Informace už nikdo nebude hledat jen na papíře

Úvodní projev na konferenci Elektronický Business konané v rámci výstavy ComNet přednesl šéfredaktor americké-ho Com...


Úvodní projev na konferenci Elektronický Business konané v rámci výstavy ComNet
přednesl šéfredaktor americké-ho Computerworldu Paul Gillin. O ComNetu, ale i o
budoucnosti počítačové žurnalistiky a dalších zajímavých otázkách je tento
rozhovor.
V čem vidíte smysl akcí jako je veletrh ComNet a konference Elektronický
Business?
Pokud jde o veletrh měl by se prezentovat jako poskytovatel infrastruktury.
Základem elektronického byznysu je zdravá internetová infrastruktura. A akce
jako ComNet představují místo, kde se mohou setkat lidé, kteří tuto
infrastrukturu budují s těmi, kteří na bázi této infrastruktury poskytují
nejrůznější služby. Posláním konference by mělo být zdůraznění faktu, že data a
telekomunikace se sjednocují a vytvářejí jednotnou globální informační
strukturu. V budoucnu už nebude důležité, jestli spolu lidé komunikují
telefonem, e-mailem, faxem.Všechny informace budou digitální a všechny budou
přenášeny prostorem obrovskou rychlostí. My proto musíme velice rychle přejít
od stávající tradiční struktury předávání informací k nové, kde způsob
komunikace už nebude hrát žádnou roli.
Co považujete za nejdůležitější pro další rozvoj e-byznysu? Dalšímu rozvoji
elektronického podnikání brání dvě věci. První jsou náklady na telefon. Většina
zemí ovšem právě prochází obdobím, kdy překonává bariéru monopolu v oblasti
poskytování telefonních služeb. Deregulace telekomunikačních služeb je tedy
nezbytným předpokladem. Druhou bariéru představují vlády jednotlivých zemí.
Musí akceptovat prostředí volného toku informací a neregulovat způsob využití
těchto informací. Internet představuje nejsvobodnější informační médium a vlády
si na to musejí zvyknout. Musejí se naučit počítat i s tím, že stejně jako
Internet zlepšuje obchod a podnikání, bude se časem snažit i o zlepšení
vládních struktur.
Neobáváte se toho, že další rozvoj e-byznysu jen prohloubí propast mezi
vyspělými zeměmi a třetím světem? Já se bojím, že už se to děje. Bohužel.
Technologie umí posunovat věci velmi rychle kupředu, velmi rychle je měnit.
Země, které mají vyvinutou komunikační infrastrukturu a kde je snazší přístup k
Internetu, mohou velice snadno získávat informace a také je velmi rychle šířit.
Vidíme to dnes ve zpravodajství. Někde se něco stane, a během dvaceti minut to
díky Internetu vědí na celém světě. To je věc, která pracuje proti zemím, jež
nemají technologickou infrastrukturu. Nebo proti zemím, jako je Čína, které se
snaží omezit přístup svých obyvatel k Internetu.
Můžete nějak komentovat nedávnou dohodu Microsoftu s AT&T? Microsoft pochopil,
že osobní počítače jsou překonaná věc. PC ztrácejí na významu. A důvod, proč
Microsoft investuje 5 miliard dolarů do telekomunikační společnosti AT&T, je
ten, že Gatesovi lidé počítají s tím, že většina domácích počítačů bude v
budoucnosti připojena na Internet. Uvědomují si možnosti digitálního vysílání,
interaktivní televize, obchodních a komunikačních služeb na Internetu.
Jak vidíte budoucnost počítačového tisku? To je otázka, kterou se musíme v
počítačových periodikách všichni velice vážně zabývat. Lidé se už v žádném
případě nebudou při vyhledávání informací omezovat jen na papír. Informace dnes
můžete získat v nejrůznějších formách, a to musí vydavatelé reflektovat.
Vydavatelství, které by chtělo vydávat jen "na papíře", nepřežije. Musíte
nabídnout celé spektrum způsobů informování lidí. Webová stránka je dnes už
samozřejmostí, ale zdaleka nestačí. Potřebujete e-mailové služby, musíte
pomáhat svým čtenářům vytvářet informační komunity, musíte zprostředkovávat
informace i od dalších poskytovatelů a tedy udržovat s nimi dobré partnerské
vztahy. Další cestou je být výhradním poskytovatelem určitých specializovaných
informací pro určitou zemi. Způsobů je hodně. Rozhodně však platí, že
vydavatelská činnost se mění každým dnem.
Jaká témata dnes dominují stránkám amerického Computerworldu? Výrazně se
soustřeďujeme na e-byznys. Hodně zajímavého se děje v oblasti ERP systémů.
Velmi důležité jsou dnes věci jako Customer Relationship Management,
datamining, datawarehousing vše, co pomáhá firmě lépe porozumět svým
zákazníkům. Společnosti se musí svým klientům otevřít, sdílet s nimi informace.
Pokud jde o Internet velký zájem je o "downside" Internetu, o problémy
bezpečnosti a spolehlivosti, ochranu soukromí a rizika spojená se sdílením
informací.
A na závěr jak se vám líbí v Praze?
Já jsem u vás už potřetí a Prahu považuji za jedno z nejhezčích měst, které
jsem kdy navštívil. Vždycky se sem moc těším.
Děkuji vám za rozhovor.

9 1316 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.