Informatické diplomky

Sdružení CZ ACM uspořádalo za partnerství Microsoftu soutěž o nejlepší domácí diplomovou práci z oboru informatiky...


Sdružení CZ ACM uspořádalo za partnerství Microsoftu soutěž o nejlepší domácí
diplomovou práci z oboru informatiky.
Porota nejvýše ocenila diplomovou práci Pavla Kordíka z ČVUT v Praze, který ve
své práci "Metody ověřování kvality induktivních modelů" využil neuronové sítě
pro zkoumání přírodních závislostí reálného světa.
Daniel Sýkora z ČVUT v Praze získal druhé místo za diplomovou práci "Inking old
black and white cartoons", která na obyčejném PC implementuje podpůrný systém
pro kolorování černobílého večerníčku. Rovněž druhé místo získala práce
kolektivu z STU Bratislava, která předvedla zajímavé přístupy k programování
hráčů robotického fotbalu s využitím neuronových sítí. Na třetím místě se
umístila práce "Inteligentné pero" dalšího kolektivu z STU Bratislava. Šlo o
projekt inteligentního pera spojeného s virtuálním papírem.
Oceněné diplomové práce jsou publikovány na stránce http://con
test.felk.cvut.cz/student2003/pre zentace.html.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.