Informační manažer v české firmě

V rámci doprovodných akcí konference Systémová integrace, pořádané Společností pro systémovou integraci, se uskute


V rámci doprovodných akcí konference Systémová integrace, pořádané Společností
pro systémovou integraci, se uskutečnila panelová diskuze s představiteli
významných firem na téma "Řízení informatiky v podnicích a využití outsourcingu
IS/IT".
Computerworld se v letošním roce podílí na konferenci jako mediální partner
společně s Hospodářskými novinami, a připravil ve spolupráci s ČSSI celkem 2
panelové diskuze. První z nich se zúčastnili ředitelé a další představitelé
společností APP Group, Andersen Consulting, COMSOFT ČR, London Logic Praha a
PVT.
Hovořilo se o problematice řízení IS/IT v podniku, o tom jaký je ideální a
reálný manažer pro oblast IT, jaké jsou nedostatky současných managementů, kdo
a jak by měl definovat přínosy informačních technologií pro podnik, či jak to
vypadá s informačními a podnikatelskými strategiemi českých firem. Jak vyplývá
z názorů diskutujících, je stále velký rozdíl mezi řízením oblasti IS/IT v
českých a zahraničních firmách. Zatímco zahraniční firmy mají velmi jasnou
podnikatelskou strategii a z ní vyplývající strategii IT, u ryze českých firem
je situace podstatně horší. Chybí zde dlouhodobější podnikatelské záměry, které
jsou základem pro nasazení vhodného informačního systému.
Druhou hlavní oblastí diskuze byl outsourcing informačních technologií. Mluvilo
se o tom, jaké jsou hlavní důvody pro využívání outsourcingu, jaká je současná
nabídka služeb v této oblasti na českém trhu a zdali se vůbec vyplatí
outsourcovat některé činnosti mimo podnik. Pokud vás zajímají názory předních
odborníků na zmiňovaná témata, přečtěte si článek na str. 4.
9 1039 /ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.