Informační služby v mobilních telefonech

Mobilní telefon není dnes už zdaleka jen telefonem. Od dob, kdy se mobilní telefony staly digitálními, se otevřela mož...


Mobilní telefon není dnes už zdaleka jen telefonem. Od dob, kdy se mobilní
telefony staly digitálními, se otevřela možnost přístupu k informacím textové
povahy z mobilního terminálu odkudkoliv a kdykoliv. Trh ukázal, že uživatelé
mají o tyto služby zájem. Podívejme se proto, jaké jsou technologické možnosti
získávání informací z mobilního telefonu a jak jich jednotliví operátoři
využívají.
Textové zprávy
Jako první z hlediska časové posloupnosti se objevily informační služby přes
textové zprávy. Uživatel odeslal určité klíčové slovo (s dalšími parametry) na
speciální telefonní číslo a jako odpověď mu přišla požadovaná informace. Tyto
služby má RadioMobil implementovány pod obchodním názvem Paegas Info a EuroTel
pod názvem InfoText.
Z dnešního pohledu bychom těžko hledali nějaké výhody tohoto systému. Jedinou
snad může být, že tyto služby fungují prakticky na všech telefonech (jen
několik málo historických exemplářů nedovolovalo odesílat textové zprávy).
Problémem této technologie je, že uživatel si musí poměrně přesně pamatovat, v
jakém tvaru zadat požadavek. Uživatel je také limitován maximální velikostí
textové zprávy 160 znaků.
Obecně jsou tímto způsobem poskytovány informace o počasí, zpravodajství,
informace o kultuře (bohužel jen v Praze), překladové slovníky, vtipy, jízdní
řády, zábavné hry, odesílání e-mailů a další. Paegas Info v porovnání s
InfoTextem nabízí o něco méně služeb. Omezena je nabídka zejména různých
"zábavných služeb" (šachy, lodě apod.). K mé lítosti také Paegas nenabízí
přístup k teletextu.
Hůře je rovněž řešeno zpravodajství EuroTel umožňuje poměrně komfortní
prohledávání zpráv ČTK, zasílání jejich kompletního znění na fax nebo e-mail a
automatické (i dlouhodobé) hlídání zpráv s určitými klíčovými slovy.
Velmi špatně je také u Paegasu v jízdních řádech řešeno zadávání víceslovných
názvů obcí (Nové Město nad Metují, Hostomice pod Brdy) na rozdíl od EuroTelu
není nikde řečeno, v jakém tvaru je třeba takové názvy zadávat. Tento problém
se týká i duplicitních názvů například "Žďár".
SIM Toolkit
SIM Toolkit je technologie, která by měla přístup k informačním službám
zjednodušit. Pro její provoz jsou zapotřebí speciální SIM karty a speciální
telefony (dnes již prakticky všechny nově dodávané). Do SIM karty se nahraje
speciální program, který rozšiřuje menu telefonu o položky, jež umožňují
přístup k informačním službám. Parametry požadavku na informaci jsou od
uživatele získány příjemnějším způsobem pomocí jakýchsi dialogových oken. Pro
odesílání požadavku na informaci je i nadále použita SMS zpráva, která je ale
sestavena telefonem automaticky. Odpověď přichází také v podobě SMS zprávy.
Tato technologie tedy obchází zadávání SMS zprávy uživatelem, takže ten si
proto nemusí pamatovat všechna klíčová slova, jejich parametry a pořadí.
Některé problémy ale zůstávají: Zůstává zejména limit 160 znaků na odpověď a
zůstává i problém nabídky informačních služeb. Čili i při použití SIM Toolikitu
budete mít se zadáváním víceslovných názvů stejné problémy.
SIM Toolkit je v České republice nabízen pouze RadioMobilem. Ten jej standardně
distribuuje všem novým zákazníkům ať již standardních tarifních programů, či
zákazníkům služby Twist. Přesto je ale "v oběhu" dost SIM karet, které SIM
Toolkit nepodporují (RadioMobil nabízí jejich výměnu). V této souvislosti si
neodpustím jednu technickou zajímavost. SIM karta se SIM Toolkitem může
obsahovat název operátora, kterému telefon dává přednost před názvem sítě,
který je uložen v telefonu. Proto všechny karty s podporou SIM Tookitu sítě
Paegas poznáte podle toho, že na displeji zobrazují název sítě ve tvaru
(přesně) "PAEGAS CZ". Jakýkoliv jiný tvar názvu sítě znamená SIM kartu bez
podporu SIM Toolkitu.
Není mi příliš jasné, proč se EuroTel tak zarputile brání technologii SIM
Toolkitu. WAP ještě dlouho nebude rozšířen natolik, aby byl přístupnější než
SIM Toolkit. Z pohledu operátora je velkou výhodou SIM Toolkitu to, že jeho
implementace se týká pouze SIM karet nevyžaduje žádné zásahy do infrastruktury
sítě. Z tohoto důvodu je testování a nasazování SIM Toolkitu pro operátora
bezproblémové, neboť neohrožuje provoz sítě. Před poměrně dlouhou dobou také
překvapivě vyšel ve firemním časopise EuroTelu článek, že EuroTel tuto
technologii připravuje.
Nejnovější možností přístupu k informacím technologie WAP. Té se budeme věnovat
někdy příště.
0 2086 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.