Informatizace v pojišťovnictví

Zatímco ještě před pár lety jsme se nemuseli rozhodovat, kde si pojistit auto nebo dům, dnes se situace rapidně změn...


Zatímco ještě před pár lety jsme se nemuseli rozhodovat, kde si pojistit auto
nebo dům, dnes se situace rapidně změnila. Nové pojišťovny se vyrojily jako
houby po dešti a vybrat si z jejich služeb, které jsou na první pohled velmi
podobné, může být problém.
O tom, kdo bude v tomto konkurenčním prostředí úspěšný, bude kromě kvality a
rozsahu nabízených služeb rozhodovat i úspěšnost využití informačních
technologií. Právě pojišťovny se, stejně jako například banky, bez funkčního,
dostatečně výkonného, stabilního a bezpečného informačního systému jednoduše
neobejdou.
IPB Pojišťovna patří bezpochyby mezi nejvýznamnější subjekty na českém
pojišťovacím trhu. Avšak skutečnost, že byla založena Investiční bankou (v
roce 1992) a je součástí finanční skupiny IPB GROUP, ještě nemusí nutně stačit
k úspěchu. Souběžně s rozšiřováním portfolia služeb z původních životních a
důchodových pojištění se rozšířilo i o pojištění majetku, odpovědnosti za
škodu a pojištění motorových vozidel rostla i potřeba inovace stávajícího
informačního systému. Vždyť jen v oblasti životních pojištění spravuje
pojišťovna více než 600 tis. smluv a nabídka produktů čítá přes 50 položek.
Organizační struktura IPB pojišťovny zahrnuje kromě ústředí v Pardubicích
ještě 9 poboček na úrovni bývalých krajských měst a několik desítek dalších
prodejních míst. K tomu je nutné přičíst
i řetězec pojišťovacích makléřů a agentů pracujících v terénu a kanceláře
smluvních partnerů.
Původní informační systém byl budován na databázi Fox Pro a vlastní aplikace
vznikaly postupně s tím, jak se rozšiřovalo portfolio pojišťovacích produktů.
Postupem času se ukázalo, že dosavadní systém nebude schopen v budoucnu
podporovat stále se rozšiřující aktivity společnosti. Proto byla začátkem roku
1996 provedena analýza informačních toků a vypracován strategický plán rozvoje
informačního systému, který vycházel z celkové strategie firmy. Jak nám řekl
ředitel úseku informatiky Čeněk Burkoň, "vedení IPB Pojišťovny si uvědomuje
důležitost IT při řízení společnosti, což je nezbytným předpokladem pro
úspěšné prosazení informační strategie a zavedení nového informačního systému".
Úsek informatiky se začal zabývat výběrem nejvhodnějších technologií či
hotových řešení. Nákup hotového řešení specializovaného na oblast
pojišťovnictví byl zavržen, protože v té době český produkt neexistoval a
zahraniční systémy jsou velmi drahé a navíc vyžadují poměrně náročnou
parametrizaci. Obecnější aplikační balíky by vyžadovaly natolik rozsáhlé
úpravy, že bylo rozhodnuto vyvinout si s pomocí vybraného dodavatele vlastní
systém, který bude řešit pojišťovací procesy. Pro automatizaci a řízení v
ekonomicko-správní oblasti využívá pojišťovna software od firmy Compekon.
Jako databáze byl zvolen produkt Sybase SQL Server. V poslední fázi výběru
vývojového prostředí figurovaly Borland Delphi, PowerBuilder a Compuware
Uniface. Nakonec zvítězilo vývojové prostředí Uniface od společnosti
Compuware, které nabízí snadné a rychlé vytváření formulářů a z toho
vyplývající jednoduchou práci s relačními databázemi. Pro podporu metodiky
vývoje byl zvolen CASE nástroj Select SE, který na český trh dodává
společnost LBMS. Díky němu je možné mít zdokumentován kompletní vývoj
systému, od jeho návrhu a úvodních požadavků uživatelů až po samotný vývoj.
Hardwarovou platformou se staly servery Digital (dnes už Compaq) Alpha s
operačním systémem Digital Unix a jako pracovní stanice počítače Digital se
systémem Windows 95. Vlastní vývoj systému probíhá z velké části vlastními
silami úseku informatiky IPB Pojišťovny a přibližně 1/4 práce programování
formulářů provádí firma Deltax.
Pilotní projekt pojištění spravuje pojišťovna více než 600 tis. smluv a nabídka
produktů čítá přes 50 položek. Organizační struktura IPB pojišťovny zahrnuje
kromě ústředí v Pardubicích ještě 9 poboček na úrovni bývalých krajských měst a
několik desítek dalších prodejních míst. K tomu je nutné přičíst
i řetězec pojišťovacích makléřů a agentů pracujících v terénu a kanceláře
smluvních partnerů.
Původní informační systém byl budován na databázi Fox Pro a vlastní aplikace
vznikaly postupně s tím, jak se rozšiřovalo portfolio pojišťovacích produktů.
Postupem času se ukázalo, že dosavadní systém nebude schopen v budoucnu
podporovat stále se rozšiřující aktivity společnosti. Proto byla začátkem roku
1996 provedena analýza informačních toků a vypracován strategický plán rozvoje
informačního systému, který vycházel z celkové strategie firmy. Jak nám řekl
ředitel úseku informatiky Čeněk Burkoň, "vedení IPB Pojišťovny si uvědomuje
důležitost IT při řízení společnosti, což je nezbytným předpokladem pro úspěšné
prosazení informační strategie a zavedení nového informačního systému".
Úsek informatiky se začal zabývat výběrem nejvhodnějších technologií či
hotových řešení. Nákup hotového řešení specializovaného na oblast
pojišťovnictví byl zavržen, protože v té době český produkt neexistoval a
zahraniční systémy jsou velmi drahé a navíc vyžadují poměrně náročnou
parametrizaci. Obecnější aplikační balíky by vyžadovaly natolik rozsáhlé
úpravy, že bylo rozhodnuto vyvinout si s pomocí vybraného dodavatele vlastní
systém, který bude řešit pojišťovací procesy. Pro automatizaci a řízení v
ekonomicko-správní oblasti využívá pojišťovna software od firmy Compekon.
Jako databáze byl zvolen produkt Sybase SQL Server. V poslední fázi výběru
vývojového prostředí figurovaly Borland Delphi, PowerBuilder a Compuware
Uniface. Nakonec zvítězilo vývojové prostředí Uniface od společnosti Compuware,
které nabízí snadné a rychlé vytváření formulářů a z toho vyplývající
jednoduchou práci s relačními databázemi. Pro podporu metodiky vývoje byl
zvolen CASE nástroj Select SE, který na český trh dodává společnost LBMS. Díky
němu je možné mít zdokumentován kompletní vývoj systému, od jeho návrhu a
úvodních požadavků uživatelů až po samotný vývoj. Hardwarovou platformou se
staly servery Digital (dnes už Compaq) Alpha s operačním systémem Digital Unix
a jako pracovní stanice počítače Digital se systémem Windows 95. Vlastní vývoj
systému probíhá z velké části vlastními silami úseku informatiky IPB Pojišťovny
a přibližně 1/4 práce programování formulářů provádí firma Deltax.
Pilotní projekt
Realizace pilotního projektu, jejímž předmětem se stalo právě zaváděné
pojištění motorových vozidel s obchodním názvem VARIANT, byla zahájena v
polovině roku 1996. Už na konci téhož roku byl spuštěn funkční prototyp a celá
aplikace byla dokončena
na podzim roku 1997. Velká část vyvinutého systému, jako např. správa
přístupových práv do aplikace, vedení agentů, generování příkazů pro bankovní
operace, vinkulace smluv nebo informace pro management, bude využita při vývoji
aplikací pro další produkty. Aplikace pro pojištění motorových vozidel byla
vyvíjena tak, aby pokrývala celý cyklus pojistného vztahu od uzavření smlouvy,
přes inkaso a změny až po vyřízení pojistné události.
Hlavním úkolem, který má v současnosti úsek informatiky před sebou, je postupný
přechod všech druhů poskytovaných produktů na nový informační systém, včetně
existujících databází. Po skončení práce na životním pojištění, které se v
současnosti realizuje, bude asi 70 % klientů pokryto novým systémem.
V průběhu roku 1999 bude realizována zbývající část neživotních pojištění.
Konečný počet uživatelů bude cca 500, v případě realizace zákonného pojištění
motorových vozidel ještě více. Do určitých částí systému budou moci
prostřednictvím Internetu vstupovat i obchodní zástupci, kterých jsou tisíce.
Zajímavou oblastí informačních technologií, vhodnou pro využití v
pojišťovnictví, je bezesporu i digitální fotografie. Předpokládá se, že bude
možné nejen zrychlit fotodokumentaci pojistných událostí, ale přinést i nové
prvky do organizace tohoto procesu, případně ovlivnit další technologie
(fotodokumentace pojistných objektů, apod.).
Protože chod celé společnosti už dnes závisí na informačních technologiích a
kvalitní realizace kontinuálních změn je nevyhnutelná, má úsek informatiky v
plánu testovat nové části systému před jejich nasazením do provozu. I když
budování informačního systému IPB Pojišťovny stále pokračuje, už dnes jsou vidět
některé důležité přínosy. Provázání informací o klientech přes jednotlivé
pojišťovací produkty umožňuje poskytnutí kvalitnějších a komplexnějších služeb
zákazníkům. Dochází také ke zrychlení a zprůhlednění činnosti při vyřizování
žádostí klientů a pojistných událostí a k vytvoření vrstvy informací určených
pro vedení společnosti. Tato vrstva IS bude realizována pomocí technologií
datových skladů a systémů na podporu rozhodování.
9 0040 / ramn
Realizace pilotního projektu, jejímž předmětem se stalo právě zaváděné
pojištění motorových vozidel s obchodním názvem VARIANT, byla zahájena v
polovině roku 1996. Už na konci téhož roku byl spuštěn funkční prototyp a
celá aplikace byla dokončena
na podzim roku 1997. Velká část vyvinutého systému, jako např. správa
přístupových práv do aplikace, vedení agentů, generování příkazů pro bankovní
operace, vinkulace smluv nebo informace pro management, bude využita při
vývoji aplikací pro další produkty. Aplikace pro pojištění motorových vozidel
byla vyvíjena tak, aby pokrývala celý cyklus pojistného vztahu od uzavření
smlouvy, přes inkaso a změny až po vyřízení pojistné události.
Hlavním úkolem, který má v současnosti úsek informatiky před sebou, je
postupný přechod všech druhů poskytovaných produktů na nový informační systém,
včetně existujících databází. Po skončení práce na životním pojištění, které
se v současnosti realizuje, bude asi 70 % klientů pokryto novým systémem.
V průběhu roku 1999 bude realizována zbývající část neživotních pojištění.
Konečný počet uživatelů bude cca 500, v případě realizace zákonného pojištění
motorových vozidel ještě více. Do určitých částí systému budou moci
prostřednictvím Internetu vstupovat i obchodní zástupci, kterých jsou tisíce.
Zajímavou oblastí informačních technologií, vhodnou pro využití v
pojišťovnictví, je bezesporu i digitální fotografie. Předpokládá se, že bude
možné nejen zrychlit fotodokumentaci pojistných událostí, ale přinést i nové
prvky do organizace tohoto procesu, případně ovlivnit další technologie
(fotodokumentace pojistných objektů, apod.).
Protože chod celé společnosti už dnes závisí na informačních technologiích a
kvalitní realizace kontinuálních změn je nevyhnutelná, má úsek informatiky v
plánu testovat nové části systému před jejich nasazením do provozu. I když
budování informačního systému IPB Pojišťovny stále pokračuje, už dnes jsou
vidět
některé důležité přínosy. Provázání informací o klientech přes jednotlivé
pojišťovací produkty umožňuje poskytnutí kvalitnějších a komplexnějších služeb
zákazníkům. Dochází také ke zrychlení a zprůhlednění činnosti při vyřizování
žádostí klientů a pojistných událostí a k vytvoření vrstvy informací určených
pro vedení společnosti. Tato vrstva IS bude realizována pomocí technologií
datových skladů a systémů na podporu rozhodování.
9 0040 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.