Informační terminály

DEFINICE Informační terminály (nazývané též kiosky) jsou vysoce odolná účelová zařízení, přizpůsobená použi...


DEFINICE
Informační terminály (nazývané též kiosky) jsou vysoce odolná účelová zařízení,
přizpůsobená použití na veřejných místech. Ve většině případů se skládají z
počítače, kvalitního zobrazovacího zařízení a případných dalších modulů.
Informační terminály mohou sloužit ke snadnému přístupu k předem definovanému
informačnímu obsahu, k přístupu na internet, posílání e-mailů, telefonování,
provozování videokonferencí apod. Funkce platebního terminálu umožňují za tyto
služby okamžitě zaplatit kteroukoliv z běžných platebních metod. Pokročilá
zařízení umožňují také například načtení obrazového materiálu z digitálních
fotoaparátů a následné zpracování fotografií, biometrickou identifikaci apod.
K dispozici jsou nejen různé modely terminálů a modulů, ale také celá škála
softwarových řešení, počínajících nenáročnými systémy pro sítě s řádově kusy
informačních terminálů a končících sofistikovanou serverovou platformou určenou
pro populace v řádu tisícovek terminálů.
Rozsáhlá funkcionalita moderních terminálů nachází uplatnění ve velmi
rozličných oblastech: Informační terminály se prosazují jako veřejná přístupová
zařízení do informačních systémů veřejné správy (e-government) na úřadech,
stále častěji se vyskytují i na dalších veřejných místech, jako jsou letiště,
čerpací stanice, obchodní centra apod. Nový smysl daly telefonním budkám.
Široké možnosti uplatnění nacházejí tyto technologie i v oblasti zábavy.

Elektronické obchody
K funkci platformy pro elektronické obchodování předurčuje informační terminály
řada specifických vlastností: Možnost kvalitní konektivity a podpora
multimediálního obsahu vytváří velmi dobré podmínky pro atraktivní prezentaci
zboží nebo služeb. Jednoduché uživatelské prostředí a ovládání pomocí
dotykového displeje klade minimální nároky na zkušenosti uživatele s ovládáním
informačních systémů.
Odolnost vůči podmínkám venkovního prostředí včetně vandalismu umožňují
umístění interaktivních terminálů na veřejně přístupná místa bez nutnosti
zvláštní ostrahy. Výhodou informačních terminálů je podpora všech běžných
platebních metod. Zajímavá je možnost platby prostřednictvím telefonní karty,
která tak získává funkci elektronické peněženky. To může mít význam mimo jiné
pro mikroplatby (platby velmi nízkých částek, při kterých se nevyplatí používat
platební karty). Samozřejmostí je možnost zabezpečení platebních operací i
informačního přenosu.
Informační terminál také umožňuje jakýkoliv běžný způsob identifikace uživatele
od zadání přístupových kódů prostřednictvím klávesnice přes vložení magnetické
nebo čipové karty až po biometrické metody.

Uvnitř firem
Pokračující trend integrace firemních informačních systémů představuje nové
výzvy i pro firemní intranety. Aby mohl vnitřní informační systém společnosti
obsáhnout veškeré procesy, při kterých dochází k výměně informací, je často
zejména u větších firem z výrobního sektoru potřeba distribuovat informace ze
systémů i mimo kanceláře. Stejně tak vyvstává potřeba tyto informace do systému
vkládat z prostředí, které není vybaveno klasickými počítači.
Jednoduchým příkladem může být docházkový systém. Funkčnost klasického
docházkového systému v prostředí intranetu je založena na přihlášení
zaměstnance do systému prostřednictvím počítače při příchodu do zaměstnání a
jeho odhlášení před odchodem z kanceláře. Zaměstnanci, kteří počítač při práci
nepoužívají, zaznamenávají příchody a odchody na papírové karty, v lepším
případě na karty čipové. Tyto systémy nejčastěji nejsou napojeny na
vnitrofiremní informační systém, je proto třeba informace z těchto zařízení
dále zpracovávat.
Vhodným řešením přístupu k intranetu jsou informační terminály. Tato odolná
zařízení mohou být umístěna prakticky kdekoliv, nabízejí stejné možnosti
jako klasické osobní počítače. Jednoduché intuitivní ovládání, například
prostřednictvím dotykového displeje, zajišťuje komfortní práci i pro
zaměstnance, kteří nemají žádné zkušenosti s výpočetní technikou. Odolnost
proti vandalismu zajišťuje prakticky nezničitelnost systému. Terminály tak
tvoří jednotnou platformu, která zajišťuje přístup k intranetu jak v
kancelářích, tak v těch prostorách závodů, které nejsou vybaveny počítači.
Na terminálech je také možné provozovat bonusové a věrnostní systémy. Příkladem
takového využití může být oblast elektronického vzdělávání, kdy jsou
zaměstnanci prostřednictvím bonusových bodů motivování k využívání vzdělávacích
aplikací nebo jenom k aktivnější formě komunikace se zaměstnavatelem apod.
Další možností využití informačních terminálů uvnitř firem je automatická
"virtuální sekretářka". Terminál ve funkci virtuální sekretářky dokáže
poskytnout například informace o orientaci v areálu, stejně jako veškeré
ostatní informace o společnosti, dokáže zaznamenat příchody a odchody
zaměstnanců, po identifikaci může povolaným pracovníkům otevřít dveře. Hlasové
služby umožní telefonický hovor se zaměstnanci, technologie videokonference
zajistí vizuální kontakt mezi účastníky hovoru.

Reklamní medium
V poslední době se stále více začíná prosazovat trend rozšíření multimediálních
zařízení z kanceláří a domovů na veřejné plochy. Výpočetní technika schopná
zobrazovat audiovizuální informace tak díky různým typům veřejných terminálů a
informačních panelů přestává být doménou choulostivých zařízení určených pro
provoz v privátních prostorách.
Oproti běžně používaným zařízením pro velkoplošnou projekci nabízejí terminály
možnost interakce, odolnost proti vnějším vlivům a snadné další rozšíření
funkcionality systému. To je předurčuje k použití na reklamních akcích, různých
informačních stáncích během veletrhů, prodejních akcích apod., stále častěji se
stávají součástí prodejních míst.
Provozovatel má možnost prostřednictvím těchto zařízení nabídnout informace,
které by jinak v prezentaci provozované na klasických zobrazovacích
technologiích z kapacitních nebo technologických důvodů nabídnout nemohl.
Terminály jsou interaktivní, uživatel si sám volí okruh informací, které jej
zajímají, a to umožňuje dát prezentacím efektivnější a účinnější formu. Zvyšuje
se tak informační hodnota prezentace i účinnost reklamní akce a snižují se
nároky na personál. Informační terminály navíc umožňují centralizovanou
distribuci obsahu do celé sítě terminálů.
Kromě reklamních technologií známých z internetového prostředí mají
provozovatelé moderních terminálů možnost využít vlastní, komfortní řešení
správy reklamních ploch. To umožňuje mimo jiné zadávat reklamní kampaně cíleně
na různé oblasti informačního obsahu, je také možné zadávat parametry, jako je
minimální doba zobrazení pro jednoho uživatele apod.

Zkušenosti
Interaktivní informační terminály však umožňují nejen zobrazovat informace dle
přání uživatele. Provozovatel může nabídnout například také možnost
personalizovat nabízený výrobek nebo službu a prostřednictvím terminálu jej
zakoupit a zaplatit.
Další z možností reklamního využití těchto interaktivních zařízení je prodej
reklamního prostoru na terminálech, na kterých jsou provozovány aplikace
informačního nebo zábavního charakteru. Příkladem úspěšného projektu z této
sféry mohou být terminály britské společnosti Stone Telecom, jejíž veřejné
informační služby jsou finančně zcela kryty příjmy z reklamy. V oblasti zábavy
se interaktivní terminály prosadily například v řadě britských fotbalových
stadionů nebo v americké Madison Square Garden, kde fanouškům mimo jiné
zprostředkovávají záběry na hrací plochu z různých kamer, zajišťují informační
servis apod.
Autor je ředitelem divize multimédií a telefonních automatů společnosti Ascom
Praha.

Informační terminál zevnitř
Základ terminálů tvoří počítač, typicky s procesorem standardu x86. Standardní
konfigurace mívá 128 MB RAM, 6GB harddisk a 128bitovou grafickou kartu s
hardwarovou podporou MPEG-2. Standardním zobrazovacím zařízením je masivní 15"
XVGA dotykový displej, odolný proti vnějším vlivům a vandalismu. Samozřejmostí
je stereo zvuk.
Terminál může být vybaven různými typy vstupních zařízení od nerozbitných
klávesnic po odolné typy trackballů a touchpadů. Terminály podporují připojení
pomocí technologií ISDN, ADSL, PSTN, Ethernet (data, hlas). Správu a
administraci sítě terminálu je možné provádět centrálně.
Mezi další typy doplňkových zařízení a modulů patříčtečky platebních karet,
validátory mincí a bankovek, systémy pro zamykání a aktivaci dveří, tiskárny
nebo kamery.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.