Informační systémy ve znamení červeného kříže

V úvodním článku Tématu týdne ve stručnosti představíme problematiku informatizace zdravotnictví, tak, jak ji vidí ...


V úvodním článku Tématu týdne ve stručnosti představíme problematiku
informatizace zdravotnictví, tak, jak ji vidí nejvyšší instituce resortu
ministerstvo zdravotnictví.
Základním kamenem "lékařské" informatiky v oboru medicíny je Národní
zdravotnický informační systém (NZIS).
Na budování NZIS se ministerstvo zdravotnictví podílí spolu s Ústavem
zdravotnických informací a statistiky. Každoročně v rámci Programu
statistických zjišťování ve zdravotnictví vzniká 17 výkazů a 7 povinných
hlášení, která pak tvoří zdrojová data pro vedení 7 specializovaných
zdravotních informačních systémů. V rámci systému je veden Registr
zdravotnických zařízení ČR (22 500 subjektů), který tvoří jeden ze zdrojů pro
vytváření přehledů o hospodaření zdravotnických zařízení.
Součástí metodiky NZIS je vydávání číselníků, datových standardů, výkazů a
zadávání datových rozhraní pro zdravotnická zařízení. Výsledkem činnosti odboru
informatiky a Ústavu zdravotnických informací a statistiky je významné množství
strukturovaných dat tady ovšem vyvstává určitý problém, pokud jde o využití
těchto informací pro řízení resortu. V současné době není problémem dostatek
kvalitních analytických skupin statistiků, ovšem trvá nedostatek analytických
skupin odborného zaměření na zdravotnictví ve specializacích, jako je
ekonomika, logistika nemocnic a organizace a řízení zdravotnictví obecně.
NIS
V současnosti pracuje obor informatiky ministerstva zdravotnictví na doporučení
zdravotnickým zařízením pro sjednocování nemocničních informačních systémů (NIS
jak v oblasti softwaru tak v oblasti hardwaru).
Nedostatkem je chybějící návaznost NIS na informační systémy Okresních úřadů,
na které se ovšem rovněž pracuje. Totéž se týká propojení s okresními GISy,
které se stávají nejdynamičtější součástí informačních systémů státní správy.
Datová síť
K dnešnímu dni existuje resortní datová síť s provozem zdravotních registrů pro
transplantaci orgánů, kardiovaskulární intervence a vědeckou informatiku
centralizovanou v Institutu klinické medicíny v Praze. Tato síť propojuje
zhruba 10 významných zdravotnických zařízení v ČR.
Připravuje se vybudování samostatné resortní komunikační sítě s propojením
vybraných informačních systémů zdravotnických zařízení včetně specializovaných
zdravotních registrů a agend provozovaných v 16 virtuálních privátních sítích.
Ministerstvu financí byl předložen investiční záměr rozvoje resortní datové
sítě pro 45 nejdůležitějších zdravotnických institucí. Centralizace resortní
datové sítě se předpokládá na pracovišti ÚZIS ČR v budově ministerstva
zdravotnictví.
Y2K
Problémy roku 2000 v rámci resortu řeší odbor informatiky zřízením dvou
koordinačních center. Pro vestavěné počítače v přístrojích zdravotnické
techniky je toto centrum v Ústavu pro kontrolu léčiv v Praze a pro ostatní
výpočetní techniku v resortu je koordinátorem pracoviště ÚZIS ČR. V přístrojové
části se předpokládá testování všech nasazených počítačových čipů. Odhaduje se,
že bude nalezeno zhruba 10 % problémových, a ty budou funkčně upraveny.
Telemedicína
Novým směrem rozvoje zdravotnické informatiky je telemedicína. V rámci projektu
Intervenční teleradiologie dochází ke spolupráci SPT Telecom, IKEM Praha a
Nadace prof. RÖsche při propojení 5 pracovišť RTG v České republice zaměřených
na intervenční teleradiologii na bázi služeb euroISDN, které poskytuje SPT
Telecom. Cílem je ověření možností telediagnostiky, televideokonzultací a
televideokonferencí. Konečným cílem je propojení na Dotter Interventional
Institute OHSU v americkém Portlandu a případně další pracoviště tohoto druhu v
Evropě.
Právní problematika
Odbor informatiky ministerstva zdravotnictví se spolupodílí na přípravě zákona
o zdravotní péči a zdravotním pojištění. Je autorem těch částí zákona, které se
týkají vedení zdravotní dokumentace v elektronické formě včetně elektronického
podpisu, provozování zdravotních registrů a ochrany osobních údajů ve
zdravotnických informačních systémech.
Data pro zdraví
V dnešním Tématu týdne vám nabídneme pohled na situaci v informatizaci jednoho
v současnosti z nejsledovanějších resortů v resortu zdravotnictví. Nejprve se
podíváme na to, co nabízí webová stránka ministerstva zdravotnictví z hlediska
osvěty v oblasti informatiky, a potom na příkladu jedné konkrétní nemocnice
nahlédneme do problémů, které musí řešit informatici ve zdravotnickém "terénu".
Pokud jde o množství praktických informací pro pracovníky IT v nejrůznějších
zdravotnických zařízeních, patří webová stránka ministerstva zdravotnictví ke
špičce.
Najdeme zde plnou verzi datového standardu pro předávání dat o pacientech mezi
informačními systémy zdravotnických zařízení včetně definice bezpečnostních
funkcí pro předávání dat, klasifikace citlivosti dat, doporučených
bezpečnostních funkcí a formátu pro přenos zabezpečených dat s přihlédnutím k
doporučení Rady Evropy.
K dispozici je národní číselník laboratorních položek pro sdělování výsledků
měření lékařům (8 000 položek z 10 lékařských oborů), informace o jednotném
použití účtové osnovy pro zdravotnická zařízení a o standardizaci zdravotní
péče. Webová stránka přináší i aktuální informace o resortní zdravotní
informatice a vysvětlení problematiky kritických dat v počítačích, v první řadě
samozřejmě problému Y2K.
9 3254 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.