Informační systémy ve zdravotnictví

O masivním průniku informačních technologií do všech oblastí běžného života jistě není třeba příliš hovořit....


O masivním průniku informačních technologií do všech oblastí běžného života
jistě není třeba příliš hovořit. Zdravotnictví je však v porovnání s jinými
oblastmi trochu výjimečné. Ve zdravotnictví, tak jako i jinde, se počítače
začaly využívat především na zpracování statistických a hromadných dat. Potom
se dostalo i na zpracování ekonomických agend, jako jsou např. mzdy, účetnictví
či evidence majetku. Pamětníci si jistě vybaví řadu "veselých" historek, kdy
nejrůznější nedostatky byly omlouvány slovy "to víte, přešli jsme na počítač".
Nicméně použití IT skutečnými uživateli, tj. středním zdravotnickým personálem
a lékaři, má největší rozvoj stále ještě před sebou. Důvodů je několik. "Dávné"
systémy byly natolik uživatelsky nepřívětivé, že je reálně mohli využívat pouze
školení odborníci na výpočetní techniku. Přesto i po nástupu přátelštějších
programů zůstaly nejméně 2 hlavní překážky širokého nasazení pro zdravotnické
aplikace (nedostatek financí do toho nyní nepočítáme). Jako první je možné
uvést obtížnou algoritmizaci práce s pacientem to je zřejmě hlavní důvod
existence malého počtu vhodných systémů. Například mezi klinickými
laboratořemi, kde je práce naopak snadno algoritmizovatelná, by dnes bylo
obtížné najít pracoviště, kde by nevyužívali více či méně vhodný systém. Druhým
důvodem byla i nízká ochota samotných zdravotníků vůbec nějaký informační
systém používat. Tato neochota má z větší části kořeny právě v nevyhovujících
systémech pro klinickou praxi, které byly zdravotníkům nabízeny.

9 1372 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.