Informační technologie neudělaly to, co měly

Peter F. Drucker, kterému letos bylo 89 let, je často nazýván otcem moderního managementu. Napsal 28 knih o managementu, ...


Peter F. Drucker, kterému letos bylo 89 let, je často nazýván otcem moderního
managementu. Napsal 28 knih o managementu, ekonomii, politice a historii a
obdržel více než dva tucty doktorátů od univerzit šesti zemí. Je profesorem
sociálních věd na Claremont Graduate School v Claremontu ve státě Kalifornia.
Úvahy o budoucnosti IT jsou nastíněny v poslední Druckerově knize "Management
Challenges for 21st Century" (Výzvy, které stojí před managementem 21.
století). Právě on stál u zrodu mnoha nových termínů v oboru, jako je např.
privatizace, knowledge worker či řízení podle cílů. Jeho vztah k manažerům IT
je poměrně kritický, a to byl také jeden z důvodů, proč jsem ho požádal o
rozhovor.
Zdá se, že na vás nečiní žádný dojem potenciál IT umožňující řešit problémy v
jednadvacátém století. Je příčinou přílišná zamilovanost do technologie?
Nelze říci, že potenciál technologie na mě nedělá žádný dojem. Jsem však velmi
překvapen, že lidé od počítačů nevěnují vůbec žádnou pozornost věcem, které
mají největší dopad. Největší dopad se v minulých padesáti letech týkal
operací, a nikoliv manažerských informací.
Včera jsem pozoroval ladiče pian, jak ladil klavír pomocí počítače. Dělal
přesně to, co dlouhých tři sta let dělali ladiči pian, ve skutečnosti to však
za něj pracoval software. Totéž platí o daňových přiznáních, výplatách i
architektonických výkresech: Největší dopad spočíval v tom, že byly
zautomatizovány tradiční činnosti. Ladění klavíru dříve trvávalo tři hodiny,
dnes na ně stačí 11 minut.
Není nerealistické si myslet, že IT mohly udělat více než jen zautomatizovat
činnosti?
Není to nerealistické, ale IT to doposud neudělaly. Počítač nepřispěl ke vzniku
žádné nové věci, která tu dříve nebyla, možná s výjimkou vojenství a vědy. Nyní
se možná nacházíme v bodě, kdy by z počítače mohly začít padat nové věci.
Takové jako manažerské informace, o nichž jste řekl, že stále chybějí?
Vůbec poprvé začínáme dostávat reálné informace avšak nejen z počítače.
Objevují se nové koncepce účetnictví, k nimž patří jak účetnictví ekonomických
řetězců, tak i účetnictví vycházející z aktivit.
Lidé sice používají počítač, ale jen tak, jako jsme my používali psací stroj.
Nejsem odpůrcem technologie. Jenom říkám, že lidé od počítačů jsou tak
hypnotizováni technologií, že nejdou po reálných výsledcích. Kdykoliv otevřu
nějaký počítačový časopis, jsou zde stránky a stránky o tom, jak něco udělat
rychleji. Kolik lidí takovou rychlost potřebuje?
Jaké manažerské informace postrádáme?
Informace o produktivitě klíčových zdrojů. Máme k dispozici informace o
produktivitě pracovníků a materiálu například víme, jaké množství drátu můžeme
vyrobit z kilogramu mědi. Nemáme prakticky žádné informace o produktivitě
znalostí, víme však, že je potřebujeme. Kvalifikované informace dělají teprve
první dětské krůčky. Kdo je potřebuje? Dochází ke zlepšování, nebo ke
zhoršování? Stále je to věcí úsudku, a nikoliv měření. Informace o rozmístění
omezených zdrojů kapitálu a lidí jsou rovněž v počátcích.
Jak zacházíme s informacemi o rozmístění kapitálu?
Každá společnost, kterou znám, má vypracován postup pro studování rozmístění
kapitálu, ale maximálně jedna nebo dvě společnosti ze sta se po třech letech
podívají na to, zda kapitálové investice přinesly očekávané výsledky. Ve
skutečnosti si většina z nich ani nepoloží otázku: "Jaké výsledky opravdu
očekáváme?"
Řekl jste, že jen nemnoho vedoucích pracovníků vyvinulo velké úsilí, aby
definovali své informační potřeby, místo toho, aby tuto činnost svěřili lidem
od IT, kteří podle vás nepracují dobře. Není to však možná cesta pro IT a
vrcholový management, aby na tom pracovali společně, a tudíž efektivně?
Vedoucí pracovníci se již začínají ptát: "Jaké informace potřebuji?" Většina z
nich si stále myslí, že je může získat od manažera IT. Nikoliv, nezíská je.
Jednou z věcí, kterou lidé od IT mohou a musí dělat, je ptát se vedoucího. Ale
zpravidla to nedělají a pouze dodávají data. Existují určité výjimky v
některých finančních institucích, v nichž se lidé pracující s IT stali součástí
managementu.
Co je na těchto finančních institucích jedinečné?
Zaprvé, lidé zabývající se penězi přicházejí k počítači se správným stavem
mysli, protože, zkrátka a dobře, v zásadě uvažují v datových pojmech. Zadruhé,
neexistuje žádná diferenciace produktů mezi finanční a jinou institucí.
Pokud se podíváte na práci finančního typu, uvidíte, že se skládá z
neuvěřitelně velkého počtu stále stejných, opakujících se transakcí, což je pro
IT ideální. Jedinou odlišností jsou zákaznické služby. Dnes to znamená, že váš
systém musí reagovat a předvídat. Lídrem je Citibank. Již od konce šedesátých
let věděla, že lidé od IT musejí být přítomni ve vedení banky. Trvalo to deset
let, ale nyní jsou plně integrováni. Totéž platí o společnostech Merill Lynch a
A. G. Edwards, ale to jsou stále jen výjimky.
Říkáte, že produktivita pracujících lidí a jejich znalostí se bude muset velmi
rychle zvýšit, nebo jinak budeme stále chudší a chudší. Co můžete konkrétně
říci o počítačově gramotných pracujících?
Myslím si, že v současné době již vzniká dostatek počítačově gramotných lidí,
ale zatím především v mladších generacích. V této zemi (USA) je velké procento
dětí nejen počítačově gramotných, ale dokonce i IT gramotných. Příkladem a
útěchou mi může být můj vnuk, který nejen umí počítač používat, ale též rozumí
tomu, co dělá.
9 2182 / Darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.