Infrastruktura, která se umí přizpůsobit

Především problematice takzvaného adaptivního computingu se věnovali představitelé společností Fujitsu Siemens Compu...


Především problematice takzvaného adaptivního computingu se věnovali
představitelé společností Fujitsu Siemens Computers a SAP na své prezentaci,
která se konala v polovině července ve společném Competence centru v německém
Walldorfu. Obě firmy spolupracují již více než čtvrt století a na různých
místech světa je v provozu přes 3 800 instalací jejich společných řešení.
Současná IT infrastruktura je podle Bernda F. Lobera, viceprezidenta SAP pro
adaptivní computing, orientovaná "na krabice" instalace softwaru jsou
realizovány na serverech, zálohují se obsahy jednotlivých počítačů, škáluje se
přidáváním dalších počítačů, vysoká dostupnost vyžaduje dodatečný drahý
hardware. Adaptivní computing se podle něj orientuje na služby a abstrahuje od
hardwaru. Skládá se ze standardizovaných bloků, potřebné služby jsou dostupné v
síti a vysoká dostupnost je tedy součástí řešení už z principu.
Adaptivní computing tak má 4 základní prvky výpočetní kapacitu, síť, úložný
prostor pro data a vrstvu řízení. Adaptivní řešení je spravováno z jednoho
místa prostřednictvím ACC (Adaptive Computing Controller), zákazník by měl mít
možnost spustit jakoukoli službu kdykoli na jakémkoli serveru. "Utility
computing, on--demand, ale třeba i grid, to vše jsou jen různá označení pro
adaptivní computing," říká mimo jiné Lober. "V systému je prostě vložena nějaká
virtualizační vrstva," dodává.
Se svým řešením pro adaptivní computing přišla i společnost Fujitsu Siemens
Computers (FSC). Hlavní výzvou přitom podle jejích představitelů byla
skutečnost, že 75 % IT zaměstnanců tráví svůj čas správou existující
infrastruktury (dle zprávy Gartneru z letošního roku) a využití serverů na
Unixu/Windows činí v průběhu 24 hodin jednoho dne méně než 25 % (Meta Group,
2003).
FSC nabízí infrastrukturu adaptivního computingu pro SAP pod označením
FlexFrame. Jejím základem je strategie Triole založená na virtualizaci,
automatizaci a integraci technologií.
Mezi klíčové vlastnosti FlexFrame patří sdílení jedné instalace operačního
systému (v současnosti Linuxu, testován je i Solaris) více servery (až
stovkami), což významně usnadňuje správu a virtualizace služeb SAPu (přesun
mezi servery tak, aby bylo optimálně rozloženo zatížení). Hardwarově jsou
funkce FlexFrame typicky zajištěny řídicími uzly na Primergy RX 200, zdrojem
výpočetní síly jsou servery Primergy & Primepower a jako storage slouží NetApp
Filer (NAS).

Ukládání dat
V uplynulých letech výrazně rostl trh úložných systémů, letos však podle
Helmuta Becka, viceprezidenta FSC pro úložné systémy, lze pozorovat jistou
stagnaci. K aktuálním trendům v této oblasti podle jeho názoru patří důraz na
monitoring a správu, prosazování IP storage, virtualizace a zaměření na správu
životního cyklu informace.
Cílem FSC v této oblasti není podle jeho slov vývoj nových systémů, ale
uzavírání strategických partnerství a integrace úložných systémů třetích stran
do svých řešení. "Teprve když neexistuje na trhu řešení uspokojující poptávku
našich zákazníků, vyvíjíme vlastní produkty příkladem může být CentricStor,"
uvedl mimo jiné Beck. "Se zálohováním a obnovováním dat je spojeno 70 %
plánovaných odstávek. Správa výměnných médií je stále komplikovaná, pásky
nejsou dostatečně využité a mají neprávem špatnou pověst," uvedl mimo jiné
Beck. Podle jeho názoru neprávem.
CentricStor od FSC představuje virtualizační vrstvu vloženou mezi servery a
knihovny s páskovými mechanikami. Směrem k serverům se tváří jako obecné SCSI
zařízení, na "druhé straně" pak nabízí rozhraní pro řadu různých páskových
technologií. Ty jsou ovšem serverům a uživatelům skryty.
"V pozadí je hardware páskových mechanik a knihoven, v popředí virtuální úložný
prostor s potřebnými parametry, který šetří pásky, optimalizuje tok dat i
využití médií," popisuje systém Beck. Uživatel přitom podle něj může například
snadno nastavit, aby se nějaká data ukládala do určitého virtuálního úložiště,
které je kvůli bezpečnosti fyzicky rozloženo do různých lokalit. Produkt
podporuje až 512 virtuálních mechanik a nabízí přenosovou kapacitu 1,2 GB/s. V
současnosti je ve světě nainstalováno na 150 těchto zařízení. V tuzemsku je
podle Jana Maňase, šéfa marketingové komunikace FSC pro ČR, takové zařízení v
provozu na české správě sociálního zabezpečení v Praze.
Flexibilita IT infrastruktury je podle představitelů FSC zákazníky nyní
požadována rovněž v oblasti práce s e-maily. Společnost FSC v minulých letech
zkonsolidovala vlastní e-mailovou infrastrukturu tak, že místo 59 e-mailových
serverů s Exchange Serverem 5.5 ve 38 lokalitách nyní disponuje 10 servery s
Exchange Serverem 2003 ve 2 lokalitách. Zredukován byl rovněž počet
poskytovatelů služeb z 5 na 2. Investice se podle představitelů FSC vrátila
během 1 roku.
Nyní nabízejí své zkušenosti v rámci řešení EasyXchange. Jeho součástí je
software, hardware a příslušné know-how. K problémům, které nabízený systém
řeší, patří například efektivní práce s přílohami (při vícenásobném rozeslání
velké přílohy je v systému uložena jen jednou) nebo prokazatelnost původnosti
obsahu (uložení doručených e-mailů do sekundárního úložiště ještě před
přečtením s možností provést změny).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.