Informace jako na dlani

Partnerem pro realizaci ročenky Computerworldu na CD-ROMu, který vychází s tímto číslem, je firma Tovek, která se zab


Partnerem pro realizaci ročenky Computerworldu na CD-ROMu, který vychází s
tímto číslem, je firma Tovek, která se zabývá vývojem řešení pro vyhledávání a
analýzu informací. To bylo jedním z důvodů, proč jsme o rozhovor požádali
ředitele firmy Tomáše Vejlupka.

Můžete v krátkosti popsat historii Toveku a oblast, jíž se firma zabývá?
Naše firma se od svého založení, což je dnes už 10 let, specializuje na
profesionální řešení pro vyhledávání a analýzu informací. První klientelu
tvořila oblast státní správy a bezpečnostní složky, řešení jsou tedy zaměřena
na tomu odpovídající požadavky na zpracování velkých objemů informací a
náročných úloh. S růstem potřeby využívat informace i v konkurenčním boji se
začala objevovat disciplína dnes označovaná competitive intelligence a my jsme
postupně začali nabízet také aplikace a řešení určené pro komerční sféru.

Dá se říci, že v současnosti kladete na komerční sféru větší důraz?
To se říci nedá, ale státní sféra je dnes už do jisté míry saturovaná, takže
další expanze směřuje spíše do komerční sféry. Samozřejmě máme také ambice
nabízet naše řešení i na zahraniční trhy do těch tradičních oblastí, kde už
máme partnery. Např. Tovek Tools jsme prodali do Německa zdejší policii, do
Maďarska či Jižní Afriky, takže se nám tu vnitřní saturaci trhu daří překonat.

Mnozí z dodavatelů velkých podnikových systémů se začínají orientovat na oblast
malých a středních firem ve snaze najít nové zákazníky. Vidíte zde nějaké
příležitosti i pro vás?
Na jednu stranu tímto směrem skutečně jdeme příkladem může být i produkt Find
Personal, s jehož pomocí je realizován i archiv Computerworldu a Business
Worldu na vašem CD. Jedná se o aplikaci, která je postavena na technologiích
"velkých" řešení s tím, že jsou její možnosti v některých směrech omezeny, a to
zejména co se týká analýzy informací.
Na straně druhé bych ale zcela nesouhlasil s tím, že je trh velkých firem
nasycen. Karty jsou možná rozdány u řešení typu document management atd., ale
mnohé z těchto velkých firem jsou mnohdy prakticky nedotčeny nějakým
systematickým způsobem využívání informací tak, jak je chápáno v oblasti
competitive intelligence, tzn. v zavádění zpravodajského cyklu do organizace.
To se samozřejmě netýká jen technologického hlediska, ale také informační
kultury jako takové. Nicméně proces konkurenčního zpravodajství musí být
podporován i odpovídajícími produkty a naší snahou je nabízet je tak, aby tento
proces podporovaly, přičemž vlastně tvoří nadstavbu pro existující podnikové
systémy.

Aktivity Toveku se týkají i Sdružení poskytovatelů elektronických informačních
služeb (SPEIS). Můžete je popsat blíže?
SPEIS je vlastně logickým důsledkem vývoje našich řešení pro komerční sféru,
kdy jsme si uvědomili, že zákazníci naše technologie nemohou využít bez toho,
aby měli přístup k velkému objemu důležitých informačních zdrojů. Zatímco
státní správa či zpravodajské služby si shromažďují informační zdroje samy nebo
je přímo nakupují, u komerčních firem tomu tak není, každá si nemůže dovolit
nakupovat archivy médií či různé databáze. V rámci projektu SPEIS jsme
vytvořili určitý koncept, kdy jsme zákazníkům na jedné straně a poskytovatelům
informačních zdrojů na straně druhé chtěli nabídnout řešení umožňující
prohledávání a hledání souvislostí ve velkých objemech informací. My pak
nabízíme jakési informační zásuvky, resp. řešení, které označujeme jako
informační rafinerie, kdy pro každý zdroj, který má zákazník potřebu využívat,
jsme vytvořili výstupní modul, takže zdroje od jednotlivých poskytovatelů jsou
zpracovávány jednotným způsobem. Uživatel tak může v rámci více zdrojů různých
poskytovatelů vyhledávat jednotným způsobem a hledat v nich nějaké souvislosti.
Hlavním partnerem je zde firma Anopress, která sama využívá technologii od nás,
dále firma SinTe, která umožňuje prohledávat a hledat vztahy mezi ekonomickými
subjekty, Economia, Obchodní věstník a různá periodika. Občanské sdružení jsme
ze SPEIS udělali v souvislosti s rozvojem dalších projektů se širší
podnikatelskou podporou, zejména s iniciativou národního programu konkurenčního
zpravodajství. Měl by totiž existovat nějaký způsob přístupu k informacím tak,
aby firmy mohly hledat souvislosti, které zajistí určitou transparentnost trhu,
vazby mezi subjekty atd.

Můžete přiblížit, jakou roli hraje v oblasti konkurenčního zpravodajství
organizace Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP), s níž
spolupracujete?
Naše řešení chceme nabízet do oblasti konkurenčního zpravodajství, v němž jde o
využívání informací v konkurenčním boji. Nicméně v okamžiku, kdy se informace
začnou v konkurenčním boji používat, je třeba dodržovat určitá pravidla a
zásady. Mezinárodní organizace SCIP tedy sdružuje subjekty, které se touto
oblastí zabývají, a snaží se prosadit určité etické standardy, které by měli
členové dodržovat. Řada firem si totiž pod využíváním informací v konkurenčním
boji představuje získávání důvěrných dat nelegálním způsobem apod. Síla
konkurenčního zpravodajství je však v tom, že využívá informací, které jsou
naopak běžně dostupné jde pouze o to, jak v nich vysledovat potřebné
souvislosti. Pak lze výsledek otevřeně použít bez rizika, že vás někdo napadne
a obviní, že jste použil informace nabyté nelegálním způsobem. U nás to tak
zatím nefunguje, ale v Americe (nebo už i v Evropě) pak následují soudní spory,
jež mají dalekosáhlé důsledky a výsledek je pak často kontraproduktivní. Úkolem
SCIP je vlastně vychovávat lidi, poskytovat platformu pro setkávání a tvorbu
nových metod práce my jsme se stali koordinátorem SCIP v ČR.

Jaké trendy udávají v dnešní době krok v oblasti vyhledávání a analýzy
informací?
Začnu u nástrojů společnosti Verity velmi pozitivní je fakt, že samotná
technologie zůstává de facto konzistentní ve svém jádru a vyvíjí se ve směru
používání statistických metod, vyhledávání podle kontextu, společných
dokumentů. V závislosti oblasti použití se pak mění názvy produktů, uživatelské
rozhraní atd. To souvisí i s tím, jak technologie vlastně vznikla, neboť byla
dána potřebami skutečně profesionálních uživatelů. Trendy v oblasti vyhledávání
a zpracovávání textových informací tedy jdou směrem uplatňování nových
statistických metod, vyhledávání dokumentů podle souvislostí atd.
Dalším zásadním trendem je dnes vizualizace, protože nalezení informací, které
jsou relevantní k řešení daného problému či rozhodování, je pouze prvním
krokem. Nicméně i s použitím nástrojů, jako nabízí např. Verity, je výsledné
množství informací velké, což je pro lidský mozek často dosti obtížné strávit,
jsou-li podány v podobě, na kterou není zvyklý (v podobě seznamů, rešerší
atd.). Proto jsme začali před několika lety rozšiřovat naše portfolio o
produkty společnosti i2, která vytvořila sadu nástrojů pro vizuální analýzu
informací. Následně jsme se pak rozhodli zajistit propojení nástroje i2 a
Verity, což je vlastně unikátní řešení.
Dalším trendem, který vidíme a pokoušíme se jej sledovat svým vlastním vývojem,
je extrakce informací z neznámého textu. Jedna věc je totiž hledání, kdy musíte
vědět (alespoň rámcově), co hledáte, a druhá věc je zjišťovat "co se děje
nového". Pro tuto úlohu existuje řada řešení, nás ale zaujal jeden univerzitní
výzkum, proto jsme si zakoupili licenci na jeho další rozvoj a distribuci. Jde
o produkt Harvester, který čte nové dokumenty, hledá v nich dvojice či trojice
slov, které by mohly představovat nebo nést nějaký význam, a grafickou formou
znázorňuje tyto skupiny slov. Z toho je vidět, co se v nových dokumentech
objevuje za témata a lze sledovat i výskyt témat v čase. Při čtení dokumentu
např. ze zpravodajských médií pak lze vidět např. barevně odlišená nosná nebo
už mizející témata s menší četností a také nově se objevující témata. To
usnadňuje vnímání nových souvislostí, na které by uživatel jinak nepřišel.(wep)

Ročenka 2003 pro předplatitele
S tímto vydáním Computerworldu dostávají předplatitelé do rukou CD-ROM
s titulem Ročenka 2003. Podívejme se podrobněji, co na něm najdete. Hlavní
součást Ročenky tvoří archiv článků Computerworldu a Business Worldu. Ten
obsahuje články CW za období 2000-2002 a navíc čísla 1-15 z letošního roku (v
textové podobě), kompletní ročník 2002 a prvních 5 letošních čísel Business
Worldu (ve formátu PDF). Engine CD, stejně jako archiv, který se z něj spouští,
pracuje pod operačním systémem Windows (95 a vyšší). Archiv je realizován ve
spolupráci s firmou Tovek a využívá možností vyspělého nástroje Find Personal
založeného na technologii firmy Verity. Pracuje bez nutnosti instalace na PC,
nicméně instalace je z rozhraní enginu CD možná také. Pro jeho spuštění je
nezbytný prohlížeč Microsoft Internet Explorer ve verzi 5 nebo vyšší. Pro
prohlížení BW je třeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader.
Vaší pozornosti by neměl ujít ani fakt, že z rozhraní archivu máte možnost
nainstalovat si časově omezenou (30denní) plnou verzi programu Find Personal a
v případě, že s ním budete spokojeni, získat klíč k plné verzi za zvýhodněnou
cenu prostřednictvím webu www.computerworld.cz.
Další sekci tvoří ukázky společnosti Tovek, kde se můžete seznámit s jejím
produktovým portfoliem. Připraveny jsou zde také ukázky výstupů informačních
analýz provedených nad archivem CW a BW. Při prohlížení připravených prezentací
a ukázek se kromě prohlížeče IE neobejdete bez aplikací Acrobat Reader a
PowerPoint (Viewer), které si také můžete přímo z rozhraní enginu CD
nainstalovat.
Na našem CD dále najdete kancelářský balík OpenOffice.org v zatím poslední
české verzi 1.0.3, který je k dispozici zdarma. Zde jej najdete ve všech
dostupných verzích pro operační systémy Windows, Linux i Solaris. V této
souvislosti je třeba připomenout, že přímo z rozhraní CD lze provést instalaci
ve Windows, pro instalaci v operačních systémech Linux a Solaris najdete
příslušné soubory v adresářích openofflinux, resp. solaris. Podrobnosti
týkající se instalace najdete v PDF manuálu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.