Informační systém úřadů práce

Informační systém úřadů práce, který pod názvem OKpráce vyvinula firma OK SYSTEM, patří svým rozsahem mezi nejvě...


Informační systém úřadů práce, který pod názvem OKpráce vyvinula firma OK
SYSTEM, patří svým rozsahem mezi největší u nás. OKpráce nahradil stávající
dosovskou aplikaci Zprostredkovanie zamestnania. V České republice je dnes 77
okresních úřadů práce a celkový počet pracovišť dosahuje 239 což znamená
vybudování a provoz 239 lokálních sítí. Ve finální verzi se předpokládá
připojení 4000 uživatelů.
Náročnost zpracování agendy úřadů práce je zřejmá ze statistických údajů.
Začátkem roku 1998 evidovaly úřady práce 289 222
nezaměstnaných osob, což je o 82 564 více než ve stejném období loňského roku.
Meziroční nárust nezaměstnanosti zazna-menalo 42 úřadů práce. Míra registrované
nezaměstnanosti činila 5,6 % a bylo evidováno 62 546 volných pracovních míst.
Předchozí údaje znamenají vydání více než 70 tis. správních rozhodnutí měsíčně
a uskutečnění asi 600 tis. kontaktů s uchazeči. A právě k automatizaci všech
těchto činností je nezbytný komplexní informační systém.
Funkce systému
OKpráce je klient-serverový databázově orientovaný systém, který vede
zaměstnance úřadů práce k dodržování standardních postupů činností. Pro jeho
vývoj bylo použito prostředí SQL Windows od Century, CASE nástroj ERwin od
Logic Works a systém pro testování Rational SQA Test Suite. Aplikační server
běží na Novell Netware a databázový server (Oracle 7.3) na Windows NT. Systém
je z velké části provozován na serverech Dell PowerEdge s procesory Intel a
částečně i na serverech Digital Alpha 4100. Celkový počet počítačů dosahuje
úctyhodných 6 000.
OKpráce se skládá z několika vzájemně propojených modulů se společnou datovou
základnou. Informace mezi jednotlivými úřady práce se předávají pomocí
sehrávacích souborů. Mezi jeho základní funkce patří:
levidence uchazečů o zaměstnání,
lrozhodování o hmotném zabezpečení,
lvýplata hmotného zabezpečení,
levidence volných míst a zprostředkování zaměstnání,
laktivní politika zaměstnanosti,
lrekvalifikace uchazečů,
lpracovní povolení cizincům, povolení zaměstnávat cizince,
lporadenství pro volbu povolání,
lkontrola, statistiky.
Nezbytnou podmínkou správného fungování takového systému je úplná podpora české
legislativy, kdy jednotlivé zákony musí být zahrnuty do systému před začátkem
jejich platnosti. Důležitou funkcí systému je určení nároku na jednotlivé
dávky. Pracovnice zadávají údaje o žadateli dobu zaměstnání, vojenskou službu,
studia apod. a systém automaticky určí jestli má nárok na dávku (podporu v
nezaměstnanosti). Při tomto rozhodování se vychází z platných zákonů, protože
však existuje různý výklad zákonů, používá se výklad MPSV. Z toho důvodu musí
ministerstvo systém certifikovat, aby byla zaručena správná integrace
legislativy.
V podstatě všechny správní dokumenty jsou už dnes generovány pomocí OKpráce,
např. rozhodnutí o přiznání hmotného zabezepečení se generuje i s odůvodněním a
s výší nároku. Dále
se generují uživatelsky definovaná potvrzení uchazečům, dohody s
rekvalifikačními středisky a s rekvalifikovanými uchazeči. Systém obsahuje i
společný registr firem a dalších právních subjektů, kde se zaznamenávají
informace o pohybech a stavu zaměstnanců, o rekvalifikačních střediscích,
zaměstnavatelích cizinců apod. Nedílnou součástí celého systému jsou Infoboxy,
nabízející aktuální seznam volných míst, s nimiž přichází do styku většina
žadatelů o zaměstnání.
Vnitřní a vnější vazby
Vnitřní vazby musí zabezpečit především propojení jednotlivých úřadů práce s
centrální databází na MPSV a s dislokovanými pracovišti (sdílení informací o
volných místech na příslušném ÚP). Mezi nejdůležitější vnější vazby patří
výměna údajů s Českou správou sociálního zabezpečení, VZP, Státní sociální
podporou, Čes-kým statistickým úřadem, Ministerstvem školství (seznam škol a
oborů pro aktivní politiku zaměstnanosti) nebo Českou poštou.
Je zřejmé, že zvládnout všechny výše uvedené činnosti bez využití informačního
systému by bylo téměř nemožné. Právě v těchto dnech byly zprovozněny poslední
instalace OKpráce na některých úřadech, takže systém je možné využívat v plné
šíři.
8 1603 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.