Informační systém ze studeného severu

Když se řekne Švédsko, vybaví si většina Čechů lední hokej, dovolenou ve skadinávské přírodě nebo stále popul


Když se řekne Švédsko, vybaví si většina Čechů lední hokej, dovolenou ve
skadinávské přírodě nebo stále populární hudební skupinu ABBA. O informačních
technologiích, které pocházejí ze Švédska, toho moc známo není. Jednou z firem,
které přišly na náš počítačový trh přiložit své želízko do ohně, je společnost
Intentia, dodavatel podnikového informačního systému MOVEX. O cestě skupiny
českých novinářů do centrály firmy ve Stockholmu jsme již na stránkách
Computerworldu psali. Dnes sáhneme hlouběji do informací dovezených ze Švédska
a kromě centrály firmy navštívíme i dva švédské zákazníky.
Společnost Intentia patří mezi dodavatele podnikových informačních systémů.
Její systém se nazývá MOVEX a na rozdíl od některých konkurentů se nesnaží beze
zbytku pokrýt všechny druhy a typy firem, věnuje se především firmám výrobním a
distribučním. Do první skupiny se řadí i firmy potravinářské, příkladem
zákazníka v tomto oboru může být mlékárna Olma Olomouc, o níž jsme před časem
psali. O distribuční firmě bude řeč v závěru
tohoto článku. Z geografického
hlediska má Intentia okolo 3 600 zákazníků v 50 zemích světa. Z oborového
hlediska pocházejí z automobilového, leteckého, oděvního, potravinářského,
nábytkářského, papírenského a ocelářského průmyslu. Mezi známé zákazníky patří
např. Philips, Norsk Hydro, goodyear nebo Pernod.
Sídlem centrály firmy je Stockholm, přesněji technologické předměstí Kista.
Ostatní kanceláře Intentie se rozkládají po celém světě. Komunikaci koordinují
3 kompetenční centra ve Stockholmu, Chicagu a Kuala Lumpuru. Celkem je
zastoupena Intentia ve 43 zemích a má 48 tzv. Movex Business partnerů. Zatímco
v roce 1987, kdy byla Intentia založena, měla pouhých 50 zaměstnanců, dnes
celosvětově zaměstnává kolem 1 750 lidí. Za fiskální rok 1997 dosáhla obratu
210 milionů dolarů. Celková pozice firmy na světovém trhu podnikových IS je
číslo 8 a v Evropě číslo 3.
Intentia na českém trhu
Na český trh přišla Intentia
pozdě část tržního koláče je již rozdělena. Nicméně vedení firmy vidí
příležitost v tom, že mnoho podniků je teprve nyní nuceno rostoucím
konkurenčním tlakem a rostoucími požadavky zákazníků zefektivňovat svou
činnost, zvýšit pružnost a akceschopnost. Mimo jiné díky přílivu zahraničního
kapitálu je v cílové skupině MOVEXu na českém trhu 2 500 firem.
Intentia vstoupila na český trh v roce 1994, tehdy zahájila spolupráci se
společností Mobis a získala 33% majetkový podíl v této firmě. V roce 1995 se
firma Mobis stala firmou schopnou implementovat všechny komponenty systému
MOVEX. V loňském roce pak Intentia koupila 82% podíl firmy Mobis. Tehdy se
firma přejmenovala na Intentia CZ. V letošním roce došlo k navýšení základního
kapitálu.
Proč vlastně zavádět informační systém
Smyslem zavádění informačního systému do firmy není jen imaginární potřeba být
"technologicky na výši". Informační systém má zvýšit obrat, snížit náklady a
snížit objem zásob (a tedy i vázaného kapitálu) na nutné
minimum. Díky informačnímu systému může firma vyrábět na zakázku, dodávat větší
a variabilnější řadu produktů, případně produkty konfigurované podle přání
zákazníka. Pomocí informačního systému lze plánovat, řídit a monitorovat
výrobní proces, sledovat kvalitu a udržovat optimální stav zásob. Intentia
nevidí svou sílu jen v samotném informačním systému, ale také ve schopnostech
jeho konfigurace a míru implementace, od analýzy stavu a požadavků až po
spuštění systému.
Informační systém MOVEX
MOVEX je modulární informační systém, zaměřený na logistiku, výrobu, finance,
marketing a personalistiku. Filozofie systému je založena na definování
sedmi základních řídicích procesů, mezi které se počítá vývoj, obchodní
aktivity, plnění objednávek, nákup, výroba a servis, distribuce a poprodejní
činnosti. Tyto procesy jsou z pohledu filozofie MOVEXu definovány jako procesy,
které zhodnocují vstupy podniku, vytvářejí nové hodnoty a produkují zisk.
Řídicími procesy se rozumí procesy, které podporují procesy základní a dle
filozofie MOVEXu se dělí na vrcholové řízení, finanční řízení, plánování,
marketing, personalistiku, údržbu a kontrolu kvality. Z těchto procesů
vycházejí funkce jednotlivých modulů informačního systému.
Intentia a Internet
Internet je jedním ze strategických směrů společnosti, protože zákazníci
nechtějí zůstat uzavřeni světu, chtějí mít možnost jednak propojení poboček
firmy a jednak spojení se zákazníky. V současné době jsou k dispozici aplikace
zaměřené na objednávkový systém zejména pro odběratele velkoobchodní
společnosti, sledování objednávek atd. Do budoucna budou k dispozici další
aplikace, směřující k tomu, aby firma používající informační systém MOVEX mohla
dát svým odběratelům přímý přístup ke katalogu zboží a umožnit jim přímé
objednávky. MOVEX umí pracovat s libovolným webovým serverem a má k dispozici
celou škálu bezpečnostních opatření proti nežádoucímu vniknutí z Internetu do
firemního systému.
Movex Visual Enterprise
Pod tímto honosným názvem se skrývá velmi příjemný objektově-orientovaný
nástroj, který umožní namodelovat firmu, v níž se má implementovat MOVEX.
Modelování je interaktivní a směřuje k definování a "odladění" všech toků
informací, synergie (workflow) a zodpovědností. Tímto nástrojem dává Intentia
klientovi do ruky možnost nadefinovat výše zmíněné vazby a vztahy a "narovnat"
tak pracovní procesy pokřivené historickým vývojem. Výhodou tohoto vizuálního
objektového nástroje je přehledné zobrazení obchodních procesů, které umožní
zprůhlednit a zjednodušit i poměrně komplikované procesy a zjednodušit jejich
pochopení. Nástroj vychází se standardu IDEF0 (Integration Definition For
Function Modeling), podle kterého se organizace definuje na základě 3 pojmů
jednotka, role a osoba. Vedle organizačního stromu se vytváří tzv. procesní
strom, který popisuje jednotlivé procesy. Tento systém následně umožňuje přímo
vygenerovat některé konfigurační soubory pro MOVEX a usnadnit tak nastavení
systému před prvním spuštěním.
Implementační systém IMPLEX
Protože si Intentia zakládá na schopnosti kvalitně implementovat informační
systémy, má vypracován přehledný proces implementace, zvaný IMPLEX. Podkladem
pro implementaci je jakási mapa nebo chcete-li schéma, kterému někteří
zákazníci přezdívají stadion. Zde je přehledně zobrazen proces implementace s
jednotlivými fázemi, takže zákazník má stále přehled, zda všechno běží podle
plánu.
Distribuční společnost Indutrade
Prvním ze zákazníků, které skupinka pozvaných novinářů ve Švédsku navštívila,
je společnost InduTrade. Tato firma je jedním z typických zákazníků firmy
Intentia, velkou distribuční společností, která obchoduje s drobnými strojními
součástkami, jako jsou např. nýty, šrouby apod. Jedná se o velmi rozsáhlý
sortiment, od mnoha dodavatelů a dodávaný mnoha odběratelům. Jen díky
informačnímu systému může firma poskytovat takové služby odběratelům, jako je
okamžité zjištění, zda je stav zásob příslušné položky dostatečný pro splnění
objednávky a není-li, kdy je nejbližší termín, v němž dorazí další dodávka od
dodavatele. Tuto informaci může získat odběratel prakticky obratem buď faxem,
nebo elektronickou poštou.
Uniroc Atlas Copco
Společnost Uniroc je jednou z dceřiných společností rozsáhlého strojírenského
koncernu Atlas Copco. Společnost Uniroc vyrábí tvrdokové nástroje pro drcení a
vrtání kamene pro hlubinné vrty a kamenolomy. Má 3 výrobní závody ve Švédsku a
pobočku v Jižní Africe. V minulosti měla firma Uniroc na míru šitý mainframový
informační systém, založený na dávkovém zpracování dat. Kromě jiných problémů
tento systém nebyl schopen "přežít rok 2000". MOVEX si firma vybrala především
proto, že splňoval sám o sobě většinu požadavků a implementace si vyžádala jen
minimum modifikací. Důležité při rozhodování bylo, že Intentia měla řadu
srovnatelných referenčních zákazníků, mezi nimi i jednoho uvnitř koncernu Atlas
Copco. MOVEX v současné době v Unirocu pokrývá prodej, výrobu a finance firmy.
Implementovány jsou všechny moduly s výjimkou modulu Zpracování objednávek,
který přijde na řadu v roce 1999.
8 1146 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.