Informační systémy ve světě polévek Vitana

Společnost Vitana, která patří mezi největší potravinářské firmy v ČR, implementovala System 21 firmy JBA na hardwa...


Společnost Vitana, která patří mezi největší potravinářské firmy v ČR,
implementovala System 21 firmy JBA na hardwarové platformě Compaq. Tomuto kroku
předcházely zásadní změny uvnitř firmy, které začaly vstupem norské společnosti
Rieber & Son do Vitany v roce 1992. Tím získala Vitana silného partnera se
zkušenostmi v potravinářském průmyslu a navíc tolik potřebné investice nejenom
pro oblast informačních technologií.
V loňském roce došlo k zakoupení dalších dvou společností Emarko Varnsdorf
(producent koření) a Bask Roudnice nad Labem (producent rýže a kávy), čímž se z
Vitany stal druhý největší potravinářský podnik v ČR s pěti výrobními závody a
s ročním obratem více než 4 mld. korun. Mezi klíčové zákazníky firmy patří
např. BILLA, Delvita, Euronova, COOP nebo Interkontakt. Významný podíl na
obratu má export na Slovensko, do Ruska, Polska, Rakouska, Bulharska a
Mongolska.
Při vstupu norského partnera byla oblast informatiky na slabé úrovni pouze
několik lokálních pracovišť bylo propojeno do peer to peer sítě, aplikační
software podporoval jen některé oblasti jako finance, účetnictví nebo mzdy a
navíc se nepoužívalo jednotné řešení pro všechny závody. Tento stav samozřejmě
nemohl vyhovovat požadavkům na řízení firmy s takovými ambicemi.
Při volbě informačního systému bylo přihlédnuto ke zkušenostem a standardům
norské skupiny Rieber a proto byla zvolena platforma AS/400 a systém Business
400, nyní System 21 firmy JBA. Po etapě ověřovacího provozu na dvou serverech
byla nakonec zvolena koncepce centrálního serveru v závodě v Byšicích s on-line
propojením na ostatní výrobní závody. Samotná implementace byla zahájena na
podzim 1995, kdy se začaly zavádět jednotlivé moduly.
Jako strategický partner Vitany pro oblast infrastruktury byla vybrána firma
DATRON se sídlem v České Lípě. DATRON jako významný partner firem Novell,
Microsoft a Compaq nastínil další možný směr vývoje informatiky, který byl
postupně realizován. Po převzetí firem Emarko a Bask Vitanou se ukázalo jako
velmi snadné propojit jejich systémy, protože DATRON zde působil už před
vstupem Vitany.
Komunikační prostředí
Jednotlivé lokální počítačové sítě byly postaveny na systému Novell NetWare.
Postupně byly nasazovány další novellovské produkty jako nástroj pro správu
celé sítě WAN byl nasazen produkt ManageWise a pro konektivitu PC klientů byl
instalován balík NetWare for SAA. Zároveň probíhal testovací provoz produktu
BorderManager, který bude zajišťovat bezpečnost celé sítě WAN. V současné době
je v rámci Vitany v provozu 7 sítí LAN s operačním systémem NetWare. Všechny
jsou vybudovány topologií Ethernet se strukturovanou kabeláží AT&T pro rychlost
100 Mb.
Při rozhodování o komunikačním prostředí WAN byla nakonec zvolena technologie
Frame Relay s využitím sítě Českých radiokomunikací. Jistou dobu bylo využíváno
i satelitního propojení hlavních lokalit, což se ovšem brzy ukázalo jako
neekonomické. Rádiové spojení lokalit bylo zvoleno kvůli problémům se získáním
kvalitních pevných linek v některých lokalitách. Naopak Radiokomunikace
dokázaly relativně rychle zajistit potřebná spojení s požadovanými parametry.
Jako klíčové prvky této sítě WAN, na straně Vitany, byly zvoleny routery Cisco.
Hardware a software
Přestože se ve skupině Rieber používají v oblasti PC počítače IBM, Vitana si
nakonec zvolila jako dodavatele produktů na platformě Intel značku Compaq a
rozhodla se jimi postupně nahrazovat původní neznačkové počítače. Jedním z
důvodů této volby byla spokojenost s dosavadním používáním file serverů Compaq
ve Vitaně a snaha o vybudování jednotného prostředí, které by umožnilo
centrální správu všech uzlů sítě. Všechna PC a notebooky jsou standardně
vybavovány operačním systémem Windows 95 a kancelářským balíkem MS Office.
V současnosti se stále dokončuje implementace Systemu 21 v některých závodech
Vitany. Počítačová síť firmy má dnes více než 200 uživatelů, z toho 70
aktivních uživatelů Systemu 21. O provoz a údržbu celého systému se stará tým
sedmi odborníků ve spolupráci s firmou DATRON.
I díky implementaci nového systému by měla Vitana v roce 1998 předstihnout svým
obratem "vlajkovou loď" skupiny Rieber, společnost Toro, která ovládá norský
potravinářský trh. Odhadovaný obrat firmy se očekává ve výši 5 mld. korun.
8 0940 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.