Informatik na houbách

Největším naším nepřítelem v současné době je pravděpodobně čas. Právě počítače nám pomáhají co nejlépe ...


Největším naším nepřítelem v současné době je pravděpodobně čas. Právě počítače
nám pomáhají co nejlépe s ním hospodařit. Jedním z produktů, který má do úspory
času co říci je nová generace GIS aplikací "A-HH".
Program pracující na bázi jakéhosi rozšířeného atlasu nalezne uplatnění nejen
mezi vášnivými houbaři, ale jistě si ho oblíbí i profesionální sběrači,
pracující spíše na bázi analýzy. Program se skládá ze tří částí a to databáze
spojené s výpočtovým modulem, klasického mapového grafického výstupu a pro
náročnější aplikace je možné pořídit implementaci virtuální reality (zatím v
beta--verzi).
Databáze
Jádro programu tvoří databáze, kterou je potřeba naplnit vlastními daty o
současném výskytu hub. Při sbírání jednoduše zapisujete základní údaje o houbě
(resp. houbách). Mezi nejdůležitější údaje patří typ houby, velikost, datum,
stručná charakteristika počasí (pokud nejste napojeni na centrální databázi
Českého hydrometeorologického ústavu), počet hub v blízkosti apod. Jedním z
nutných údajů je samozřejmě poloha, kterou nejlépe určíte pomocí GPS. Pokud
data postupně zaznamenáváte, doma stačí již jen provést jejich transformaci do
databáze.
Takto nashromážděná data výpočtový modul postupně vyhodnocuje a s ohledem na
počasí (vlhkost, teplota, ...), radioaktivní spad a další parametry. Data jsou
aproximována a uživatel se dozví odhad toho, kde se bude v příští houbařské
sezoně nacházet největší počet hub.
Uživatelské funkce
Dále již pracujete s programem pomocí běžných funkcí pro GIS aplikace. Můžete
například provést třídění podle data, což znamená, že si necháte zobrazit právě
dostupné houby ve vybrané lokalitě. Pokud si plánujete dovolenou a hodláte ji
strávit právě v lese, máte dostupný filtr, který vybere období s největším
předpokládaným výskytem. Pokud sbíráte například jen hřiby, příslušný filtr vám
zobrazí jen příslušné místa. Pokud na toto místo kliknete, okamžitě se dozvíte
informace o posledních nálezech na tomto místě.
Návrh cesty
Další problém vzniká při naplánování optimální cesty pro samotný sběr v lese. Z
nalezených lokalit si vyberete ty, které budete chtít navštívit a program
vygeneruje optimální trasu s ohledem na přednastavená kritéria, jako jsou např.
nejkratší cesta, zvolený druh terénu apod. Pokud jste navíc majiteli upraveného
typu GPS, máte možnost si jednotlivá místa zaznamenat do paměti a směrování
provádět pomocí tohoto navigátoru. Naplánovanou cestu včetně časového
harmonogramu lze zobrazit v příslušném měřítku a takto zakreslenou mapu
vytisknout. Zde si musíte dát pozor na správné (resp. vhodné) měřítko.
Multidatabáze
Je asi zřejmé, že největší problém bude v datech databáze, resp. v jejich
množství. Asi není v silách jednoho houbaře, aby si sestavil dokonalou
databázi. Právě z tohoto důvodů vzniká cen-trální databáze, do které přihlášení
houbaři zapisují své nálezy. Tato databáze je založená na komerční bázi a pokud
chcete její služby využívat, musíte zatím počítat s příslušnou částkou. Naopak,
poskytnutí dat pro tuto databázi je příslušně odměněno a to převážně možností
čerpat informace z této databáze. Při využívání si můžete houbu "rezervovat" a
dalšímu zájemci se buď objeví s upozorněním, a nebo pokud jste člen klubu, bude
houba úplně zatajena. Pokud jste uživatel této databáze, je nutné příslušný
nález potvrdit a tím provést aktualizaci dat pro výpočet pro další rok.
Několik nedostatků
Systém samozřejmě není úplně dokonalý a trpí zatím řadou dětských chyb. Jednou
z nich je obtížnost přesné definice lokality. Další problém je v samotném
výpočtovém modulu, který nám letos na podzim našel lokality, kde sice houby
byly, ale bohužel již v nich bydleli červi.
Pohled do budoucna
Ne každý houbař postižený počítačovým věkem má zájem chodit do lesa a brodit se
mokrým kapradím. Právě tato skutečnost určila směr dalšího vývoje uvedeného
programu. Analytici a programátoři v současné době pracují na zavedení aplikace
pro virtuální realitu. S uvedením jednotky virtuální reality se počítá koncem
příštího roku. Na stěny místnosti bude promítán stereoskopický obraz příslušné
části lesa a podle pohybu "houbaře" po chodícím pásu se bude měnit. Tento
prostředek bude moci být použitelný i pro trénink houba-řů před nadcházející
sezonou. V tomto případě bude samozřejmě výskyt hub zatížen chybou danou
neznalostí počasí, které bude v příštím období. Tuto variantu řeší program
pomocí dlouhodobých předpovědí a lidových pranostik.
8 3009 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.