás
každodenně valí, stále často zapomínáme, že hardware a software, který držíme
ve svých rukou, není samospasitelný. V obou případech jde pouze o nástroje pro
práci s informacemi, jež mají svou leckdy velmi vysokou cenu. Několik postřehů
z poslední doby ukazuje, jak mohou být tyto nástroje užitečné, ale také velmi
snadno zneužitelné.
Začněme tím pozitivním: Na konci května se konal v prostorách Vysoké školy
ekonomické v Praze již sedmý ročník konference Inforum 2001, které se
zúčastnilo přes 570 odborníků informačních pracovníků a knihovníků z domova i
ze zahraničí. Jak při této příležitosti uvedl předseda organizačního výboru
konference a ředitel společnosti Albertina icome Vladimír Keren, v naší zemi
probíhá potichu a bez velkého zájmu médií významná část informační revoluce.
Díky grantové podpoře ministerstva školství jsou od loňského podzimu v našich
knihovnách poprvé k dispozici důležité zahraniční informační služby z oblasti
vědy, techniky a obchodu, jejichž součástí je i řada informací užitečných pro
všechny občany. Jedním z významných úkolů současnosti je naučit veřejnost s
těmito informacemi pracovat ať už pro získání konkurenční výhody v oblasti
obchodu, rozšíření vlastního vzdělání nebo jen tak pro radost a poučení.
Jedná se o velmi důležitý proces, neboť využívání profesionálních informačních
zdrojů je u nás zatím ve firemním sektoru stále horší než ve vyspělých
západoevropských zemích. Týká se to především nově vzniklých firem, které si k
těmto zdrojům teprve hledají cestu. V souvislosti s naším vstupem do Evropské
unie se však stane využívání evropských informačních databank absolutní
nezbytností pro každého podnikatele, který bude chtít na pro nás novém
evropském trhu uspět. Z druhé strany barikády přišla zpráva o vzrůstající vlně
kybervandalismu. Podle průzkumu, který se zabýval hackerskými útoky zaměřenými
na vyřazení napadeného serveru z provozu (respektive jeho přivedením do stavu,
v němž nebude schopen poskytovat své obvyklé služby), došlo na Internetu v době
sledované třítýdenní periody v průběhu února k více než 12 800 takovýchto
útoků. Jejich princip spočívá ve velmi rychlém odesílání požadavků na data
(rychlostí cca 500 paketů za sekundu), které dokáží běžný server zahltit.
Průzkum byl realizován pracovníky univerzity v San Diegu a mimo jiné z něj
vyplynulo, že zhruba 5 % z těchto útoků nesměřovalo na jednotlivé servery nebo
PC v domácnostech, ale na důležité prvky infrastruktury Internetu, jakými jsou
routery nebo jmenné servery. I když útoky, které v uplynulém roce způsobily
potíže serverům Yahoo, eBay nebo Microsoftu, byly vážným varováním,
bezpečnostní experti jsou četností útoků vyplývající z průzkumu silně
znepokojeni. Hranice států při tom nehrají vůbec žádnou roli. Například servery
v Rumunsku byly podle průzkumu atakovány zhruba stejně často jako servery ve
Spojených státech. Jako další nebezpečné země se ukázaly Kanada, Německo a
Velká Británie. Při internetovém, ale i běžném podnikání tedy nelze myslet jen
na kvalitu využívaných informačních zdrojů, ale také na důkladné zabezpečení
vlastních počítačových systémů. Bez něj může pracně získaná konkurenční výhoda
přijít velmi rychle vniveč.
1 0915 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.