Informační bezpečnost v ČR

Poradenská společnost Pricewaterhouse Coopers, Národní bezpečnostní úřad a časopis Data Security Management zveřejni...


Poradenská společnost Pricewaterhouse Coopers, Národní bezpečnostní úřad a
časopis Data Security Management zveřejnily výsledky Průzkumu stavu informační
bezpečnosti v České republice 1999.
Z výzkumu vyplynul mj. poměrně alarmující fakt, že pouze každá desátá
organizace je v současné době plně připravena na rok 2000 (tedy včetně vnějších
partnerů) a dalších 16 % společností má tento problém vyřešen pouze uvnitř
organizace. Téměř polovina organizací, které se účastnily průzkumu, ještě
nepokročila do fáze testování.
Průzkum stavu informační bezpečnosti v ČR byl zaměřen na společnosti působící
na českém trhu s více než 100 zaměstnanci. Zúčastnilo se jej 311 společností,
nejpočetnější byly ty se 100-500 pracovníky.
S podrobnějšími výsledky tohoto průzkumu vás seznámíme v některém z příštích
čísel přílohy Business World.

9 1807 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.