Informace potečou přes Infonet

Při příležitosti zahájení odborného dvoudenního semináře pro partnery americké společnosti Infonet Services oznám...


Při příležitosti zahájení odborného dvoudenního semináře pro partnery americké
společnosti Infonet Services oznámila v Praze společnost Aliatel podepsání
smlouvy s Infonetem o poskytování přístupu k jeho službám zákazníkům v České
republice.
Společnost Infonet Services vlastní a provozuje celosvětovou páteřní
telekomunikační síť, jejíž služby jsou nyní dostupné ve 187 zemích světa,
přičemž v 57 z nich má lokální zastoupení. Česká republika se tak podpisem
zmíněné smlouvy stává 58. státem,
kde jsou služby Infonetu poskytovány včetně široké lokální podpory. Mezi
zákazníky těchto služeb patří především velké nadnárodní společnosti, např.
Electrolux, JVC, Hilton, Henkel, SAAB, Honda nebo SAP.
Generální ředitel Aliatelu Jan Rak, který smlouvu spolu s viceprezidentem
Infonetu Mike Timminsem podepsal, zdůraznil, že se díky službám Infonetu
významně rozšíří portfolio poskytovaných služeb, nabízených zákazníkům. K
zahájení jejich poskytování přitom dojde již v listopadu t. r. poté, co bude
dokončena příprava přístupového bodu sítě. Po jeho dokončení budou zákazníkům k
dispozici služby Global Frame Relay, Global Intranet a od začátku příštího roku
i služby komutovaného přístupu do sítě Infonet, které nesou označení DialXpress.
Připomeňme ještě, že společnost Aliatel byla založena v dubnu roku 1996. Letos
v září pak zahájila poskytování služeb Frame Relay a služeb Pronájmu
digitálních okruhů. (pen)
8 2151 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.