Informace nesmějí zapadnout

Výrobky firmy Adobe jsou u nás velice dobře známé již řadu let. Ovšem teprve letos na jaře byla v Praze otevřena če...


Výrobky firmy Adobe jsou u nás velice dobře známé již řadu let. Ovšem teprve
letos na jaře byla v Praze otevřena česká pobočka této společnosti. O rozhovor
jsme požádali jejího ředitele Michala Metličku.
Jak byste představil společnost Adobe?
Adobe vytváří nástroje, které pomáhají lidem komunikovat. Nástroje, které
umožňují podávat informace v působivé grafické formě tak, aby příjemce zaujaly.
V situaci, kdy všude kolem nás je obrovské kvantum informací, je strašně
důležité, aby ta "naše" informace vynikla a nezapadla.
Ve světě je Adobe zavedená značka. Proč do ČR přichází až teď?
Značka Adobe tady v určité formě byla zastoupena už dříve. Tradičně jsme
spolupracovali s našimi distributory my jim říkáme distributoři s přidanou
hodnotou kteří se zdaleka nezabývají jenom "šoupáním krabic", ale velice
intenzivně se věnují i marketingu. Standardní pobočku jsme se rozhodli otevřít
v tomto roce ze dvou hlavních důvodů. Jednak se nám zdá, že nazrál čas, a za
druhé přicházíme s řadou velice revolučních produktů a máme pocit, že přímé
zastoupení je již nezbytností.
O jaké produkty jde?
Naše klasické produkty, jako je Adobe Photoshop nebo Adobe PageMaker
Illustrator, určitě znáte. To, co je pro nás v tuto chvíli klíčové, jsou tři
novinky. První se jmenuje Adobe InDesign. To je nově vyvinutý produkt, na němž
pracovali vývojáři Adobe posledních několik let. Cílem bylo vytvořit nástroj
pro DTP publikování nového typu. Měli jsme totiž pocit, že se tyto nástroje v
podobě, jakou známe dnes, dostaly na hranice svých možností. Vycházely vlastně
z verzí produktů, které byly napsány v osmdesátých letech, a my jsme se
rozhodli udělat razantní krok a vytvořit něco úplně nového. Adobe InDesign
umožňuje návrat k dokonalé typografii a dává grafikům mnohem větší tvůrčí
svobodu.
Druhý produkt, Adobe GoLive, je vlastně velmi podobný, jenom je určen pro
trochu jinou sféru. Před nedávnem jsme koupili německou společnost GoLive,
která vytváří v současnosti pravděpodobně nejlepší profesionální editor pro
navrhování webových stránek a webových serverů. Adobe GoLive je nástroj, který
umožňuje provádět návrhy webovských stránek lidem, kteří jsou především
grafiky, a nikoliv především programátory, a stránky tak získají úplně novou
tvář a nové možnosti.
A konečně je to produkt Adobe Acrobat 4, což je produkt, o kterém se hodně
mluví. Formát pdf je velmi populární a má obrovské možnosti. Adobe Acrobat je
nástroj, který umožňuje vytvářet elektronickou verzi papírových dokumentů ve
své finální podobě, kterou si pak může kterýkoliv uživatel otevřít na svém
počítači, aniž by měl k dispozici aplikace, v nichž byl původní dokument
vytvořen, aniž by měl původní písma. Uživatel má zaručeno, že dokument, který
dostane, bude vypadat přesně tak, jak tvůrce zamýšlel.
Jaké budou primární cíle nové pobočky?
V první řadě se chceme zaměřit na vytvoření programu pro resellery. To je pro
nás v tuto chvíli nejdůležitější. Máme tradičně dobré vztahy s distributory,
potřebujeme však "dosáhnout" i na jednotlivé prodejce. To nám pomůže dostat se
do kontaktu se zákazníky, protože Adobe prodává tradičně nepřímou formou
prodeje, a proto je pro nás kvalita vazby na prodejce velice důležitá.
Kdo jsou vaši distributoři v České republice?
Jsou to AMOS Software, firma, která se specializuje na distribuci Adobe
produktů (je též autorem lokalizací jednotlivých produktů), a společnost
Quentin, známý distributor, který se orientuje na trh počítačů Apple Macintosh.
Jak se firmy Adobe dotkl fenomén Internetu?
Jako pro všechny ostatní je i pro Adobe Internet klíčovou technologií. Adobe má
řadu kvalitních produktů pro práci na Internetu a snažíme se, aby všechny naše
aplikace byly co nejlépe připraveny pro práci s Internetem. Mimochodem,
zajímavé je, že nejpoužívanějším nástrojem při tvorbě webových stránek je Adobe
Photoshop, ačkoliv se nejedná o webovský editor, ale o bitmapový produkt.
Z jakých oborů se převážně rekrutují zákazníci Adobe?
Máme tři hlavní zákaznické segmenty. Ten hlavní, původní, to jsou profesionální
grafici, pracovníci v oblasti prepresu. S většinou našich produktů v tomto
segmentu na trhu dominujeme. Další oblastí, na kterou se hodně zaměřujeme, je
oblast podnikového publikování. Tam vidíme největší růst, největší boom.
Podniky dnes mají velkou potřebu publikovat, prezentovat a zpracovávat
informace, a to jak pro svou vnitřní potřebu, tak směrem ven. A na to potřebují
stejně dobré nástroje jako profesionální grafici jen z naší strany musíme těmto
nástrojům vtisknout trochu jinou filozofii. Třetí oblastí pak je oblast státní
správy a velkých podniků bankovní sektor, finanční sektor, farmaceutický
průmysl tady je velký prostor pro uplatnění produktu Adobe Acrobat.
Jakým směrem se bude podle vás ubírat oblast počítačové grafiky v budoucnosti?
Produkty by měly být navrhovány tak, aby tvůrcům umožňovaly zaměřit se spíše na
to CO chtějí udělat, než na to JAK to udělat. Musí podporovat tvůrčí složku
tak, aby výsledek odpovídal nápadům a záměrům grafiků. Nemám moc rád produkty,
které mají třeba 200 instantních nástrojů, které vám umožňují strašně jednoduše
něco udělat, ale výsledkem je to, že práce jednotlivých grafiků se podobají
jako vejce vejci, v řadě případů jsou úplně identické a úplně bez nápadu.
Děkuji vám za rozhovor.

9 1587 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.